Klikněte zde
Dobré ráno, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je pondělí 17. června 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Slaný v březnu 1939

Kliknutím zvětšit
Ojedinělá unikátní fotografie ze sbírky ing.Popoviče. Německého voják v bráně slánských kasáren s fašistickou vlajkou. – Reprofoto Karel Vidimský

Rok 1933

Dne 2.října byla ustavena Sudetoněmecká vlastenecká fronta v čele s Konrádem Henleinem. Od 30.dubna 1935 přejmenovaná na Sudetendeutsche Partei (SdP).

1935

Dne 14.prosince oficiálně abdikoval na svoji funkci president T.G.Masaryk a 18.prosince 1935 byl zvolen presidentem dr. E.Beneš.

Rok 1937

Dne 24.června vypracovalo německé ministerstvo vojenství Směrnici pro jednotnou válečnou přípravu, ve které byla zahrnuta také příprava války proti ČSR.

Rok 1938

Dne 20.února prohlásil Hitler v říšském sněmu, že mezi zájmy Německa patří „ochrana“ Němců žijících v Rakousku a ČSR.

Ve dnech 11.- 13.března Německo obsadilo a zlikvidovalo rakouský stát, čímž se prudce zhoršilo mezinárodní postavení ČSR v Evropě.

Dne 24.dubna vyhlásil Konrád Henlein na sjezdu SdP v Karlových Varech autonomisticko federalistické požadavky své strany, kde mimo jiné žádal o volné hlásání nacistické ideologie.

Dne 15.května vydali představitelé československého kulturního života manifest na obranu republiky „Věrni zůstaneme“, který do konce září podepsalo přes milión občanů.

Dne 20.května se československá vláda na základě zpráv o pohybech německých vojsk k hranicím rozhodla povolat do zbraně jeden ročník záložníků a příslušníky technických a speciálních oddílů.

Dne 30.května vydal Adolf Hitler podrobné válečné směrnice k útoku na ČSR.

Dne 4.června požádala Hlinkova strana v Bratislavě o uzákonění autonomie Slovenska.

Dne 15.srpna zahájila německá armáda rozsáhlé manévry, které sloužily jako příprava k útoku na ČSR.

Dne 5.září vyslovila čs.vláda souhlas s takzvaným čtvrtým plánem na řešení sudetoněmecké otázky, který prakticky beze zbytku vyhovoval oficiálním požadavkům SdP.

Ve dnech 12.a 13.září se henlainovci pokusili o puč, který byl během dvou dnů potlačen a vedoucí činitelé SdP uprchli do Německa.

Dne 16.září čs.vláda rozpustila SdP a na K.Henlaina a K.H.Franka vydala zatykač.

Dne 23.září vyhlásila československá vláda všeobecnou mobilizaci.

Dne 29.září podepsali Hitler, Mussolini, Chamberlain a Daladier v Mnichově dohodu o odstoupení pohraničního území českých zemí Německu.

Dne 30.září přijala čs.vláda mnichovský diktát

Od 1.října začalo německé vojsko obsazovat české pohraničí.

Dne 5.října odstoupil president E.Beneš a 22.října odletěl do Anglie.

Dne 7.října byla ustavena 1.slovenská autonomní vláda.

Dne 21.října vydal A.Hitler vojenskou směrnici k přípravě likvidace „zbytku Československa“.

Dne 30.listopadu byl československým presidentem zvolen Emil Hácha a 1.listopadu byla jmenována nová vláda v čele s R.Beranem.

Rok 1939

Dne 10.března sesadil president E.Hácha Tisovu slovenskou autonomní vládu mimo ministra P.Teplanského a moc na Slovensku převzala armáda a 11.března byla jmenována nová slovenská autonomní vláda v čele s K.Sidorem.

Dne 12.března dostali nacisté v českých zemích pokyny k vyprovokování incidentů, které měly být důvodem ke vpádu německé armády do ČSR. Ke srážkám došlo v Brně a v Jihlavě.

Dne 14.března odhlasoval slovenský sněm vytvoření tzv. Slovenského štátu a Německo zahájilo okupaci českých zemí vpádem vojsk na Ostravsko.

Ve středu 15.března oznámil A. Hitler při jednání s dr.E.Háchou a ministrem zahraničí F.Chvalkiovským v Berlíně, že v 6 hodin ráno zahájí vojenské obsazování českých zemí. Hácha se diktátu podvolil a Beranova česká vláda vyslovila telefonicky souhlas s kapitulací.

V 6 hodin ráno pak skutečně vpadla německá armáda všemi směry do českých zemí. Tak začala okupace Čech a Moravy nacistickým Německem.

Průběh vojenského obsazení města Slaného dokládá již hodně tendenční článek ve Svobodném Občanu z pátku 24.března 1939.

Slaný v okupaci

První výzvědné oddíly německé branné moci přijely do Slaného ve středu 15.března v 7 hodin 45 minut, v které době další grupy měly krátký oddech před městem. Dvacet minut poté přijelo množství větších i menších automobilů, naplněných vojáky, držícími ručnice připravené ke střelbě – zcela obvyklý postup při každém obsazení nového zalidněného území. Po formalitách na radnici odebralo se vojsko do kasáren, ale po celý den ještě přijížděli další příslušníci německé branné moci v autech, autokarech, na motocyklech i na kolech, kolony zásobovací a jiné, také několik děl. Obecenstvo chovalo se k přijíždějícím vlídně a ochotně, s účastí sledovalo konání povinností právě v dnu krajně nepříjemném, mrazivém a sněživém.V půl hodině po jejich příjezdu začalo se jezdit na našich ulicích vpravo a spíše nepohoda, kluzké dlažby než co jiného, byly příčinou několika automobilových nehod, při nichž však nebylo vážnějších úrazů. Slaný šel spát brzy. Po 20.hodině bylo již téměř všude tma. Trh středeční se nekonal na náměstí a trhovci roznesli pak zprávy o obsazení města do nejširšího okolí.

V následujících dnech viděli jsme nejrůznější německé útvary, zejména četnictvo, které s obecenstvem rychle se seznamuje. Vesměs projevují značnou chuť naučiti se česky, zapisují si nová slovíčka na papírky nebo do sešitků, mnozí se pídí po česko německých slovnících, jen aby dorozumění vzájemné bylo urychleno. Obecenstvo se řídí vylepenými vyhláškami, odevzdalo zbraně, z nichž lovecké pušky i některé jiné zbraně byly již majitelům navráceny. Také policejní hodina prodloužena jest již zase až do půlnoci, ovšem pak do 6 hodin ráno nikdo nesmí chodit po ulici bez propustky. Příslušníci okupačního vojska jeví značný zájem o způsob našeho života, pochutnávají si na našich uzeninách, na cukroví, na ovoci i na dobrém pivě, inu, mladí lidé a vojáci! – kdo za první světové vojny přišel kamkoliv, pochopí dobře proč. Jeví zájem i o jiné zboží a byl to roztomilý případ, kdy jeden poddůstojník zadíval se na ženu a posuňky ji přiměl, že s ním šla do jedné konfekce. Divila se, ale tam dostala vysvětlení: je právě stejné postavy, jako jeho paní tam kdesi v Německu a chtěl jí podle míry této neznámé Češky koupiti plášť.

Rozhlasové výzvy i výzvy v tisku sice varují před překotnými koupěmi zboží, ale najednou kde kdo pocítil naléhavou potřebu obuvi, šatstva, prádle i záclon, krajkovin atd., takže obchody se rychle vyprazdňují a snad dávají naději, že výroba mnohde váznoucí dostane se do čilého běhu. Jsou lidé, kteří nakupují naprosto bezhlavě a bezmyšlenkovitě a jistě by nakupovali ještě mnohem více, kdyby dostali do rukou více peněz. Zastavení či omezení výplat vkladů, jež nařízeno, se tentokráte dobře osvědčuje.

Německé peníze jsou přijímány ochotně za přepočítací kurs, že marka rovná se deseti korunám. Ojediněle se však vyskytly i mince neplatné, vzaté z oběhu a jest i možné, že různí šibalové, kteří náhodou nějak těchto mincí nabyli nebo dlouho je uschovávali, pokouší se nyní jich se zbavit, pochybujeme, že by je byli němečtí vojáci, dobře ukáznění, přivezli.

Jiných přímých zpráv je nedostatek. Kronikář Vladimír Slunečko byl ve svých datech z kroniky ve Slanském Obzoru ještě stručnější a ve svých zprávách se ztotožnil s již uvedeným.

Vlastivědný sborník školního okresu slánského a kladenského přinesl 7.dubna rozhlasový projev presidenta dr.E.Háchy a na dalších stránkách docela trefné citáty Adolfa Hitlera:

„Já sám věřím, že žádný režim nemůže dlouho trvati, nezakotví-li hluboko v národě, není-li nesen národem a přán národem.“ a „Kdo chce žíti, ten tedy bojuje, a kdo se nechce potýkati v tomto světě věčného zápolení, nezaslouží žíti.“

Tolik jen stručně k připomenutí již 70.neslavného výročí obsazení ČSR fašistickým Německem.

Libor Dobner
16. 03. 2009, 21:34


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Milan
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.12%

Spíše ano
graf

17.72%

Spíše ne
graf

15.27%

V žádném případě
graf

23.89%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3098
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát