Kliknte zde
Dobré ráno, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je neděle 21. října 2018 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska
logo

Základní škola Zlonice, Komenského 305

Tel. 312 591 108, fax: 312591108
E-mail: zs.zlonice@seznam.cz, www.zszlonice.cz
Ředitel: Mgr. Jan Tůma
Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Jana Linhartová

Ekologie v ZŠ Zlonice

Naše škola se již pošestnácté připojila k oslavám Mezinárodního dne Země. Protože letošní svátek životního prostředí připadl na velikonoční prázdniny, zahájili jsme naši velkou sběrovou akci už v pondělí 18. dubna. Tentokrát se velmi aktivně do akce zapojil náš školní parlament, ekotým a celý učitelský sbor. Byly vytvořeny pracovní týmy, které tvořili vždy dva zástupci parlamentu a dva zástupci z řad učitelů i dalších pracovníků školy. Tyto týmy si rozdělily služby a od pondělního rána 6.00 do večera do 20. 00 byly připraveny zvážit, přepočítat a nakonec i zapsat přinesený sběr. Aby byla dvojí kontrola, každý, kdo odevzdal nějaký sběr, dostal kupon se zapsaným množstvím sběru. Byla vyhlášena soutěž o nejlepšího sběrače i o nejlepší třídu ve dvou kategoriích. Zvláště byli vyhodnoceni žáci 1. stupně a zvlášť žáci 2. stupně. Na prvním stupni zvítězila po přepočtu výsledků sběru na jednoho žáka III. A, 2. místo získala I.B, 3. místo I.A. Jako odměnu dostali první 500 Kč, druzí 400 a třetí 300 Kč, které využijí na nějakou společnou třídní akci. Stejnou částku získaly na druhém stupni za I. místo VII.A, za II. místo VII. B a III. místo měla VIII.A. Samozřejmě vítězové dostali také diplom, vytvořený naším školním parlamentem, který propagoval EVVO i náš projekt Modernizace výuky prostředky ICT. Tento projekt je hrazen z ESF a rozpočtu ČR, v jehož rámci se již druhým rokem zabýváme mimo jiné i ekologickou výchovou.

Ve středu ráno odjel plný vůz se sběrovým papírem a musel se několikrát otočit, protože žáci naší školy za pomoci obyvatel městečka a přilehlých obcí tentokrát nasbírali 13 332,5 kilogramů starého papíru. Toto množství překonalo všechny naše předchozí rekordy. Ale nesbírali jsme jen papír. Na školním dvoře se objevilo 61 televizorů, 29 monitorů, 15 praček, 22 ledniček, 10 mikrovlnných trub, 40 kusů prázdných tonerů do tiskáren, 30 kusů drobných elektrospotřebičů a 3 113 kusů použitých baterií.

Naši žáci vědí, že sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru televizí a počítačových monitorů představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů. Například při odběru jednoho kusu televize dojde dle kolektivního systému ASEKOL (od kterého naše škola dostala Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2010) k úspoře elektrické energie ve výši 162,39 kWh, stejné množství energie spotřebuje například 60 W žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce.

K ochraně životního prostředí vedeme naše žáky dlouhodobě, například podle učebnic přírodopisu s ekologickým zaměřením vyučujeme už 19 let. Letos se naše škola přihlásila do mezinárodního programu Ekoškola (Eco-Schools), v jehož rámci žáci zakládají celoškolní pracovní tým, poznávají a učí se o environmentálních tématech, usilujío minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí, vytvářejí vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech, navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit. Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místního obyvatelstva.

Část úkolů už máme splněných. Například máme vytvořený ekotým, zpracovali jsme ekokodex, všichni pracovníci školy i členové ekotýmu z řad žáků absolvovali potřebné školení. Ve třídách máme koše, které slouží ke třídění odpadu.

V letošním školním roce navštívili naši školu zaměstnanci firmy EKOKOM s výchovným programem „Tonda obal“. Jedná se o program o třídění a dalším zpracování odpadu. Žáci se zábavnou formou dověděli, odkud, kam a proč putuje odpad.

Děti také zaujal pokus, který jsme uskutečnili v rámci volitelného předmětu ekologie. Žáci si připravili krabici o objemu 138 l. Dále potřebovali velký počet dvoulitrových plastových lahví. Nejdříve naplnili krabici nesešlápnutými lahvemi, kterých se do ní vešlo jen 41 ks, potom do ní naskládali sešlápnuté lahve, jichž se tam vešlo 102 ks. A takový rozdíl už je znát! Stejný pokus jsme prováděli s kontejnerem na plasty o objemu 1100 l. Nesešlápnutých lahví se do něj vešlo 327 ks, sešlápnutých 813 ks. Odvoz každého kontejneru je stejně drahý, proto je potřeba nejen vytřídit, ale i sešlápnout a díky tomu i ušetřit. Z prostředků SRPŠ jsme proto zakoupili dva lisy, kterými lisujeme prázdné plastové lahve, aby zaujaly v kontejneru co nejméně místa.

Fotografie:

Kliknutím zvětšit
Projekt 1
Kliknutím zvětšit
Ekotým
Kliknutím zvětšit
Ekotým 2
Kliknutím zvětšit
Tonda Obal na cestách 1
Kliknutím zvětšit
Tonda Obal na cestách 2
Kliknutím zvětšit
Tonda Obal na cestách 3

05. 05. 2011, 14:33
Ing. Hana Voříšková


Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Brigita
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

48.45%

Spíše ano
graf

17.35%

Spíše ne
graf

14.25%

V žádném případě
graf

19.95%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 1228
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát