Klikněte zde
Dobrý den, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je neděle 21. července 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Dala se obecní policie v Kolči na výnosný obchod?

foto
Radek Moulis: Za rok činnosti jsme řešili 1500 přestupků v dopravě. Foto Sláva Pilík

Více než před rokem založili v obci Koleč svou obecní policii a sloužit začal jeden strážník. Za pár měsíců se početní stav sedmkrát znásobil, což na tak malou obec je neuvěřitelně vysoký stav. Obec si ale pořídila radar na měření rychlosti, začala uzavírat velké množství veřejnoprávních smluv s jinými obcemi a vydělávat na pokutách za rychlou jízdu v téměř třiceti oblastech, dokonce až na Mělnicku.

Jednostranný přístup k poslání obecní policie se stal terčem kritiky, zvláště pak ze Slaného. Není divu, vždyť právě odtud odešlo sedm vyškolených policistů, včetně jednoho psovoda, do Kolče a starosta Ivo Rubík se neskrývá za kritikou, že malá obec si pořídila z činnosti obecní policie výnosný obchod. Jaké jsou názory obou stran a co na to říká Středočeský kraj, který schvaluje veřejnoprávní smlouvy obecních policií, to jsme se snažili zjistit v uplynulých týdnech. Nejdříve jsme dali prostor starostovi Slaného.

Jak vnímáte městskou policii?

Městské či obecní policie mají velmi široký okruh činnosti. Není to jen vybírání pokut, ale také prevence, práce na přechodech, s veřejností, hlídková činnost v ulicích, ochrana majetku, obhospodařování kamerových systémů, pomoc při živelních pohromách a další činnosti. Pokud si někdo, jako například Obecní policie Koleč, vybere jen jednu část těchto činností s cílem získávat peníze vybíráním pokut a vlastně jen obhospodařuje radar a měří rychlost, nepovažuji to za dobrý přístup k činnosti obecní policie. Dlužno říci, že to hraničí až se šikanou. Pokud například ve Velvarech se postaví policista na značku 30 km a někdo tam projede 39 a dostane tisíc korun pokuty a návrh na odebrání bodů, pak to není rozumné, zvláště když víte, že ti strážníci nedělají nic jiného.

Provádíte také činnost pro jiné obce?

Obrátila se na mne celá řada dalších obcí ze Slánska i Kladenska, ale já je všechny odmítl. Kromě práce, kterou děláme ve Smečně a Zlonicích, s nikým jiným smlouvu nemáme. Nechceme dělat nějakou polovičatou činnost, když už máme v nějaké obci působit, tak se všemi potřebnými činnostmi, se vším všudy a na sto procent.

Nejde o to, aby strážníci nastoupili v šest ráno do práce, postavili se někam na silnici s radarem za křoví, kde je to nejvýhodnější, vybrali pokuty, pak se přesunuli jinam. Třeba až do Jizerního Vtelna, kde jezdí spousty aut. Vidím v tom nebezpečí, jelikož to snižuje hodnotu obecních policií v očích veřejnosti.

Jak hodnotíte fakt, že sedm strážníků odešlo ze Slaného právě do Kolče?

Vnímám to jako velmi nekolegiální ze strany kolegy kolečského starosty Moulise. On se nezabývá tím, že by měl udělat výběrové řízení, že by měli tito lidé projít rekvalifikací, zkouškami na Ministerstvu vnitra ČR, ale vezme si strážníky už hotové.

Tolik tedy starosta Slaného, kde museli postupně znovu doplňovat stavy strážníků novými a znovu je nechat vyškolit (školení stojí více než 10 tisíc korun – pozn. autora). Na naše otázky odpovídal také starosta Kolče Radek Moulis. Z jeho obšírných zdůvodnění, které by se do prostoru našich listů celé nevešly, vybíráme jen zkrácenou část.

Před rokem jste v obci založili obecní policii, která čítala jediného strážníka. Proč jste se k tomuto kroku rozhodli?

Ihned po mém zvolení jsem vnímal negativní postoj velkého množství občanů k rychle jedoucím vozidlům v naší obci, zejména v zóně, kde je dopravní značkou omezena rychlost na 40 km/hod. V této souvislosti jsem požádal Magistrát města Kladna o schválení instalace zpomalovacích retardérů v naší obci, zejména v úseku, kde je vchod do dětského hřiště. Magistrát nevyhověl a požadoval, abychom navrhli jiné řešení. Navrhl jsem tedy zastupitelstvu zřídit obecní policii.

Mohl byste říci, jaká je hlavní činnost kolečských strážníků, kolik vyřešili případů, co se týče přestupků podle zákona o obecní policii? Kolik za tuto dobu řešili dopravních přestupků?

Po roce fungování je hlavní náplní strážníků obecní policie kontrola dodržování rychlosti v obci Koleč a na území smluvních obcí. Je to způsobeno poptávkou po této činnosti ze strany ostatních obcí. Poptávka po této činnosti byla okamžitá, neboť se po okrese Kladno začala šířit informace, že v obci Koleč se nevyplatí jezdit rychle, neboť se zde často měří rychlost. Po roce fungování bylo naší obecní policií řešeno asi 1500 přestupků na úseku dopravy. V oblasti veřejného pořádku naše obecní policie řešila celkem asi 120 případů. Mimo přestupky předali strážníci celkem 28 případů, u kterých zjistili podezření ze spáchání trestného činu.

Ví se, že kolečští strážníci orientují převážně svou činnost na vybírání pokut za přestupky v dopravě. Je evidentní, že je to proto, aby přinesli prostředky do rozpočtu obce, která následně z těchto peněz vyplácí jejich platy. Co říkáte názoru, že orientovat se pouze na tuto činnost hraničí až se šikanou řidičů?

Kolečští strážníci zajišťují bezpečnost občanů jiných obcí a měst zejména v dopravě. Umravňují zejména řidiče, aby neohrožovali svým chováním ostatní účastníky silničního provozu, např. chodce. Pokud by cílem bylo přinést především prostředky do obecní pokladny, tak Vás mohu ubezpečit, že by strážníci měřili rychlost na jiných místech, než na jakých je mohou řidiči potkat dnes. Pokud vím, tak názor, že naši strážníci šikanují veřejnost, zatím uvedl pouze starosta města Slaného. Já nepovažuji za šikanu pokutování řidiče, který porušil v obci dopravní předpisy.

Kolik vybrala obec Koleč díky své obecní policii peněz za přestupky v dopravě za minulý rok a kolik se vybralo financí za jiné než dopravní přestupky?

Nesleduji přesná čísla příjmů za každý měsíc a už vůbec nesleduji, co je příjmem za porušení dopravních předpisů a co je příjmem za porušení veřejného pořádku. Vím pouze, že minulý rok bylo na sankčních platbách přijato do rozpočtu obce okolo jednoho milionu. Asi na stejnou částku nás však činnost obecní policie přišla.

Platíte za proškolení strážníků?

Obec Koleč zaplatila Městu Slaný náklady, které toto město vynaložilo na proškolení strážníka v souvislosti se získáním požadovaného vzdělání k absolvování zkoušky z odborných předpokladů. Myslím si, že je to mezi obcemi slušnost.

V případě, kdy by se stalo, že strážníci nedokáží vybrat peníze na své odměny, sníží obec Koleč jejich stav, nebo je bude dál hradit ze svého rozpočtu? Jaké jsou vlastně náklady na vaše strážníky?

Na tuto otázku nedokáži odpovědět. Zřízení a zrušení obecní policie je pravomoc zastupitelstva obce. Já jsem pouze jedna sedmina zastupitelstva. Teoreticky může obecní policii zrušit zastupitelstvo kdykoliv. Prakticky si nedokáži představit, zda je účelné rušit něco, co dobře a efektivně funguje. Předpokládám, že náklady na obecní policii budou v roce 2008 činit asi 3,5 mil. Kč a byl bych rád, aby tyto náklady uhradili neukáznění řidiči.

Slánské listy zaslaly otázky také tiskovému mluvčímu z odboru kanceláře hejtmana Středočeského kraje, Martinu Kupkovi. To proto, že právě Středočeský kraj musel nejdříve schválit text všech nyní již 27 veřejnoprávních smluv, které obec Koleč zpravidla pro řešení přestupků v dopravě s obcemi uzavřela. Z jeho odpovědí vyjímáme následující:

Zákon „okleštěnou“ či upravenou činnost obecní policie předpokládá. Stanovuje totiž: „Veřejnoprávní smlouva musí obsahovat určení rozsahu úkolů …“  Toto stanovisko zastává i dotázané Ministerstvo vnitra. Na komplexnější naplňování dohlížet nemůžeme a ani nechceme, neboť obec je oprávněna sama rozhodnout, jaké služby pro své občany potřebuje. V této souvislosti je důležité vědět, že za poskytování služeb obce platí a jen ony mohou vědět, kolik si mohou dovolit ze své obecní pokladny dát. Je to zřejmé i z obsahu veřejnoprávních smluv, neboť některé obce mají uzavřeny smlouvy s obcí Koleč i na ostatní činnosti. Zkušenosti ukazují, že postihování dopravních přestupků je v zájmu bezpečnosti občanů obce a jejich dětí. Důležité je, aby obecní policie v jednotlivých případech postupovala rozumně a zbytečně nepronásledovala ty, kteří si to nezaslouží,“ uvádí ve svém vyjádření Martin Kupka.

Jak vidno, vše je v nejlepším pořádku. Jedni sice říkají, že Koleč využila mezery v zákoně a šikovně si naplňuje svou kasu, jiní to kvitují, včetně nedostatečně schopné dopravní Policie ČR, s povděkem. Jde o náhled na celou věc. Poptávka obcí po jejich službách, jak doslova řekl starosta Moulis, je velká. Takže poptávka – nabídka = obchod. Možná o něm svědčí i to, že blízká Stehelčeves, která také měla díky padesáti korunám za hodinu práce strážníka sjednány služby s Kolčí na úseku přestupků v dopravě, smlouvu již zrušila. Na konci minulého roku totiž zřídila také obecní policii, ta letos v květnu zahájila činnost, pořídila radar a už má čtyři klienty. I když starostka obce říká, že jejich veřejnoprávní smlouvy s Hrdlíví, Dolany, Libušínem a obcí Pchery se netýkají pouze poskytování služeb v oblasti dopravních přestupků, je nabíledni, proč se investovalo do radaru.

Možná se v podobném podnikání zhlédnou další obce, strážníci z větších měst se rozplynou na nějaký čas do celého regionu, aby se vrátili zpět, až ukáznění řidiči zařídí, že tak velký počet obecních strážníků – pochůzkářů nedokáží malé obce zaplatit.

Sláva Pilík
17. 06. 2008, 19:48


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Počet hlasujících: 4. Čtenáři celkem udělili: 20 bodů. Průměrný počet bodů: 5

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Magdaléna
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.08%

Spíše ano
graf

17.75%

Spíše ne
graf

15.29%

V žádném případě
graf

23.89%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3127
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát