Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je středa 24. dubna 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před sto lety

Na Slánsku před sto lety - říjen 1909

Vojsko na manévry k městu Rakovníku se ubírající táhne jižní částí okresu novostrašeckého. Zastoupeny jsou všechny druhy zbraní pražského armádního sboru. Zajímavým pro každého jest činnost polního telefonu. Sotvaže pěchota přitrhne do obce, již navazuje spojení telefonické, a to, je-li v místě ... více >>

Vloženo: 31. 10. 2009, 13:25, Přečteno: 2447x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - září 1909

Automobilová katastrofa Dne 9.srpna jel automobilem po silnici u Velešína ještě se dvěma přáteli úředník Škodových továren p.Rozum ze 14ti denního výletu do Alp. V předu seděli p.Rozum a c.k. celní úředník p.Václav Jelínek. Náš rodák, p.Antonín Duras, fotograf v Plzni, seděl vzadu. Při rychlé jízdě ... více >>

Vloženo: 05. 09. 2009, 16:45, Přečteno: 2368x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - srpen 1909

Automobilová katastrofa Dne 9.srpna jel automobilem po silnici u Velešína ještě se dvěma přáteli úředník Škodových továren p.Rozum ze 14ti denního výletu do Alp. V předu seděli p.Rozum a c.k. celní úředník p.Václav Jelínek. Náš rodák, p.Antonín Duras, fotograf v Plzni, seděl vzadu. Při rychlé jízdě ... více >>

Vloženo: 29. 08. 2009, 14:42, Přečteno: 1949x, Počet komentářů: 0, Autor: Sláva Pilík

Na Slánsku před sto lety - červenec 1909

Proti zdražování potravin uspořádala dne 25.července místní organizace sociálně demokratická ve Slaném na městském hřišti na hájích četně navštívený tábor lidu, na němž prudce útočeno bylo na agrárníky. Na tábor dostavili se: starosta města p.V.Baňka, předseda místní organizace národní strany svobodomyslné ... více >>

Vloženo: 01. 08. 2009, 19:30, Přečteno: 3394x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před sto lety - červen 1909

Hrozné zdražování Mouka bude drahá, stoupne prý až na 60 haléřů za 1 kg, tak se volá v obchodech a v rodinách. Toť strašlivá pohroma a důvody hlavně hledati v naší mizerné politice národohospodářské. Velkokapitálu se všude pracuje do ruky a ten nyní diktuje, saje na ubohém lidu poslední haléř ... více >>

Vloženo: 04. 07. 2009, 16:15, Přečteno: 2030x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - květen 1909

Nouze o vodu ve Slaném Nedávno zmínili jsme se v tomto listě o nesmírné nouzi o vodu, jaká však panuje nyní, takové naše město nepamatuje. Ráno pustí vodák vodu asi do sedmi hodin, pak se jí nedočkáme, až druhého dne. Ani na noc není popřáno klopotnou prací unavenému člověku, aby se osvěžil douškem vody. Obec ... více >>

Vloženo: 30. 05. 2009, 07:15, Přečteno: 2111x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před sto lety - duben 1909

Spalování mrtvol v Rakousku zakázáno Po léta domáhají se již různé spolky – mimo jiné i pražský – aby dovoleno bylo postaviti dle vzoru jiných zemí také v zemích rakouských krematoria a zavésti spalování mrtvol. Veškerá akce v tom směru narážela na odpor, zejména vysoké hierarchie. Nyní správní ... více >>

Vloženo: 03. 05. 2009, 15:07, Přečteno: 2089x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před sto lety - březen 1909

Všeobecná stávka horníků na dolech Pražské železářské společnosti. Důlní řiditelství Pražské železářské společnosti vyvolalo velkou stávku horníků, jež bude míti těžké hospodářské následky pro Slánsko a Kladensko. Dne 5.dubna večer při výplatě na dolu Max bylo oznámeno hornictvu důlní správou, že ... více >>

Vloženo: 30. 03. 2009, 19:15, Přečteno: 2172x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - únor 1909

Vídeň zná česky, když chce od nás peníze V minulých dnech rozeslali vídeňští páni na české lidi spousty losů městské loterie chudinské se skromnou žádostí, aby za losy poslali do Vídně peníze. Poněvadž mnoho našich lidí se zasláním peněz nespěchalo a tah loterie bude již 23.února, poslány jim byly ... více >>

Vloženo: 17. 02. 2009, 12:44, Přečteno: 2216x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - leden 1909

Obcím a vlasteneckému okresu našeho občanstva Urputný boj našich nepřátel proti všemu českému, zejména kruté pronásledování českých menšin, stále troufalejší šlapání zaručených českých práv a opětně se opakující protičeské provokace se strany německé, nemohou a nesmí zůstat bez odvety z naší strany.... více >>

Vloženo: 20. 01. 2009, 12:40, Přečteno: 2179x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - prosinec 1908

Demonstrace Nesmírné utrpení českých menšin na poněmčeném severu a prohlášení stanného práva nad Prahou nalezly ve Slaném ohlasu. Dne 8 t.m. po šesté hodině večerní uspořádána byla zde demonstrace. Okresní hejtmanství se zavčas o projektovaných demonstracích dovědělo a povolalo do Slaného pohotovost četnickou.... více >>

Vloženo: 02. 12. 2008, 12:38, Přečteno: 2327x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - listopad 1908

Buml V době, kdy ve zněmčených městech Karlových Varech, Teplicích, Ústí, v Podmoklech, Litoměřicích, Liberci, v Mostě a jinde němečtí výtržníci kamením vytloukají české besedy a příbytky českých lidí, kdy českým menšinám odpírají Němci nejnutnější potřeby školské, kdy pro český hovor ... více >>

Vloženo: 04. 11. 2008, 12:34, Přečteno: 1963x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - říjen 1908

Rada královského města Slaného se usnesla, aby zemská školní rada byla požádána, ať po případě navrhne, by zdejší gymnasium bylo proměněno v osmitřídní reální gymnasium. Vedla ji k tomu úvaha, že abiturienti osmitřídního reálného gymnasia budou moci bez nesnáze vstupovati i na universitu i na techniku; ... více >>

Vloženo: 09. 10. 2008, 12:27, Přečteno: 2066x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - září 1908

Slaný Město Slaný bylo zařaděno usnesením ministerské rady do III.třídy aktivních přídavků státních úředníků, čímž vyhověno tužbám místního sboru profesorského a státního personálu vůbec. Zařadění to je nejvýš spravedlivé vzhledem k počtu obyvatelstva a drahotě odpovídající třídě oné a byla ... více >>

Vloženo: 09. 09. 2008, 11:09, Přečteno: 2704x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - srpen 1908

Při odvodu ve Slaném Dne 19.června odsouzeni byli c.k.okresním hejtmanem p.J.Schallerem Alois Lokajíček k 48 hodinám vězení a Ludvík Durek k sedmidennímu vězení, oba horníci ze Smečna, a ihned četnictvem ku zdejšímu soudu do věznice odvedeni. Poštovní erár šetří ve Slaném příliš úzkoprse na úpravu a ... více >>

Vloženo: 29. 07. 2008, 11:04, Přečteno: 2175x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - červenec 1908

Český poštovní úředník asistent Vítek, který se první opovážil odevzdati poštu německo-brodskou vlakové ambulanci pod českým soupisem a s českou svazovkou, neušel pomstě německých zuřivců, byl telegramem poštovního dvorního rady rytíře Šafaříka – Pštrosa z trestu přeložen. Německým poštovním ... více >>

Vloženo: 01. 07. 2008, 19:41, Přečteno: 2131x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - červen 1908

Vystěhovalectví do brasilských států C.k.ministerstvo vnitra sdělilo c.k.místodržitelství, že podmínky k vystěhování do brasilských států Paraná a Rio Grande de Sul jako dříve jsou velmi nepříznivy a evropští dělníci průmysloví a řemeslníci, právě tak jako zemědělští nádenníci nemají vyhlídky, že tam ... více >>

Vloženo: 03. 06. 2008, 19:37, Přečteno: 2197x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - květen 1908

Němčení, které vládne v českých zemích, máme již dosti. Zatím co snaží se úřady v krajích většinou německých vytlačiti jazyk český z veškerého jednání, dějí se vlivem vyšších německých úředníků pokusy, aby jazyk většiny obyvatelstva našich zemí byl i v krajích českých udržován ... více >>

Vloženo: 06. 05. 2008, 19:35, Přečteno: 1900x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - duben 1908

Jsme ještě někde domovem? Z německo českého území vyhazují českou řeč, ve Vídni zavírají vrata divadel českému umění před nosem a v Praze, v té „zlaté“ slovanské Praze, v naší „matičce“, vymetává místodržitel svým germánským koštětem naši mateřštinu z úředních ... více >>

Vloženo: 08. 04. 2008, 19:32, Přečteno: 2243x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - březen 1908

Svatopluka Čecha (zemřelého 23.2.1908) vzpomenul dne 28.února t.r.ve schůzi výboru Palackého, muzejního a literárního spolku v Slaném, předseda a oceniv několika případnými slovy význam jeho, dal výraz citům smutku i úcty, které zajisté s výborem nejen všichni členové, ale i ostatní občané královského ... více >>

Vloženo: 11. 03. 2008, 19:27, Přečteno: 2085x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - únor 1908

Zlatníky Tyto pěkné stříbrné mince, jak se dovídáme, budou staženy. V nedávno minulých dnech usnesla se rakousko-uherská banka, že započne se v nejbližší době s odstraňováním těchto peněz. Ze získaného zatím stříbra narazí se za 64 miliónů jubilejních pětikorun, ostatek pak bude uložen ve ... více >>

Vloženo: 12. 02. 2008, 19:24, Přečteno: 1889x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - leden 1908

Čeští vysloužilci proti nošení zbraně Českoslovanské spolky vysloužilců z Čech a Moravy, ústřední sbor spolků vojenských vysloužilců v království českém, markrabství moravském a vévodství slezském (190 spolků o 17.000 členech) a dále krajinské a okresní sdružení vysloužilecké protestují proti ... více >>

Vloženo: 15. 01. 2008, 19:21, Přečteno: 2119x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - prosinec 1907

Nejvyšší dům na světě V Novém Yorku dostavuje se právě nejvyšší budova na světě. Je to obchodní dům známé Singerovy továrny na šicí stroje na dolním Brodway. Dosáhnuvší nyní 41.poschodí, není tím dosud budova dohotovena, neboť se nyní opatří ještě vysokou věží o 6 poschodích, i dostoupí tak výše ... více >>

Vloženo: 04. 12. 2007, 19:17, Přečteno: 1894x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - listopad 1907

Hudební spolek ve Slaném Po vzoru jiných měst českých zřízen byl i v našem městě orchestr, jejž v činnost uvedl absolvent konzervatoře p.Antonín Verner. Město, chápajíc význam tohoto podniku vyšlo mu blahovolně vstříc povolením subvence. Poněvadž udržování úplného orchestru je spojeno se značnými ... více >>

Vloženo: 06. 11. 2007, 19:12, Přečteno: 2186x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - říjen 1907

Občanský klub v Slaném podal na příslušných místech žádost za subvenci na přestavbu zdejšího c.k.vyššího gymnázia a pak žádost okresnímu výboru za příspěvek, aby venkovské dítky mohly býti přijímány do zdejších škol měšťanských. Naše obecné a měšťanské školy zahájily minulý týden svou ... více >>

Vloženo: 09. 10. 2007, 19:09, Přečteno: 1799x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - září 1907

Potvrzená volba Císař a král potvrdil volbu pana Antonína Formánka, majitele parního mlýna ve Slaném, za starostu slanského okresního zastupitelstva. Bílý prapor vlál ve Slaném v dnech 11.a 12.srpna z okresní věznice na znamení, že nikoho ve svých celách nehostí. Stalo se tak po 27 letech. Státní ... více >>

Vloženo: 11. 09. 2007, 19:06, Přečteno: 2078x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - srpen 1907

Nedostatek vody v Slaném nahnal odůvodněného strachu sousedům v Komenského ulici, kde v domě p.Pance vypukl v úterý odpoledne oheň. V celém sousedstvu nebylo možno sehnati aspoň džbán vody a nebýti milosrdné občanky, jež poslední putnu obětovala, byl by se oheň jistě vzmohl. Od počátku našeho ... více >>

Vloženo: 31. 07. 2007, 19:02, Přečteno: 1962x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - červenec 1907

Hrozí rozvrat okresu! Před krátkým časem zalehla v učitelskou obec školního okresu slanského neblahá zvěsť, že usilují jistí činitelé o to, aby od okresu slanského odloučeny byly zatím 2 velké obce: Libušín a Vinařice a aby připojeny byly k okresu kladenskému. Zpráva tato tím tíživěji působila na ... více >>

Vloženo: 03. 07. 2007, 18:59, Přečteno: 2268x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - červen 1907

Vyučování a vychovávání dětí slabomyslných jest v poslední době předmětem obzvláštní péče ministerstva vyučování. Ministerstvo nepátrajíc, odkud vzíti finanční prostředky, neboť laciná rada, dorozuměti se se spolky dobročinnými, nepomůže žádnému příteli školství – ukazuje ve svém výnosu, že by ... více >>

Vloženo: 05. 06. 2007, 18:48, Přečteno: 1965x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - květen 1907

Prodloužiti hlavní prázdniny na středních školách Zamýšlí ministerstvo vyučování a to tak, že by trvaly od 1.července do 15.září. při tom má býti vyučováno v některé dny během školního roku, o nichž dosud bylo prázdno. Toto rozšíření prázdnin vlastně již existovalo na středních školách pražských,... více >>

Vloženo: 09. 05. 2007, 18:44, Přečteno: 2019x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - duben 1907

S provedením voleb do obecního zastupitelstva se váhá. A přece třeba, by bylo brzo nově zvoleno, aby mohlo rozhodnouti o přijetí nového úředníka do spořitelny, o opravě vodovodu, o zamezení odlivu zdejšího dělnictva i jiného obyvatelstva do vsí, o úpravě tolika zanedbaných ulic, o vystavění tak potřebných ... více >>

Vloženo: 10. 04. 2007, 18:41, Přečteno: 2013x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - březen 1907

Epilepsie Na boji proti těžkým nemocem béřou podílu vynikající lékaři všech národů. Jednou z nejosudnějších nemocí těchto jest epilepsie. Oněm, touto hroznou nemocí stiženým, bude útěchou dověděti se, že specialista dr.Alexandr B.Szabo v Budapešti uveřejnil a upotřebil léčící prostředek, jehož ... více >>

Vloženo: 13. 03. 2007, 18:30, Přečteno: 1941x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před sto lety - únor 1907

Halířové úspory Jež zavedeny jsou ve spořitelně města Slaného ve způsobě 10 haléřových úsporných lístků a v Okresní hospodářské záložně ve způsobě malých pokladniček, jimiž mají dítky vedeny býti ku spořivosti, mají opravdu značný v tomto směru význam. Dnes v obci, kde haléřové úspory ... více >>

Vloženo: 13. 02. 2007, 18:26, Přečteno: 1989x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Na Slánsku před 100 lety - leden 1907

Městská rada ve Slaném vydala toto prohlášení: Vážení spoluobčané! Vaším přičiněním a Vaší zásluhou se stalo, že zmizely z města našeho páteční průvody žebráků a že ani v jiné dni nejsme obtěžováni dotěrnými prosebníky. Proto se obracíme na Vás, žádajíce, byste pomohli přítrž učiniti ... více >>

Vloženo: 16. 01. 2007, 18:21, Přečteno: 2218x, Počet komentářů: 0, Autor: Libor Dobner

Dnes má svátek Marek
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.32%

Spíše ano
graf

17.56%

Spíše ne
graf

15.18%

V žádném případě
graf

23.94%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3024
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát