Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je čtvrtek 18. července 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska
logo

Městys Zlonice

Místní části:
Zlonice, Břešťany, Lisovice, Tmáň a Vyšínek
Adresa ÚM, Náměstí Pod Lipami 29, 273 71 Zlonice
Tel.: 312 591 101; fax: 312 591 615
E-mail: o.zlonice@email.cz, web: www.zlonice.cz
Dny pro veřejnost: Po a St 08 - 11 a 12 - 17 hod.
Starosta: Antonín Chochola
Katastrální výměra 1600 ha, počet obyvatel: 2303 """"

Výběrové řízení

 

Starosta městyse vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

Vedoucí kanceláře starosty (KS)

 

v platovém zařazení dle katalogu prací NV č. 637/2004 Sb., ve znění NV č. 533/2005 Sb., a  NV  č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců  ve  veřejných  službách a správě, ve znění NV č. 537/2005 Sb.

 

     Místo výkonu práce: Zlonice a přidružené obce Tmáň, Břešťany, Lisovice a Vyšínek

     Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 

Ø      fyzická  osoba, která dosáhla min. 18 let věku

Ø      občan ČR nebo cizí státní občan s trvalých pobytem v ČR, který ovládá český jazyk

Ø      způsobilost k právním úkonům

Ø      bezúhonnost

 

Další požadavky:

 

požadované vzdělání

vysokoškolské, příp. středoškolské dle praxe

požadované znalosti

organizační,  řídící a komunikační schopnosti, znalost zákona o obcích,  zkušenosti z oblasti grantové politiky,

další dovednosti, schopnosti

praxe v samosprávě či státní správě vítaná, flexibilita, velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet), řidičské oprávnění skupiny B

 

     Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:   

Ø      jméno, příjmení, titul uchazeče,

Ø      datum a místo narození uchazeče,

Ø      státní příslušnost uchazeče,

Ø      místo trvalého pobytu uchazeče,

Ø      číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

Ø      datum a podpis uchazeče.

 

     K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit :

Ø      strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností ,

Ø      výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčují bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

Ø      ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Ø      osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzv. lustrační zákon),

Ø      návrh koncepce řízení svěřeného úseku činnosti.

 

     Lhůta pro podání přihlášky: do 30. 6. 2009 včetně, přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny.

 

     Místo a způsob podání přihlášky: osobně nebo písemně na adresu: Městys Zlonice, Rudolf Čížek, starosta, Náměstí Pod Lipami, 273 71 Zlonice

 

     Obálku označte slovy: „Výběrové řízení - pozice „Vedoucí Kanceláře starosty“

 

     Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

Ve Zlonicích dne: 06.05.2009                                                    Čížek Rudolf, starosta

telefon č. 312 591 102

06. 05. 2009, 14:48


Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Čeněk
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.08%

Spíše ano
graf

17.75%

Spíše ne
graf

15.29%

V žádném případě
graf

23.89%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3127
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát