Kliknte zde
Dobré ráno, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je středa 16. ledna 2019 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska
logo

Základní škola Zlonice, Komenského 305

Tel. 312 591 108, fax: 312591108
E-mail: zs.zlonice@seznam.cz, www.zszlonice.cz
Ředitel: Mgr. Jan Tůma
Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Jana Linhartová

Etická výchova v praxi

Základním cílem etické výchovy je podněcovat žáky, aby si osvojili způsob chování zaměřený na pomoc nebo prospěch jiných osob, skupin nebo společenských cílů bez aktuálního očekávání odměny. Je to také velmi efektivní nástroj prevence proti šikaně a dalším sociálně patologickým jevům. Výchovný program etické výchovy podporuje rozvoj osobnosti.

V našem ŠVP nemáme na tuto oblast žádný zvláštní předmět. Etická výchova je rozvíjena na prvním stupni především v předmětu prvouka, na druhém stupni v občansko-rodinné výchově. Její prvky se objevují i v dalších předmětech, v literatuře, cizích jazycích, dějepisu atd. Nejdůležitější je však osvojování sociálních dovedností v praxi, tedy na základě zážitkové metody.

V naší škole vedeme žáky ke spolupráci s charitativními fondy. Za posledních 7 let jsme tímto způsobem pomohli občanskému sdružení Život dětem částkou 21 927,- Kč. Pro občanské sdružení je sbírková činnost Život dětem nosným zdrojem finančních prostředků, za které poskytuje pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem, podporuje nemocniční zařízení, stacionáře a dětské domovy.

Červená stužka je symbolem solidarity s lidmi HIV pozitivními a AIDS nemocnými, je symbolem boje proti AIDS. Je to také název preventivně informační akce spojené s veřejnou sbírkou. Dne 1. prosince si připomínáme Světový den boje proti AIDS. Každý, kdo si připne na klopu červenou stužku, vyjadřuje solidaritu s lidmi postiženými touto nemocí. Žáci 9. tříd každoročně vychází do ulic našeho městečka, aby prodejem stužek podpořili tuto kampaň. Ve Zlonicích bylo vybráno za sledované období 15 058,- Kč.

V květnu se naše škola účastní celonárodní sbírky květinkového dne. Cílem této sbírky je preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi. Za nabízené kvítky měsíčku lékařského se pak získají prostředky na boj proti rakovině - na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkum a vybavení onkologických center. Ten den se deváťáci rozdělí na více týmů. Každé skupince je přidělena určitá trasa, po které se musí vydat, aby se s jinou skupinou nestřetla na stejném místě. Zlonice nejsou co do počtu obyvatel moc velkou obcí, přesto se všem vždy podaří svoje přidělené květinky prodat. Lize proti rakovině, která organizuje tuto kampaň, jsme zaslali 49 429,- Kč.

Několikrát jsme spolupracovali s fondy Slůně a SIDUS v projektu Magnetky dětem. Výtěžek jde na Kliniku dětské hematologie a onkologie FN v Motole, na pomoc nemocným dětem z Pediatrické kliniky UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě.

Vícekrát jsme se také zařadili do projektu Panenka pro UNICEF. Do jejich výroby jsme v loňském roce zapojili i širokou veřejnost. Během Dne otevřených dveří si mohli návštěvníci prohlédnout hotové panenky, které vyrobili žáci. Při té příležitosti jsme nabízeli připravené „nahaté“ panenky, které stačilo jen obléknout. Děti zapojily maminky a babičky a během 14 dnů jsme mohli odeslat 22 krásných panenek, které jsou určeny k prodeji. Za získané prostředky budou nakoupeny vakcíny pro děti z rozvojových zemí. Očkování ochrání děti před smrtí z důvodu některé ze šesti nebezpečných dětských nemocí - dětské obrny, tuberkulózy, tetanu, spalniček, záškrtu a černého kašle. Jedna panenka znamená jeden zachráněný lidský život. Děti mají i zpětnou vazbu. Často se stane, že dostaneme poděkování za vyrobenou panenku. V roce 2009 byly panenky před prodejem zařazeny do soutěže časopisu Květy „O nejkrásnější panenku Květušku“. Patronkou projektu byla oděvní designérka Liběna Rochová. Naše žákyně Viktorie Balogová z Jarpic získala za svoji panenku cenu za 3. místo.

Ve školním roce 2005/06 naši žáci „adoptovali na dálku“ jedenáctiletého chlapce z Indie. Hoch se jmenuje Danti Jowin, rád sportuje. Za peníze získané ze sběru druhotných surovin je mu hrazeno jeho vzdělání, ke kterému by bez příspěvku žáků ZŠ Zlonice neměl přístup. „Adopce“ má obrovský význam v oblasti multikulturní výchovy.

Naší žáci pravidelně navštěvují se svými vyučujícími obyvatele místního Domu s pečovatelskou službou, přinášejí jim vlastnoručně vyrobené drobné dárky, pobaví je vždy nějakou písničkou nebo básničkou. Vyučující také vedou žáky ke správnému chování k mladším spolužákům, hlavně v projektu Starší učí mladší. V tomto projektu spolupracujeme nejen v rámci školy, ale i s MŠ Dřínov a MŠ Zlonice

Žákovský parlament přišel v roce 2008 s nápadem pomáhat nějakému zvířátku v ZOO Praha, kam pravidelně jezdíme. Nejdříve šla pomoc hrdličce chechtavé. Od loňského roku podporují želvu egyptskou.

Že naše žáky vedeme správným směrem, se ukázalo letos, bohužel při smutné příležitosti. Naše žákyně III. třídy Verunka Kmoníčková je po operaci srdce odkázána na pomoc druhých. Zůstala zcela nepohyblivá, potravu dostává sondou do žaludku. Žákovský parlament přišel s nápadem, že na účet, který založila její rodina, pošleme peníze získané sběrem papíru při letošní akci na Den Země. Žákovskou akci podpořil i pedagogický sbor finanční sbírkou. Tak děti alespoň trochu pomohou Verunce a její rodině v těžké životní situaci.

Fotografie:

Kliknutím zvětšit
Žáci 9. ročníku před školou

30. 05. 2012, 16:14
V. Nídrová


Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Drahoslav
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

47.58%

Spíše ano
graf

17.58%

Spíše ne
graf

14.17%

V žádném případě
graf

20.68%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 1320
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát