Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je čtvrtek 18. července 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Měří Rada města Slaného každému v Dolíně stejně?

Kliknutím zvětšit
Někam sem by nám to stačilo, ukazuje Jaroslav Zíka místo, kam se město zdráhá posunout kanalizační řad. Foto Sláva Pilík

V letošním roce město Slaný provádí ve své místní části Dolín z hlediska ochrany životního prostředí, ale také z hlediska zvýšení komfortu místních obyvatel skutečně velmi prospěšnou akci - odkanalizování obce. Na tuto investici získalo velmi velkou dotaci (přes 80 % rozpočtovaných nákladů), celá akce má rozpočet přes dvacet miliónů korun. Přesto jsou mnozí lidé nespokojeni. Někteří z nich totiž vnímají přístup města k jednotlivým domácnostem, které chtějí kanalizační síť využít, jako diskriminační.

Začalo to již v minulém roce, kdy byl stanoven poplatek za připojení k hlavnímu kanalizačnímu řadu ve výši pět tisíc korun. Téměř současně totiž byla dokončována kanalizace v místní části Kvíček a Kvíc, kde lidé žádný takový „paušál“ neplatili. To by ovšem nebylo nic tak hrozného při vědomí, že za tento poplatek majitelé připojených nemovitostí nejenže získají od města zafinancovanou a zpravidla také mnohem dražší přípojku, ale také zdarma projektovou dokumentaci. V některých případech ale došlo k tomu, že lidé sice zaplatili pět tisíc, ale stejně si museli zařídit tlakové připojení do nejbližší šachty za pomoci čerpadla, a to na vlastní náklady. Většinou ale to jsou takové případy, kdy je šachta blízko a převýšení není příliš veliké, tudíž náklady se pohybují kolem 40 tisíc korun. Podivná situace ale vznikla téměř uprostřed obce, poblíž místního kostela. Přestože všude kolem dole i nahoře vedou trasy hlavního kanalizačního řadu, tři domy donedávna neměly žádnou šanci připojit se gravitační, tedy mnohem levnější přípojkou. A ta tlaková je v jejich případě vzhledem ke vzdálenostem a hlavně převýšení mnohem dražší. Manželé Miroslav a Bohuslava Kunčických jsou velmi rozhořčeni. „Myslím si, že na nás Slaný kašle. A nejen nyní s tou kanalizací. Jinde protáhnou řad daleko téměř k polím a tady, kde my máme baráky dlouhá desetiletí, to najednou nejde? Ano, jsme ve svahu, ale copak za to můžeme? A proč jiné připojí třeba třicetimetrovou přípojkou a nás ne a chtějí, abychom ty splašky tlačili nahoru a ještě si všechny náklady hradili, naráží Miroslav Kunčický na to, že město od jiných občanů Dolína vybírá jen pět tisíc a vše jim udělá a oni sami by se museli zadlužit, aby sehnali až osmdesát tisíc korun na tlakovou přípojku, se kterou by se napojili do horního kanalizačního řadu. „Proč se nemůžeme připojit pouhou úzkou přípojkou, třeba i delší, samospádem do některé ze šachet kanalizačního řadu pod námi. Proto, že to je o několik metrů delší, a tak o něco dražší? Vždyť jinde v Dolíně Slaný dělalo také dlouhou přípojku jen proto, že předtím již majitel nemovitosti měl s městem sepsánu smlouvu o tom,že zaplatí poplatek. A prý dokonce potřebnou šachtu patřičně prohloubili. Nám například podobnou smlouvu vůbec neposlali,“ kritizuje přístup města pan Kunčický.

Jak jsem na místě zjistil, v uvedeném místě je problém s připojením nejen ke Kunčickým, ale také k číslu popisnému 26, kde má nemovitost chalupář z Prahy a rovněž k rodinnému domu pana Zíchy - čp. 42. Pokud jde o chalupáře, město speciálně pro něj situaci vyřešilo. Protáhlo dokonce hlavní kanalizační řad (samozřejmě na své náklady) pod silnicí až na roh jeho nemovitosti a odtud delší cestou povede přípojku. Prodloužený kanalizační řad stál město 126 tisíc korun a také delší připojení bude stát město více. Chalupář jako jiní zaplatí jen smluvních pět tisíc. V tomto případě se údajně město obávalo, že by přivedením přípojky nejbližším směrem mohlo dojít k narušení opěrné zdi pod domem, a to by si prý vyžádalo velké náklady na opravu. A protože majitel nemovitosti již měl podepsánu smlouvu o připojení, město muselo situaci nějak vyřešit.

To, co šlo pro jednoho, ovšem nejde pro manžele Kunčické a dalšího souseda z čísla popisného 42, jehož rodina bydlí v domku ještě o něco výše, pana Jaroslava Zíchu. Ten přístup města komentuje slovy: „S úřadem jsem ohledně kanalizace v kontaktu už snad půldruhého roku. Od chvíle, kdy nám přišla první nabídka, že se bude dělat kanalizace a zdali budeme mít zájem o připojení, jsme komunikovali bohužel jen ústně a oni mi stále říkali: „Pane Zícha, vydržte, vás dořešíme později, u vás se to bude dělat až příští rok, zatím nemáme ani projekt,“ A tak podobně. Proti návrhům, že se máme orientovat na připojení tlakové na naše vlastní náklady, jsem brojil už od začátku. Slíbili tedy, že dojde ke změně projektu, to se také stalo, ale příslušný úředník města mi stále říkal, že jde jen o návrh, který musí schválit městská rada,“ říká pan Zícha.

Rok drželo město vlastníky domů v naději, prodloužení řadu bylo dokonce v místě vyměřováno a vyznačeno. Lidé věřili, že také oni budou mít podobné podmínky pro připojení ke kanalizaci jako ostatní. Jenže 9. května tohoto roku došlo k nejhoršímu. Přestože odbor správy majetku navrhl radě města řešení některých úskalí výstavby kanalizace a přípojek v Dolíně, včetně možnosti řešit také prekérní situaci u tří zmíněných domů, tedy podobně jako u dalších 133 sousedů v obci, městská rada návrh změnila. Z dofinancování kanalizace ve výši 768 tisíc (z toho 655 tisíc jsou paušální poplatky 133 dolínských domácností) vypadlo přes sto tisíc korun a zmiňovaní občané najednou slyšeli, že se s nimi pro gravitační připojení, podobné jako má drtivá většina jejich spoluobčanů, už nepočítá.

Co se mohlo provést v případě pražského chalupáře z domu čp. 26 za 126 tisíc korun, to se najednou nedaří v případě dvou rodin, protože náklady na prodloužení kanalizační stoky by byly prý příliš velké (cca 250 tisíc).

„Myslím, že bychom byli ochotni k určitému kompromisu, ale téměř všechno si platit, to se nám oběma zdá nespravedlivé,“jakoby unisono říkají Bohuslava a Miroslav Kunčických i Jaroslav Zícha. „Stačilo by, kdyby prodloužili řad a šachty sem nahoru. Těch zbývajících 11 metrů i přípojku dvorem bych si i zaplatil sám,“ souhlasí Jaroslav Zícha.

„Víte, já myslím, že vedení Slaného je v našem případě horší, než tomu bylo tehdy, však víte kdy. Na místní části prostě kašlou. Na cestu tady nad námi i přes naše stížnosti vůbec nedohlédli, staré stromy nekultivují a větve padají na cestu. Slíbili kvůli přívalům vody vystavět krajní obrubníky a nedávno se nám stejně voda prohnala dvorem a byla velká škoda. A teď si my, důchodci, snad budeme muset vzít úvěr, abychom byli schopni se támhle nahoru připojit ke kanalizaci? To jim snad ty h.... pustíme kopcem dolů,“ rozčileně dodává Miroslav Kunčický.

Jak říká místostarosta Jaroslav Hložek, který na výstavbu kanalizace v Dolíně dohlíží, Slaný přece nemůže za to, v jaké pozici je ten který dům v obci. Město má vytvořit podmínky pro to, aby se každý připojit mohl. Argument asi logický, ovšem přece jen kulhá. Jde o to, že to by mělo platit tam, kde to prostě jinak nejde udělat. A nikoliv tehdy, kdy to jde, ale nějak chybí peníze, které se jinde často zbytečně utratily. Ono i v případě Dolína se dost hovoří o tom, že stavba a její cena, která je sice tak zvaně vysoutěžená, je předražená.

Podle dostupných údajů jsou náklady na vybudování kanalizace v Dolíně asi 22 milionů korun. Když to rozpočítáme na jednu připojenou domácnost, je to kolem 160 tisíc korun. To je skutečně velká pomoc města jako investora. Pokud se ale týče přípojek, měli by mít asi všichni rovné podmínky. Ve vztahu k městu jsou si svými povinnostmi také přece rovni. Nebo, že by, když město něco dává a platí, byli někteří rovnější?

Sláva Pilík
19. 06. 2012, 18:00


Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Čeněk
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.08%

Spíše ano
graf

17.75%

Spíše ne
graf

15.29%

V žádném případě
graf

23.89%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3127
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát