Klikněte zde
Dobré odpoledne, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska
logo

Město Smečno

Adresa: Nám. T.G.M. 12, 273 05 Smečno
Tel.: 312 547 856, fax: 312 547 823
Úřední dny:
Po, St 8.00-11.30 12.00-17.00, Út 8.00-11.30 12.00-15.00
E-mail: mesto.smecno@quick.cz
Web: www.smecno-mesto.cz
Starostka: Pavla Štrobachová, Počet obyvatel: 1875

Ocenění významných občanů při příležitosti oslav Dne vzniku samostatného československého státu

Dne 26.10. 2009 se konal v pavilonu sala terrena smečenského zámku slavností akt předání pamětních listů. Zastupitelstvo města Smečna ocenilo při příležitosti oslav Dne vzniku samostatného československého státu pana Stanislava Lánského in memoriam, paní Danuši Noskovou a pana Jana Krinkeho.

Než si přestavíme jednotlivé osobnosti, rád bych nezúčastněným přiblížil ve stručnosti samotný průběh slavnostního aktu. Na úvod paní starostka města Mgr. Pavla Štrobachová objasnila důvod konání této akce, neboť jak uvedla, existují mezi námi občané, kteří na úkor svého osobního volna nezištně pracují pro druhé. Takových lidí bychom si měli vážit a při vhodné příležitosti jim poděkovat. Současně paní starostka vyjádřila přání, aby se z této společenské akce stala tradice, neboť z počtu nominovaných je zřejmé, že jsme nevyčerpali všechny kandidáty na ocenění. Jen pro zajímavost uvádím, že jsme obdrželi patnáct jmen na ocenění, což je skutečně veliké číslo.

Poté následoval samotný akt předání pamětních listů z rukou paní starostky města včetně dárku v podobě grafických listů. Protože byl pan Stanislav Lánský oceněn in memoriam, převzala si pamětní list jeho manželka Emílie Lánská. Poté následoval raut, při kterém měli všichni zúčastnění příležitost si neformálně popovídat.

Za závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na velmi pěkném a důstojném průběhu celé akce. Předně bych chtěl poděkovat p. Hložkovi, místostarostovi města Slaného, který mi předal know-how k celé akci, p. Horňákovi z MěÚ Slaný za zpracování a zabezpečení zhotovení pamětních listů, pí Zárubové ze Slaného za květiny, pí Hvězdové za desky na pamětní listy, manželům Valentovým z České Kamenice za krásnou pamětní knihu, Ing. Hruškové ze Slaného za grafické listy, Bc. Šálovi, řediteli Domova Pod Lipami za zpřístupnění sala terreny včetně zabezpečení opravdu perfektního pohoštění prostřednictvím pí Bakajsové a Mgr. Střeskové a kvartetu Laurus za moc pěkné kulturní osvěžení během celého večera.

Pan Stanislav Lánský pracoval celý život s mládeží. Nejdříve působil jako vychovatel v hornickém učilišti a poté od r. 1961 přešel na žádost pana Kupky učit do místní základní školy. Od r. 1977 vykonával funkci zástupce ředitele základní školy s tím, že následující rok byl jmenován do funkce ředitele základní školy. Na dobu působení pana Stanislava Lánského na základní škole vzpomínají všichni s úctou a láskou, neboť měl vždy velmi rozumný a pozitivní přístup k výchově mladých lidí. Nelze nezmínit velkou zásluhu pana Stanislava Lánského na získání dotace na přístavbu základní školy, která byla financována Okresním národním výborem. Mimo této záslužné práce pro mládež pracoval i ve veřejném životě. Ve dvou volebních obdobích vykonával funkci jednatele stavební komise a v letech 1981 – 86 zastával funkci předsedy Místního národního výboru. Dále se věnoval místnímu kinu, kde po dobu téměř 20 let vykonával funkci ředitele.

Pan Jan Krinke se celých dvacet let věnuje vojenské historii na Smečně. Na začátku všeho byla snaha zrekonstruovat vojenský bunkr, který se nachází u zdi zámeckého parku. Tento byl na sklonku války zabetonován, a proto rekonstrukci samotného bunkru předcházela namáhavá práce spočívající ve vybourání a vyvezení betonu z vnitřních prostor objektu. Tyto přípravné práce trvaly 11 dní, přestože se prováděly od časných ranních hodin do pozdního večera. Panu Krinkemu pomáhala nejen místní omladina, ale rovněž jeho manželka. Vojenský bunkr byl zpřístupněn v r. 1990 na svátek sv. Anny. Po několika letech od otevření vojenského bunkru, opět zásluhou pana Krinkeho, byla zpřístupněna první stálá expozice vnější obrany Prahy, která je umístěna v přízemí budovy Městského úřadu Smečno. Na základě stále narůstajícího zájmu veřejnosti a za podpory ministerstva obrany České republiky byla expozice vojenské historie rozšířena o vojenskou techniku, která se nachází na pozemku města v těsné blízkosti samotného bunkru. Vznikl tak Vojenský skanzen Smečno, který se stal cílem mnohých návštěvníků, neboť je jedinečný v našem regionu.

Paní Danuše Nosková zasvětila celý svůj život práci pro město Smečno. Již v r. 1945 nastoupila jako praktikantka na obecní úřad. Po ukončení mateřské dovolené a získání středoškolského vzdělání se vrátila v r. 1959 na Místní národní výbor, kde pracovala jako účetní drobných provozoven. Následně byla jmenována do funkce účetní, ve které působila až do r. 1971. Poté přešla na Okresní národní výbor v Kladně do revizního oddělení. Zde působila celkem 6 let, aby se v r. 1976 vrátila zpět na Smečno, ale již do funkce tajemnice místního národního výboru. Tuto funkci vykonávala do r. 1990. Od r. 1996 byla zvolena do funkce starostky města, kterou zastávala až do r. 2006. V současné době je stále činná ve veřejném životě, neboť působí jako zastupitelka města a členka finančního výboru. Z tohoto výčtu je zřejmé, že paní Nosková celý svůj život pracovala ve státní správě či územní samosprávě a celých 45 let na zdejším městském úřadě. Paní Nosková je jakousi živou kronikou města. Za jejího funkčního období ve vedení města byla vybudována hlavní infrastruktura, a to především výstavba vodovodu, čistička odpadních vod a kanalizace. Zapomenout nelze ani na některé místní komunikace a chodníky v Havlíčkově či Zahradní ulici. Významná byla rovněž péče o místní památky a další rozvoj města.

Fotografie:

Kliknutím zvětšit

02. 11. 2009, 14:22
Ing. Martin Dušák, tajemník MěÚ Smečno


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen
Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát