Klikněte zde
Dobré ráno, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je pondělí 17. června 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

O zrození ulice Wilsonovy - 8.část:
První Havránkovy šestistovky

Kliknutím zvětšit
První dva domy stavitele Havránka čp. 619 a 620 vystavěné v roce 1895. – Foto Karel Vidimský

O tom, jak a kdy dostaly nová slánská komunikace a její odbočky svá první pojmenování se dochovala zpráva ve slánském čtrnáctideníku Světlo č.23 ze 7.prosince 1894.

O návrhu městské rady napojmenování některých ulic referoval ve schůzi obecního zastupitelstva 28.listopadu 1894 p.Václav Baňka: „Silnice od rohu obecního domu č.99 (tedy až od křižovatky u Grandu, pozn.autora) až k nádraží bude se nazývati: Třída nádražní. Ulice od divadla až k ulici u kříže: Ulice divadelní. Ulice od třídy nádražní až k ulici plynární: Ulice Žižkova. Ulice od rohu c.k.okresního soudu až na budoucí náměstí: Ulice Vepřkova, na památku slovutného primátora slanského Jana Vepřka. Ulice od domu pana Šouly až k třídě Benešově (V. Beneše Třebízského): Ulice Brožovského, na památku Kašpara Brožovského, zakladatele hudební školy a nadace pro chudé měšťany a měšťanky ve Slaném. Ulice od domu paní Stelšovské: Ulice pastýřská…(kráceno) Po delší debatě, které se účastnili pp.Sedláček, Procházka, P.Kandler, Hozdecký, Himmel, Prügl a dr.Suk přijat návrh městské rady.“

Po zhruba osmiletém přerušení pokračovala výstavba nyní již Nádražní třídy v roce 1895. Svými prvními domy se při ní představil nový slánský stavitel Václav Havránek. Do Slaného se přistěhoval koncem osmdesátých let a právě rok 1895 se stává rokem jeho úspěšného vstupu do slánského stavitelství. Vedle svých prvních pěti domů v ulici Nádražní, vystavěl ve stejném roce také novou chlapeckou školu na dnešním Komenského náměstí, která byla veřejnosti slavnostně předána 20.října 1895. Jeho záslužnou činnost ve městě dokumentuje stručná zpráva, vydaná ve slánském tisku v roce 1927, kdy zemřel.

„Dne 25. února 1927 skonal v Slaném stavitel pan Václav Havránek. Zákeřná choroba, kterou po léta trpěl, zlomila život muže energického, prozíravého, vzácných občanských vlastností. Pan stavitel Havránek v městě našem strávil bezmála 40 let a svou naprostou reálností obchodní, svědomitostí i korektností v životě občanském získal si všeobecné úcty. Z významějších staveb, které u nás provedl, první byla stavba chlapecké školy na Komenského náměstí, pak okresní dům, přádelna, nečítaje řady domů na Wilsonově třídě i jiných budov nejen ve městě ale i v okolí. Po léta byl pan stavitel Havránek členem obecního zastupitelstva i městské rady, kdež vždy zájem města měl upřímně a poctivě na zřeteli. K činnosti této družila se i další práce spolková, zvláště v institucích humánních, kdež vždy pracoval s příkladnou obětavostí. Slavný pohřeb konal se v pondělí, dne 28. února do rodinné hrobky na slanském hřbitově a svědčil o naprosté úctě všeho občanstva, všech vrstev k zesnulému, který zanechává po sobě památku čestnou a čistou.“

První dva Havránkovy domy ve třídě Nádražní byly čp.619 a 620, vystavěné současně. Stavba obou domů byla Václavu Havránkovi povolena 22. února 1895 a nové domy byly kolaudovány 24.října téhož roku.

Parcely pro oba domy koupili manželé Václav a Marie Havránkovi v roce 1893. Po vystavění domů dům čp.619 prodali a v čp.620 se trvale usadili.

Dům čp.619 koupili v roce 1897 manželé Václav a Vilemína Syrových. V roce 1926 držel celý dům Václav Syrový. V roce 1937 přešel dům dědictvím do majetku Antonína a Otýlie Hýkových a v držení potomků tohoto rodu (J.Faiglová a J.Hýka) je dům dodnes. Ze členů rodiny Hýkovy si připomeňme dva muže, kteří se výrazněji zapsali do historie města. Prvním byl Antonín Hýka (1894 – 1970), ředitel slánských škol a druhým jeho syn JUDr. Miroslav Hýka (1921 – 2003), zasloužilý pracovník slánského kulturního dění (Společnost Patria, Kruh přátel hudby atd.).

Dům čp.620 patřil manželům Václavu a Marii Havránkovým až do roku 1927, kdy po smrti otce zdědila polovinu domu dcera Růžena, v roce 1939 provdaná Vaněčková. V roce 1950 vlastnila již dům celý. Od roku 1966 držela dům Růžena Sternvaldová, od které jej v roce 1980 koupili Jiří a Eva Šrámkovi. V majetku rodiny Šrámkových je dům dodnes.

Třetím stavebním počinem Václava Havránka v Nádražní třídě, byl dům čp.621, který vyplnil mezeru mezi nárožními domy čp.521 (do ulice Pastýřské) a čp.599 (do ulice Brožovského). Nejstarším známým majitelem stavební parcely byl Kašpar Vopršal, který se uvádí k roku 1893. Od něho v roce 1895 parcelu koupili Jan Erhart, c.k.okresní zvěrolékař a jeho manželka Anna. Stavba byla kolaudována 31.října 1895. Manželé Erhartovi drželi dům do roku 1900. Od tohoto roku se uvádí jako majitelka ovdovělá Anna, která dům roku 1926 prodává Janu Malcovi. V roce 1927 kupuje dům MUDr. Jan Král. V roce 1958 dědí dům Marie Kučerová, od které se dostává do majetku Čsl.státu a později národnímu podniku Restaurace a jídelny Kladno, který již v likvidaci držel dům až do roku 1992.

Posledním domem zástavby bližší části ulice ve směru k městu byl dům čp.622, nárožní dům do ulice Žižkovy. Jeho stavitelem byl slánský zednický mistr František Himmel (i Himel), ktetrý postavil také sousední čp.598, 600 (?) a 601. Dům byl postaven v roce 1896 a manželé František a Barbora Himelovi jej drželi až do roku 1918, kdy jej prodali Ferdinandu a Marii Koláškovým. K roku 1934 dědí polovinu domu a k roku 1937 dům celý Ferdinand Kolášek mladší. Roku 1948 kupuje dům Jana Zapotilová a k roku 1957 se na polovině domu uvádějí také Vladimír a Ludmila Kolářovi. Od těchto posledních tří jmenovaných získal dům na základě „darovací nabídky“ Čsl.stát – ONV – MNV – Domovní správa a později Bytový podnik Slaný. Současnými majiteli domu jsou Vladimír a Vlastimila Lacinovi.

Poslední dva domy vystavěné ještě v 19. století byly opět dílem stavitele Václava Havránka a opět byly stavěny současně. Byly to první dva domy nové zástavby pravé strany ulice ve směru od pozdější ulice Stehlíkovy k nádraží. Žádost o povolení stavby domů čp.631 a 632 podal Václav Havránek 17. listopadu 1898 a 14.července 1899 oznámil jejich dokončení. Majiteli obou parcel a tedy i novostaveb byli opět manželé Havránkovi.

Dům čp.631 drželi Havránkovi až do roku 1913, kdy jej koupili Eduard a Otilie Kaiserovi. Dalším majitelem byl od roku 1926 Vilém Langer, od roku 1928 s manželkou Marií. Od roku 1967 byli majiteli domu Antonín a Zdenka Pokorných. Současným majitelem je paní Jarmila Müllerová.

Dům čp.632 koupila od manželů Havránkových roku 1900 Rozálie Marková, po které roku 1920 dědil Jindřich Marek, statkář v Netovicích a majitel uhelných dolů u Jedomělic. Ten dům roku 1922 prodal Dr.Augustinu a Anně Ratkovských. V letech 1954 – 56 přešel dům v několika etapách do držení MUDr.Ludmily Ramajzlové a Věry Majerové. V roce 1971 se dostal do majetku Průmyslového podniku Slaný a v devadesátých letech minulého století se stal majetkem města. Kupní smlouvou uzavřenou 23. 9. 2002 získali dům od MěÚ Slaný manželé Stanislava Marie Zazvonilovi.

Výše uvedené dva domy tedy reprezentují poslední výstavbu devatenáctého století v Nádražní třídě.

Libor Dobner
03. 07. 2007, 11:01


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Počet hlasujících: 1. Čtenáři celkem udělili: 5 bodů. Průměrný počet bodů: 5

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Milan
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.12%

Spíše ano
graf

17.72%

Spíše ne
graf

15.27%

V žádném případě
graf

23.89%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3098
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát