Klikněte zde
Dobrý den, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je pondělí 17. června 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Anglický jazyk

Většina z nás, kteří anglicky již komunikují, nebo se tento jazyk teprve učí, řeší různé překladatelské či gramatické "oříšky" s anglo-americkou příchutí. Budeme rádi, pokud i Vy, naši čtenáři, přijdete se svou troškou do mlýna, a to nejen s dotazy, ale popřípadě i se svými jazykovými zkušenostmi. Možná právě tyto informace jiní čtenáři rádi přivítají. Tato jazyková poradna si klade za cíl být otevřeným prostorem pro výměnu informací.

Foto poradce PhDr. Ladislava Knihová vystudovala Univerzitu Karlovu, filosofickou fakultu, lingvistiku – obor angličtina a ruština. Aktivně ovládá několik jazyků a pracovala v diplomatických službách jako překladatel a tlumočník. Od roku 1990 pracuje v oblasti vzdělávání jako lektor specializovaných kurzů angličtiny. Její interaktivní semináře jsou zaměřeny na oblast anglické obchodní korespondence a komunikace, prezentačních dovedností v angličtině, na specifika ekonomické a finanční angličtiny pro účetní, daňové poradce a auditory. Od roku 2006 vyučuje integrovanou marketingovou komunikaci a marketing v angličtině. V současnosti vyučuje na Vysoké škole finanční a správní a na Vysoké škole ekonomické v Praze.
napište číslo tři tisíce tři sta třicet tři

Otázka:
Sv.Utřinos, 08. 09. 2014, 16:34
I do hope that dog is for sale. Mohu se prosím zeptat, proč je tam to "do" ? Přijde mi tam nadbytečné. Děkuji

Otázka:
Hušek, 15. 09. 2009, 21:10
Můžete, prosím, vyjmenovat některá slovesa, po kterých je možné použít jak to + inf., tak gerundium se stejným i rozdílným významem? Děkuji.

Odpověď:
21. 09. 2009, 20:15

Za Vaši otázku Vám bude mnoho studujících angličtiny vděčných, neboť tato pasáž anglické gramatiky bývá častým zdrojem nejistoty. Pokusme se tedy udělat si v tom alespoň základní "pořádek". Vzhledem k tomu, že se jedná o téma velmi rozsáhlé, můžeme se dalším slovesům a specifickým situacím věnovat v některém z příštích příspěvků do naší anglické poradny.

GERUNDIUM NEBO INFINITIV? – 1. část

Některá slovesa a přídavná jména mohou být následována dalším slovesem buď ve  tvaru –ing (gerudium) nebo ve tvaru infinitivu se zcela totožným významem obou variant:

I started playing / to play the violin when I was 10.

She was proud of having won / to have won.

I hate working / to work at weekends.

I don't get up on Sundays. I prefer staying / to stay in bed.

Mezi tato slovesa patří např.: remember, start, begin, continue, go on, intend, bother, love, like, hate, prefer.

Avšak u některých z nich použitím infinitivu nebo gerundia dosáhneme významového rozdílu.

Pojďme se na ně podívat.

1. remember a forget

a) Remember/forget + -ing se dívá zpátky do minulosti na věci, které někdo udělal.    

    Forget ... -ing se většinou používá ve frázi I'll never forget...ing.

            I still remember buying my first bicycle.

             I know I locked the door. I clearly remember locking it

            I'll never forget meeting the Queen.

b) Remember/forget + infinitiv se dívá v čase směrem dopředu na věci, které člověk stále má nebo měl udělat v momentě, kdy si na to vzpomněl (remembering) nebo zapomněl (forgetting).

            You must remember to fetch Mr. Lewis from the station tomorrow.

            I forgot to buy the soap.

 

2. go on

a) Go on + - ing znamená "continue" (pokračovat).

            We need to change. We can't go on living like this.

            She went on talking about her problems.

b) Go on + infinitiv signalizuje změnu děje/činnosti/aktivity.

            She stopped talking about that and went on to describe her other problems.

            After discussing the economy, the president then went on to talk about foreign policy.

 

 

 

3. regret

a) Regret + -ing se opět dívá do minulosti na něco, čeho člověk lituje, že udělal.

            I regret leaving school at 14 – it was a big mistake.

            I now regret saying what I said. I shouldn't have said that.

b) Regret + infinitiv se používá většinou k oznámení špatných zpráv. Používá se často ve  formálních dopisech.

            We regret to inform passengers that the 14.50 train is one hour late.

            We regret to say that we are unable to help you.

            We regret to say/to tell you/to inform you that we cannot offer you the job.

 

4. advise, allow, permit a forbid

V činných větách po těchto slovesech používáme

a) tvar –ing, pokud věta nemá předmět.

            I wouldn't advise taking the car – there's nowhere to park.

            (Není zde vyjádřen ten "někdo", komu to radíme).

            We don't allow/permit smoking in the lecture room.

            The headmistress has forbidden running in the corridors.

b) infinitiv, pokud je předmět vyjádřen.

            I wouldn't advise you to take the car – there's nowhere to park.

            (Je zde vyjádřena osoba, které radíme, pomocí zájmena "you").

            We don't allow/permit people to smoke in the lecture hall.

            The headmistress has forbidden children to run in the corridors.

5. see, watch a hear

Po těchto slovesech je rozdíl v použití předmět + -ing a předmět + infinitiv obdobný jako rozdíl mezi průběhovými a prostými časy.

a) Slovesa ve tvaru –ing naznačují, že člověk se věnuje události nebo ději, které již probíhají/aktuálně pokračují;  

            I looked out of the window and saw Mary crossing the road.

            As I passed his house I heard him practising the piano.

 

 

b) Slovesa ve tvaru infinitivu bez částice "to" v tomto případě odkazují na ukončený děj, na který je nahlíženo jako na celek, tj. "od počátku do konce".

            I saw Marry cross the road and disappear to the post office.

            I once heard Martin play all the Beethoven concertos. 

 

6. try

Sloveso try se chová velmi zajímavě:-) a opravdu záleží na kontextu promluvy a situaci, kterou hodlám vyjádřit.

a) try + -ing použiji, hovořím-li o experimentu – něco zkusím, abych viděl/abych si vyzkoušel, co se stane.

            I tried sending her flowers, writing her letters, giving her presents but she still wouldn't speak to         me.

b) try + -ing nebo try + infinitiv mohu použít dle vlastního výběru, pokud hovořím o vynaložení velkého úsilí, abych udělal něco opravdu složitého.

            I tried to change the wheel, but my hands were too cold.      NEBO

            I tried changing the wheel, but my hands were too cold.

 

Ke slovesům like, love, hate a prefer se ještě jednou vrátíme ve druhé části.

Prostudujte si tedy tuto první část - není to tak složité, neboť v každé situaci vidíme zcela jasnou logiku použití. Jde o to, jen se s ní seznámit:-).

S pozdravem Happy studies!

Vlaďka Knihová

            .

 

 

Otázka:
Alois Tauš, 13. 08. 2009, 21:13
Dobrý den, mohu-li se zeptat, jaký je rozdíl mezi použitím If I were a If I was? A také zda je některá z variant výslovnosti either a neither "správnejší". I look forward to Your answer.

Odpověď:
16. 08. 2009, 22:56

Děkuji za první otázky do naší poradny. Odpověď na obě z nich je relativně snadná a jednoznačná, což je fajn. Určitě se mnou budete souhlasit, že při studia cizího jazyka je nejhorší nejistota. Tak tedy první z nich - rozdíl mezi "If I were" a "If I was" významově není žádný, jedná se jen o různé stylistické použití: "If I were" je formálnější (ve spisovné angličtině, formálnější vyjadřování) a "IIf I was" je neformální styl, např. při rozhovoru s kamarádem, rodinným příslušníkem, apod.  

I Vaše druhá otázka "either/neither/ má jednoznačnou odpověď. Jeden typ výslovnosti je britský (British English)=/ˈaɪðər/ a druhý americký (American English)=/ˈiːðər/. Výslovnost slůvka "neither" vytvoříme analogicky, jen před to dáme "n". Nelze tedy říci, že by jeden typ výslovnosti byl "správnější", je to jen o geografické odlišnosti. Dlužno však podotknout, že pod vlivem amerických filmů a písniček je i na starém kontinentu vliv americké angličtiny velmi silný, obzvláště mezi mladou generací. Osobně však preferuji určitou "čistotu jazyka", tedy hovořím-li britskou angličtinou (British Received Pronunciation) nebo americkou angličtinou. Určitě to v očích rodilého mluvčího Vaši osobní image pozvedne:-). 

Happy studies!

Dnes má svátek Milan
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.12%

Spíše ano
graf

17.72%

Spíše ne
graf

15.27%

V žádném případě
graf

23.89%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3098
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát