Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před sto lety - červen 1909

Hrozné zdražování

Mouka bude drahá, stoupne prý až na 60 haléřů za 1 kg, tak se volá v obchodech a v rodinách. Toť strašlivá pohroma a důvody hlavně hledati v naší mizerné politice národohospodářské. Velkokapitálu se všude pracuje do ruky a ten nyní diktuje, saje na ubohém lidu poslední haléř z nejnutnějších poživatin domácích.

Nová živnost

Jak se dovídáme, jest městská rada ve Slaném ochotna dáti povolení více lidem, kteří by chodili dům od domu po městě a prodávali skleničku vody, obsahu asi tak čtvrt litru, za čtyři halíře. Každý z nich dostane zdarma od obce velký měch z kozí kůže upevněný na záda, a bude povinen míti jej stále zásobený znamenitou vodou z pramene v Ovčářích. Městská rada zase vychází ze stanoviska, že v Egyptě podobné zařízení, dodávající soukromníkům vodu, setkává se se značným úspěchem a proto starajíc se o naše blaho ve své svědomitosti zachází až v tato místa.

Poštovní úřad ve Slaném

tísní se již po léta v místnostech naprosto nedostatečných. Pro úředníky jest vyhraženo několik tmavých komor, které se kancelářím nikterak nepodobají. V největší místnosti, určené pro styk úředníků s obecenstvem, nahromaděni jsou všichni úředníci, mající přijímat nebo vydávat zásilky jakéhokoliv druhu. Když pak některý zasílatel má více balíků, pokryje jimi celou podlahu z nedostatku jiného místa a v místnosti není vůbec k hnutí. Že zdraví úředníků v těchto děrách hrozně trpí, jest nesporné; že však styk obecenstva s poštou jest praubohý, jest jasnější nad slunce. Taková to budova poštovní jest hanbou eráru, rovněž poštovního eráru jest hanbou ono zařízení poštovních schránek, jakých se užívá v našem městě. Ve všech městečkách, menších nežli je Slaný, zavedeny byly již moderní schránky, u nás se však užívá posud takových „krabiček“ jaké zaváděl poštovní úřad před padesáti léty. – Inu – jedná se o stavbu poštovní budovy ve Slaném – české Slaný může čekati. Až ve všech německých hnízdech nastaví erár nádherné poštovní budovy – nepřijde-li do toho co jiného, bude se stavěti pošta v Slaném. Naši vnuci se snad přece poštovní budovy dočkají.

Dobrovolný hasičský a ochranný sbor ve Slaném

oslavil dne 6.června své 30 leté trvání koncertem kapely p.Antonína Vernera v zahradě hotelu Pražák (Hamburk). Koncertu zúčastnil se korporativně sbor knovízský s velitelem p.Richtrem a sbor studňoveský. Za to však nezúčastnil se koncertu ani jediný člen městské rady! Pořádá-li však sbor městských ostrostřelců na střelnici ples, dostaví se do něho vždy 2 – 3 členové městské rady. Inu ovšem! Střelci a hasiči! To je přece něco jiného! Jinak se se žádné neštěstí nestalo. Koncertní program byl tentokráte pečlivěji sestaven, nežli jindy. Škoda, že střední hlasy nebyly patřičně obsazeny. Waldteuflův valčík „Kouzlo sirén“ byl přednesen s náležitým švihem.

Cislajtanské slasti

Nesnesitelné poměry daňové na Slansku za vlády nynějšího finančního tajemníka p.Chrta lze si nyní vysvětliti. Berní inspektoráty dostaly před časem důvěrné výnosy od ministerstva financí, jímž uložen berním inspektorátům nejnemilosrdnější postup, největší obratnost (!) a nejpřísnější šetření o poměrech poplatnictva. Na konci výnosu hrozí se neposlušným vykonavatelům kontrolou vyšších orgánů z nejvyšších míst, kdyby náležitě nebylo uposlechnuto tohoto „pokynu“. A proto berní šroub na Slansku za řízení svého přednosty Chrta pracuje – plnou parou!

Drobnosti

Rakouská správa vojenská hodlá na místě dosavadního armádního revolveru zavésti pistoli se zařízením opakovacím, 850 gramů těžkou a 25 cm dlouhou, ze které lze za minutu vypáliti 100 nábojů a při čemž vystřelené patrony odstraňují se samočinně, t.j. zpětným nárazem prachových plynů.

Maličkosti

O nové pistole umí se vláda starati a na takové potřeby má hned peníze. Nařídí berním referentům – berní šroub buď utažen! – a referáty utahují až krev teče. Ale aby se postarala vláda o upravení cen potřeb životních, aby zamezila lichvu s potravinami, aby neprovozovala pochybnou politiku poškozující zájmy poplatníků na prospěch velkokapitálu, to nezdá se býti jejím úkolem.

Firma Vilém Michl nejstarší továrna velocipedů, motorových kol, motorů a slévárna ve Slaném

přinesla na letošní jarní hospodářskou výstavu pražskou novinku na strojích hospodářských a sice nejnovější patentní rozmetadlo strojených hnojiv, soustavy valně se lišící od soustav dosavadních strojů tohoto druhu.

Odhalení desky Karla Havlíčka Borovského ve Šternberku

Tělocvičná jednota Sokol ve Smečně uspořádá dne 11.července ve Šternberku slavnostní odhalení desky Karlu Havlíčku Borovskému, přednímu bojovníku národa našeho, který tuto krátce před svou smrtí pobyl. Deska zasazena bude na vile dra.Prokeše. Pořad slavnosti: Ve Smečně před polednem: 1) uvítání hostí, 2)společný oběd, 3) seřadění průvodu před radnicí, 4) po 1.hodině odpolední promenádní koncert, 5) průvod do Šternberka k vile Prokešově, 6) slavnostní řeč a odhalení desky, 7) koncert v lázeňské restauraci.

Z Dolína

Jako každoročně, tak i letos měla být u nás uspořádána oslava božího těla na účet obecní pokladny. Položka tato byla však ve schůzi obecního výboru zamítnuta. To nebylo pochuti některým zdejším pánům rolníkům, kteří vzdor tomu, že též ve výboru obecním zasedají, poslali obecního strážníka po občanech shánět podpisy, kdo jest pro oslavu božího těla a kdo ne. Sehnaly se 52 podpisy pro a 53 proti. (Ovšem, že šel strážník jen tam, kde měl naději na podpis pro.) U mnohých poplatníků strážník ani nebyl. (Ke všem chodí jen s přáním nového roku.) O bodu tomto bylo ve schůzi výboru znovu jednáno, byl však opět zamítnut 6 hlasy proti 5 hlasům. – To pány rolníky rozčílilo tak, že se usnesli uspořádati oslavu božího těla na své vlastní útraty. (Jen abychom to pak nenalezli v obecních účtech.) Usnesení své také provedli. Želevčický pan správec nabídl potah pro chvoj a jiní zase prach, by se mohlo při slavnosti z hmoždířů stříleti. Směšné však bylo, když ráno před „slavností“ jezdil strážník od jednoho rolníka ke druhému a sháněl kousek uhlí na ohřívání železné tyče ku střelbě. Počasí v den oslavy nebylo příznivé, pršeloť od rána, tak občanstvo myslilo, že se k oltářům nepůjde jako jindy to bývá, ale oni na to nedbali nic. – Kdyby přišla obecní příslušnice – žebračka a prosila o přídavek 1 nebo 2 K k almužně, jistě by byli páni rolníci první, kteří by se proti tomu postavili, ale na klerikální parádu má mít obec peněz dost. – Inu, pokrokáři! Snad by bylo lépe, kdyby pp.rolníci věnovali více pozornosti svým stájím, aby zdraví dítek nebylo ohrožováno po vsi volně běhajícími hříbaty a jiným dobytkem. – Taktéž obecní výbor měl by vzíti v úvahu, aby u nás postavila se aspoň 1 nebo 2 třídní škola, aby šestileté děti nemusili v nečasech a mrazech choditi skoro hodinu cesty do školy.

Výlet

Pěvecký spolek Dalibor pořádá v úterý dne 29.června výlet k sv.Janu u Libovice. Vyjde se společně v 1 hodinu odpoledne od tělocvičny Sokola. Zvláštní pozvání rozesílána nebudou.

Zatknuta

Božena Chotětická z Roudnice prodávala v neděli 20.června v zdejším trhu 6 hus, které A.Loskotová z Lodenice poznala co svůj majetek. Chotětická byla zdejšími městskými strážníky Antonínem Vildem a Noskem zatknuta a dodána k soudu.

Pro zábavu i pro poučení z předstoletých slánských čtrnáctideníků Svobodný občan a Světlo, v depozitu Památníku A.Dvořáka ve Zlonicích, vybral a připravil

Libor Dobner
04. 07. 2009, 16:15


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát