Klikněte zde
Dobré odpoledne, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před sto lety - červenec 1909

Proti zdražování potravin

uspořádala dne 25.července místní organizace sociálně demokratická ve Slaném na městském hřišti na hájích četně navštívený tábor lidu, na němž prudce útočeno bylo na agrárníky. Na tábor dostavili se: starosta města p.V.Baňka, předseda místní organizace národní strany svobodomyslné a městský radní p.dr.H.Hohlweg a jednatel téže organizace řiditel p.Josef Erlebach. Agrární organizace okresu slanského omluvila se dopisem. Tábor zahájil po 10 hodině dopoledne předseda místní organizace sociálně demokratické p.Duffek, načež zvoleno předsednictvo. Za předsedu zvolen p.Duffek ze Slaného, za místopředsedu p.Rubeš z Beřovic a za zapisovatele p.Krejný ze Slaného. Na to v programu referovali: říšský poslanec p.Hornof a sl.Máchova z Prahy. Řeči obou přijaty byly s hlučným souhlasem. Potom navrhl p.Duffek příslušnou resoluci, která byla jednomyslně přijata. Po táboru ubírali se účastníci na náměstí, aby na c.k.okresním hejtmanství odevzdali odhlasovanou resoluci. Po návratu deputace z hejtmanství promluvil ještě několik slov poslanec Hornof a zástupy se v klidu rozešly.

Také svůj k svému!

Plynárna královského města našeho dodává plynoměry, které pocházejí od jisté vídeňské firmy, jež má tolik zarážející troufalosti, že veškeré nápisy na dotyčných plynoměrech provádí v jazyku výhradně německém! jest tudíž zase na obecenstvu, aby toto nadělení odmítalo, a žádalo výrobek domácí, od české firmy. Neexistuje-li však taková firma, nechť cizí firma má alespoň tolik šetrnosti, aby nápisy byly provedeny v jazyce českém. Tolik šetrnosti mají mnohé firmy, jako kupříkladu zbrojovka ve Štýrském Hradci a také mnohé firmy v Německu. Kdo o naše peníze stojí, od toho také neústupně žádejme, aby také respektoval náš jazyk.

Památce Husově

byla letos dne 5.července ve Slaném malá pozornost věnována. Jedině tělocvičná jednota Sokol uspořádala přednášku, kterou významně a pěkně proslovil p.MUC.Fr.Dreischuh z Prahy. Všeobecné osvětlení domů nebylo, až na 2 – 3 příbytky. Za to ovšem v plném jasu zářila vila p.dra.Hohlwega, poskytující na úpatí Slanské hory pohled imposantní. Na Slanské hoře pak vzplanula – jako každoročně – hranice.

Nové fotografie

Ve výstavní skříni firmy Ed.Kahler, umístěné v Husově třídě, zříti lze od poslední neděle velice pěknou sbírku portrétů. Uměleckým svým provedením druží se tyto portréty čestně k fotografiím světových velkoměstských závodů. Tato sbírka portrétů těší se zasloužené pozornosti slanského obecenstva. – Fotograf pan Eduard Kahler zúčastnil se již čtyřech výstav a ze všech odnesl si zasloužené vyznamenání. Roku loňského byl pan Kahler jediným venkovským fotografem, jenž obeslal svými pracemi jubilejní výstavu pražskou. Upozorňujeme proto na jeho ateliér!

Vyšívací kurs

Jak se nám oznamuje, uspořádá ve Slaném známá snaživá firma Singer a spol. z Roudnice již po čtvrté čtrnáctidenní vyšívací kurs, v němž se budou dámy zdarma vyučovati a cvičiti ve strojovém vyšívání, prolamovaných, point – lace a podobných pracích. Každá dáma bude pracovati na svém stroji od jmenované firmy koupeném. Která dáma chtěla by se kursu toho zúčastniti, nechť to oznámí lístkem firmě Singer a spol. v Roudnici.

Přepadnutí

Po celém okolí známý a již mnohokráte trestaný Antonín Červenka ze Mšeckých Žehrovic přepadl v noci z 19. na 20.června knížecího hajného p.Chvoje, ztloukl jej a měl prý i úmysl jej oloupiti. Četnictvo již Červenku zatklo..

Krádež

Dne 29.června uspořádala tělocvičná jednota Sokol v Cvrčovicích zábavu, při níž vybráno bylo 250 K. Pokladníci však, kterým dozor nad pokladnou byl svěřen, neodolali vířivému reji a oddali se s chutí tanci, při čemž na pokladnu zapomněli.Toho využil neznámý dareba, který pokladnu i s vybraným obnosem ukradl a zmizel.

Znamení doby

Slaný při měsíčku. Šetrnost je pěkná ctnost, ale jen do jistých mezí. Alespoň za tmavých či pošmourných večerů měla by hlavní třída býti osvětlena, ne jako dosud čekati na měsíček, až ukáže svou bledou tvář, zatímco obecenstvo je nuceno tápati ve tmě.

Státní penzisté, vdovy a sirotci

po státní úřednících a zřízencích nepotřebují od 1.července t.r. počínaje na kvitancích svých míti potvrzení duchovního úřadu, že dosud žijí. Dosavadní tento zvyk ministerstvo financí zrušilo a sice nejen proto, že podpisování kvitancí bylo pro farní úřady velkým břemenem, ale ve větších městech, kde farář ani velkou část penzistů nezná, i docela ilusiorním. Zařízení toto netýká se penzistů, vdov a sirotků u stavu učitelského a podobně a jest nyní na těch, kdož výhody té nepožívají, aby se o to zasadili.

Bezpečnost na veřejných cestách

Majetek pana barona de Lisera nejenom že jest opatřen česko – německými tabulkami, nýbrž také ostnatým drátem, jehož hroty nejednou již octly se v cizím majetku. Aby i dětem nebyla vyloučena možnost úrazu, jest tento „ochranný prostředek“ upevněn již hned zdola. Sklouzne-li tudíž někdo na této beztak ne právě vzorně upravené cestě, není vyloučena možnost vážného úrazu a následky rezavých ostnů drátu mohou býti osudné. Odporučovala by se tady vhodnější opatření, aby bezpečnost chodců nebyla ohrožována.

Nové pohlednice

na naše město vydalo právě nyní knihkupectví páně J.Čížkovo. Je to sedm druhů věrných a velice pěkně zdařilých pohledů. – Papírnictví F.Kubeše ve Slaném vydalo dva nové pohledy na Slaný. Jest to pěkně v barvách provedený pohled na severní část náměstí s Občanskou záložnou a velvarskou branou a pak rovněž pěkný barevný pohled na severozápadní část náměstí.

Milostné dobrodružství

Horník Kulda, ač jest již dávno ženat, zapředl milostný poměr s posluhovačkou Šedivou, která je s ním společně zaměstnána na dole Ronna. Milenci umluvili se, že navštíví dne 26.července smečenskou pouť. Na neštěstí dověděla se o tom manželka Kuldova a vypravila se také do Smečna, kde přistihla zamilovaný párek v dobré zábavě v hostinci „u Kumberů“. Kulda, sotva že shlédl svojí ženu, rychle utekl, zato však milenku Šedivou stihl celý vztek oklamané ženy. Kuldová, k nemalé radosti zvědavého obecenstva stloukla Šedivou tak důkladně deštníkem, až se jí úplně rozbil. Jak pověst tvrdí nezůstal ani Kulda ušetřen přiměřené odplaty za svoje zálety.

Krádež

František Hruška z Dolních Jiren, pravým jménem však Antonín Vlasák z Buštěhradu, potloukal se v poslední době v okolí slanském, kde od jednotlivých rolníků lákal zálohy na práci a od čeledínů dlužil si peníze, řetízky k hodinkám a jiné věci. V noci ze dne 7. na 8. července byl však v dělnické pekárně ve Slaném o 3.hodině ranní dopaden při krádeži, v které mu statně pomáhal jeho věrný přítel Jindřich Jícha z Hnidous. Odnášeli pytel krupice a 4 chleby. Městské policii podařilo se však zatknouti pouze Vlasáka, kdežto Jícha uprchnul. Vlasák dopraven k soudu.

Neštěstí v Knovízi

Dne 16.července odpoledne byl na silnici v Knovízi přejet povozem 3letý hoch Václav Mařík, který druhého dne ráno svému poranění podlehl.

Neštěstí ve Pcherách

Dne 24.července událo se ve Pcherách politování hodné neštěstí; při němž byl těžce zraněn mladý hoch. Synové horníků, Karel Kapr a J.Polák dostali se náhodou do dolu Ronna a zde našli nevypálenou dynamitovou patronu. Hoši netušíce ani, jak nebezpečnou věc našli, patronu zdvihli a s radostí nad nálezem odebrali se ihned do svého domova ve Pcherách. Zde v dětské zvědavosti jali se prohlížet patronu, avšak tato náhle vybuchla a jejími úlomky bylo Polákovi vyraženo levé oko, roztříštěna pravá ruka a utrženy tři prsty u levé ruky. Strašně zmrzačený hoch dopraven byl neprodleně do závodní nemocnice, kdež sice bude uzdraven, ale do smrti zůstane mrzákem. – Podobný pří=ad se stal tyto dny v Motyčíně, který však neměl naštěstí takové osudné následky. Hoši Jonák a Malza hráli si rovněž s patronou, kterou nalezli. Při hraní udeřili patronou o zeď ta vybuchla a zranila Jonáka na ruce a Malzu na noze.

Pro zábavu i pro poučení z předstoletých slánských čtrnáctideníků Svobodný občan a Světlo, v depozitu Památníku A.Dvořáka ve Zlonicích, vybral a připravil

Libor Dobner
01. 08. 2009, 19:30


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Počet hlasujících: 1. Čtenáři celkem udělili: 5 bodů. Průměrný počet bodů: 5

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát