Kliknte zde
Dobré ráno, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je neděle 5. července 2020 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Obsah knihy Jak se žilo před sto lety

Jak jsem našel poklad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Pruští vojáci přitáhli do Rynholce a místní lidé utíkali do lesů. . . . . . . . . . . . 9

Jak se žilo v druhé polovině 19. století . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Během chvíle shořelo dvanáct domů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Jak se stavěl v roce 1872 domek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Dědečkovy prsty žraly slepice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Jeho pradědeček chodil každý den do práce z Rynholce do Kladna. . . . . . . 26

Chtěli mu zatlačit oči a dát zvonit poslední hodinku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Neuměl dělat křížky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Jak se báli razítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Když ve vsi foukal vichr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Jak dostal od maminky pořádný nářez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Když hřměly hromy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Jak se tenkrát pásly husy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Říkali mu Dolek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Již se ocitl na druhém břehu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Když k nim chodíval strejček Růžičkovic na táčky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Jak to u nich vypadalo v přední sednici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Jak to u nich vypadalo v zadní sednici a ve chlévě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Jak zlobili a jaké dostávali tresty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Jak děti přicházely na svět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Jak dědeček koupil hrnec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Jak šel k zápisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Jak loudili po ostatních jídlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Když doma sami hospodařili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Husa s housaty žila s nimi v sednici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Dědeček ve žních chodil pěšky třicet kilometrů do práce. . . . . . . . . . . . . . . 86

Blížila se škola, a tak zdědil břidlicovou tabulku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Když byl poprvé v kostele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Jeho první den ve škole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Jak ve škole naletěli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Dobrák pan řídící . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Jak museli ve škole bez hnutí sedět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Nos si utírali do rukávů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Špinavé a zakrvácené nohy si mýt nikdy nechtěli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Když hořelo v Pecínově u vechtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Konečně mohl psát tužkou na papír. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Jedli brambory a snili o chlebu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

V jedné posteli spali čtyři . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Obouvání střevíců bylo utrpením. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Myli se vodou, kterou vyplivli do dlaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Zimní večery byly tenkrát dlouhé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Jak mu švec podrážel střevíce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Jak se dralo peří . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Jak potají uštipovali z chleba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Jak koukali lidem do oken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Lasička ji nepodfoukla, ale někdo jí nabřískal do ucha . . . . . . . . . . . . . . . 136

V pecínovském tunelu se jeho tatínek staral o sv. Barboru . . . . . . . . . . . . 137

Jak chodil nadělovat Mikuláš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Ježíšek u nich naděloval až ráno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

S Betlémem v Rynholci chodily pouze chudé děti ze Strašecí . . . . . . . . . . 143

O Silvestra pili štamgasti pivo zdarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Jak jeho tatínek stříhal záklasníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Jak nemohli dohonit Nový rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

O masopustu bývala velká sláva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Jak tehdy slavili církevní svátky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Jak pálili čarodějnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Jak kluci tehdy roztáčeli koníčky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Když do vsi zavítal dráteník a vápeník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Jeho dědeček se modlil dlouze a několikrát za den . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Na záchodě se museli obejít bez sedátka a dvířek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Jak je dědeček sešlehal bičem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Jak s dědečkem sklízeli obilí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Jak se mlátilo obilí a vybíraly brambory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Do zrcátka se nesměli koukat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Míval vši, tak jako všichni ostatní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Jak císaři pánu sázeli lípy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Jak dědeček prodával prase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Učitel Větrovec je vyplácel rákoskou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

A co, až se bude psát rok 2000... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Babiččin podivuhodný sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Viděl Halleyovu kometu v roce 1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Nemohli se dopočítat 99 bílých koní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Jak jezdili sáňkami pro vodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Želízka si dělali dřevěné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Když jel prvně vlakem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Kdo u pana učitele Kůrky neuměl, byl bit jako žito a musel jít klečet . . . . 195

Při hodině náboženství musel dva měsíce v kuse klečet. . . . . . . . . . . . . . . 197

Jak se starali o dobytek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

V roce 1912 si hráli na válku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Jak se nevědomky stal zpustlíkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

První automobil projel Rynholcem teprve v roce 1912 . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Když se v Rynholci světil nový hřbitov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Otevřte okno a jděte pryč, já myslím, že za chvíli umřu. . . . . . . . . . . . . . . 206

Jak trestal pan kaplan Nogol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Maminčin bratr odjel do Ameriky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Jak teta Hasíkovic zvalchovala záda žábám na vašírovské zábavě . . . . . . . 213

Jak babička nemohla uvěřit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Vypukla první světová válka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Válka zuří druhým rokem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Ve válce se učil na zedníka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Jeho tatínek narukoval do války . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Rynholecká kaplička zvon na válečné účely odmítla vydat. . . . . . . . . . . . . 229

V 17 letech narukoval do války. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Ukrutná válka konečně skončila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

V roce 1919 nastal velký úpadek morálky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Jak chtěli ve Strašecí věšet lidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

V roce 1920 se v Novém Strašecí konal masový agitační tábor lidu . . . . . . 239

V roce 1923 nalezl Mikšíček při budování cvičiště na Hořkovci lupek . . . . 241

Tatínek na smrtelné posteli viděl, jak si pro něj jde smrtka s kosou. . . . . . 243

Klekání zvonila denně přes 60 let. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Nastaly nové pořádky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Zajímavosti z tehdejší doby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Slovníček neběžných výrazů, jež nejsou v textu vysvětleny . . . . . . . . . . . . 264

 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

44.89%

Spíše ano
graf

17.49%

Spíše ne
graf

14.32%

V žádném případě
graf

23.30%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 1858
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát