Kliknte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je pondělí 18. ledna 2021 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Rovné pracovní příležitosti jsou v LINETu prioritou

Kliknutím zvětšit
Pohled do výroby.

Závěr loňského roku v LINETu patřil mimo jiné dokončení projektu HRAD (pracujeme Harmonicky, Rovnovážně, Alternativně i Doma). Trval dva roky a měl dva hlavní cíle: ověřit, nakolik současná personální politika společnosti odpovídá modernímu trendu harmonizace pracovního a osobního života, a také stanovit obecně použitelnou metodiku, která by aplikaci principů rovných pracovních příležitostí usnadnila i dalším firmám.

S LINETem Na programu HRAD spolupracovala lokální nezisková organizace. Jejím úkolem bylo prověřit stávající nástroje jako flexibilní formy pracovních úvazků, různé formy vzdělávání a rozvíjení znalostí, odborné poradenství či podpora péče o děti. Na testování se v průběhu dvou let podílela většina zaměstnanců a zaměstnankyň LINETu.

Řada těchto nástrojů byla pevnou součástí personálního řízení LINETu ještě před spuštěním projektu. Firma například patří mezi první, které v Česku začaly provozovat vlastní firemní školku. Rovněž dlouhodobě nabízí možnost práce z domova, při rodičovské dovolené, flexibilní pracovní úvazky a další podobné benefity.

„Projekt pro nás byl především příležitostí, jak jednotlivé nástroje efektivně sladit do funkčního modelu, který by navíc mohly aplikovat i jiné společnosti. V tomto ohledu pro nás byla přínosem právě spolupráce s občanským sdružením. Její pracovníci nám z pozice odborných konzultantů pomohli identifikovat problematická místa v našem přístupu a poskytli nám řadu podnětů a nápadů na další zlepšení v oblasti rovných pracovních příležitostí,“ říká Vladimíra Michnová, personální ředitelka LINETu.

Pružná pracovní doba i podpora vzdělávání

Problematika rovnováhy pracovního a rodinného hraje v oblasti personálního řízení LINETu klíčovou úlohu. Projevuje se to například ve způsobu, kterým vychází vstříc rodičům na mateřské dovolené. Ti mohou využít nabídky flexibilní pracovní doby či možnosti práce z domova. K dispozici navíc mají (společně s obyvateli Želevčic) i zmíněnou firemní školku Linetku.

Školkou za 5 let fungování prošlo 81 dětí, z čehož 48 patřilo rodičům zaměstnaným v LINETu. Kapacita školky je od založení naplněna, což je velmi pozitivní známka úrovně školky, jejího vzdělávacího programu a individuálního přístupu personálu k dětem. O děti se v ní stará celkem 6 učitelů.

LINET se snaží naplňovat principy rovných pracovních příležitostí i prostřednictvím podpory osobního a profesního růstu zaměstnanců. Ta je postavena na pravidelném vyhledávání talentů mezi zaměstnanci, jimž díky individuálnímu přístupu poskytuje dobré podmínky k seberealizaci a uspokojení z hodnotných pracovních úspěchů. Tento přístup je navíc uplatňován napříč celou organizační strukturou firmy bez ohledu na pracovní pozici.

„Například pracovníci ve výrobě mají možnost absolvovat Akademii mistrů, kde získají schopnosti a znalosti potřebné pro dosažení pozice mistra. K dispozici jsou i manažerské systémy vzdělávání, kterými se společnost snaží rozvíjet schopnosti zaměstnanců a připravovat je pro další kariéru,“ vysvětluje Vladimíra Michnová, personální ředitelka společnosti LINET.

LINET do vzdělávání ročně investuje přes 3 procenta veškerých mzdových nákladů, tedy okolo 6 milionů korun. Díky individuálním rozvojovým plánům pak není ve společnosti výjimkou ani postup z dělnické pozice na vedoucí funkci.

Rovné šance i pro absolventy

„Zajištění rovnoprávného přístupu k pracovním příležitostem by mělo být standardem, nikoli výsadou několika firem. Proto by po něm měla vzniknout poptávka již mezi studenty středních a vysokých, na něž teprve první zaměstnání čeká,“ míní Vladimíra Michnová.

V této souvislosti vznikl v LINETu tzv. S Program. Studenti středních odborných učilišť a středních škol mohou díky němu získat praxi na jednotlivých výrobních úsecích, a vyzkoušet si tak práci v moderně vybaveném výrobním areálu.

Prostřednictvím programu mají přístup k technologiím, k nimž by se v rámci standardní výuky dostávali jen obtížně. Jde například o 3D ohýbání kovových součástí, dvouvrstvé vyfukování plastů, moderní metody svařování či obrábění komponent pomocí laseru. Díky tomu získávají potřebné zkušenosti pro úspěšné uplatnění na pracovním trhu co nejdříve po dokončení studií.

Podobně otevřeného přístupu mohou v LINETu využít i vysokoškoláci. Například studenti Univerzity Hradec Králové se v rámci svého studia mohou podílet na vývoji nových technologií LINETu.

LINET pravidelně studentům nabízí i spolupráci na bakalářských či diplomových pracích. Ti, kteří mají při studiu zájem o dlouhodobější spolupráci, mohou využít několikaměsíčních stáží, jako je Mentoring.

Smyslem Mentoringu je poznat zblízka reálné prostředí firmy a pracovní náplň. Student navštěvuje firmu a tzv. „stínuje“ svého mentora. Doprovází jej běžným pracovním dnem, účastní se spolu s ním jednání a porad, a získává tak nové zkušenosti a dovednosti, které zároveň může ihned v praxi aplikovat.

Trainee program spočívá v rotaci po všech pracovištích a odděleních v rámci hlavního pracovního poměru a každoročně je nabízen 4 čerstvým absolventům vysokých škol. Program je koncipován na 12-18 měsíců, během nichž se s absolventa stane specialista se znalostí většiny interních procesů.

Neustrnout na místě

Mohlo by se zdát, že LINET má v oblasti rovných pracovních příležitostí a principů rovnováhy osobního a profesního tzv. hotovo. V září loňského roku navíc úspěšně absolvoval genderový audit, který personální řízení právě z tohoto pohledu prověřoval.

Ten potvrdil, že nastavení procesů je férové ke všem zaměstnaným. LINET byl oceněn za komunikaci s kolegyněmi na rodičovské dovolené, firemní školku, proces náboru nebo způsob propagace firmy navenek. Ocenění získal i za zaměstnávání lidí starších šedesáti let, kteří se svými znalostmi a dovednostmi hrají důležitou roli při sdílení firemního know-how. Pozitivně byla také hodnocena péče o zaměstnance ve formě benefitů.

„Jak výsledky auditu, tak ukončený projekt HRAD ale přinesly také řadu podnětů na zlepšení. Těm se nyní chceme intenzivně věnovat. Všechny stávající nástroje je třeba sladit v efektivním modelu, který ještě lépe zajistí férové pracovní podmínky napříč celou firmou a přístup k výhodám, které zaměstnancům a nabízíme,“ uzavírá Vladimíra Michnová.

jh
27. 04. 2015, 17:26


Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Doubravka
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

45.01%

Spíše ano
graf

17.45%

Spíše ne
graf

14.06%

V žádném případě
graf

23.48%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 2006
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát