Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před sto lety - březen 1909

Všeobecná stávka horníků na dolech Pražské železářské společnosti.

Důlní řiditelství Pražské železářské společnosti vyvolalo velkou stávku horníků, jež bude míti těžké hospodářské následky pro Slánsko a Kladensko. Dne 5.dubna večer při výplatě na dolu Max bylo oznámeno hornictvu důlní správou, že snižuje sazby za úkolové práce o 30 – 50 procent. Neslýchaný a také neodůvodněný tento čin zodpovědělo hornictvo zastavením práce, takže dne 6.t.m. ráno stávkovalo na dolu Max celé mužstvo, celkem 1.600 osob. Téhož dne dopoledne konala se v Rozdělově v hostinci Na růžku schůze horníků za obrovské účasti. Během jednání, jež dálo se v úplném klidu, vysláni byli delegáti, vyjednávati s důlním řiditelstvím. Teprve po dvou hodinách vrátili se delegáti a oznámili nabídku důlního řiditelství, jež dalo horníkům na vybranou: buď spokojiti se se sníženou sazbou o 50 procent, anebo prodloužením pracovní doby rovněž o 50 procent. Tato odpověď řiditelství vyvolala krajní rozhořčení mezi horníky, kteří projevili pevné odhodlání, za těchto podmínek práci nezahajovati. Jednomyslně usneseno zahájiti všeobecnou stávku horníků na dolech Pražské železářské společnosti Max, Jan , Schoeller a Mayrau, takže počet stávkujících dostoupil dnešním dnem 7.000 osob! Jednání společnosti vysvětlují si horníci tím, že společnost stávky si přeje proto, aby zásoby uhlí za značně zvýšené ceny mohla odprodati a cenu uhlí vůbec zvýšiti. Doposud vydělával nejlepší horník průměrně 100 K měsíčně, někdy i méně a za nynějších podmínek by si vydělal 50 – 60 K měsíčně, což k jeho výživě nemůže naprosto stačiti. Důl Max obsazen byl 50 četníky z Prahy.

Hornická stávka

vypukla dne 7.dubna také na dole Laura v Rynholci, který jest majetkem anglicko-belgické společnosti. Rovněž i zde příčinu ke stávce zavdalo až 40 procent srážky z původní mzdy.

Ve Slaném

zemřel dne 13.března 95letý vážený měšťan Antonín Vinařický. Pohřbu jeho – kromě nejbližších přátel a příbuzenstva – zúčastnil se pouze šlechtic August Hemerka starší. Z obecního zastupitelstva nikdo, z notáblů také nikdo.

Ve Slaném

zemřel na to starý obchodník Leopold Taussig. Celá židovská obec doprovodila s vřelým účastenstvím svého souvěrce ke hrobu.

Úmrtí

Dne 20.března zemřela v Luxoru v Egyptě zánětem plic kněžna Alžběta Kinská, choť majorátního pána Karla knížete Kinského ze Vchynic a Tetova.Pohřeb kněžny Alžběty Kinské, rozené říšské hraběnky Wolff. Metternichové na Grachtu, konati se bude 5.dubna v půl 11.hod.dopoledne ze Zlonic do rodinné hrobky u sv.Isidora v Budenicích.

Ze Smečna

Dne 26.března doprovodil Sokol zesnulého bratra Hynka Stránského, učitele hudby ve Smečně k věčnému odpočinku. K uctění památky zesnulého milého bratra věnováno 5 K Ústřední matici školské místo věnce.

Nové pohlednice

vydalo papírnictví Františka Kubeše a to, pohled na klášter akvarelem provedený a pohled nové ulice od nádraží k Scheinpflugově továrně vedoucí.

Promoce

Pan MUC.Jaroslav Hampeis, rodem z Trpoměch, byl dne 20.března na české universitě Karlo – Ferdinandově na doktora veškerého lékařství povýšen. Blahopřejeme!

Z Tělocvičné jednoty Sokol ve Slaném

Od včerejška (1.4.1909) mešká návštěvou v jednotě cvičitel České obce sokolské bratr Franta Erben, vítěz v mezinárodních závodech Unie gymnastů o V.sletě všesokolském. Jeho přítomnost má za účel připraviti borce – závodníky jednoty ku letošním závodům Č.O.S.jež konány budou ve dnech Petropavelských v Praze. Dnes při cvičení jest galerie v sokolovně obecenstvu přístupna.

Jaro je tu!

Není tu sice dlouho, teprve něco přes čtrnácte dnů, ale za tu dobu již dosti zkusili jsme s „vůněmi“, kterými naše nosy denně obdařují hromady hnoje, na ulicích našeho staroslavného města naházené. – Moudří otcové města sice před léty sestavili něco, čemu se říká policejní řád, ale ta věc je neznámou každému domácímu pánu zdejšímu a ba snad i mnohému konšelu města. Není tudíž divu, že na ustanovení tohoto řádu nikdo nedbá, zvláště když nějaká okrašlovací komise má mnoho jiných starostí, důležitějších, než-li je dbáti na vzhled našeho města.

Poplašné zprávy o válce

jež ze zášti k Srbům a Slovanům vůbec do světa pustil německý tisk, mezi ním i listy polovládní, vzbudily v širokých vrstvách lidu – strach o peníze. Do některých peněžních ústavů začaly se hrnouti zástupy lidu, aby vyzvedly své vklady. Prostí, neprozíraví lidé si řekli, že v době války jsou peníze nejjistější doma, poněvadž stát v pádu potřeby může peníze v záložnách, spořitelnách a bankách sebrati, aby měl na válečné výdaje. A tato planá obava způsobila u některých peněžních ústavů značné obtíže. Takový finanční poplach snadno způsobiti může obrovskou katastrofu, přivoditi hospodářský krach a úplné ožebračení statisíců lidí. Proto ministr financní dr.Bilinski ujal se dne 19.března v říšské radě slova a pokusil se jasným prohlášením rozuptýliti zmíněné obavy a posíliti důvěru v domácí peněžní ústavy. Prohlásil, že stát na soukromé jmění nikdy nesáhne a že kapitálům v peněžních ústavech nehrozí žádné nebezpečí.

Germánská troufalost

Někteří němečtí úředníci strojírny Breitfeld, Daněk a spol. ve Slaném patrně se domnívají, že žijí v rajchu, neboť jinak by po představení biografu tak okázala svým německým idiomem nešvadronili. Že by tak činili na přání p.řiditele továrny Mauthnera, pochybujeme.

Organizace křesťansko – sociální ve Slaném se činí

Minulé neděle pořádali ve své místnosti na střelnici přednášku o svatováclavské koruně, této neděle pak, 21.března, pořádali na střelnici zase josefskou zábavu. V zábavě té zpívány kuplety, které předneslo několik „také pokrokových“ mládenců, kteří den před tím bavili svými kuplety protiklerikální národní socialisty. – Jen pokračujte, mládenci!

Biograf ve Slaném

prodloužil své představení až do 21.března. V sobotu dne 20.března jest odpoledne ve 3 hodiny velké představení s nádherným programem ve prospěch dámského odboru Národní jednoty severočeské. Večer pak obvyklé představení.

Komunikační poměry

v Slaném vybarvují se čím dále tím lépe. Jindy jsme mívali ze Slaného přímé spojení do Velvar a Nového Strašecí, to již před léty odpadlo. Nyní pak, počínaje 1.dubnem nastanou změny v poštovních jízdách Slaný – Kladno a Slaný – Smečno a to: Poselná jízda poštovní ku Kladnu (odjezd dosud v 10 hodin 10 minut dopoledne – příjezd 4 hodiny 25 minut odpoledne) odjížděti bude v 5 hodin minut 35 dopoledne a přijížděti z Kladna ráno v 8 hodin 40 minut. Jízda tato má tudíž výhodu pro Kladno a nikoli pro Slaný. Poselná pak jízda smečenská (dosud byl odjezd v 6 hodin 16 minut odpoledne a příjez 8 hodin 20 minut ráno) odpadá vůbec. Pokračujme! A co se děje se spojením automobilovým?

Kamenouhelné doly v Kroučové

p.V.Zahrádeckého z Královských Vinohradů (uhelná pole Ferdinand, Barbora a Bedřich) prodány říšsko-německé společnosti v Drážďanech. Kmenový kapitál činí 175.000 marek.

Poštovní rychlost

Dne 7.března bylo ze Slaného posláno několik korespondenčních lístků do Přelíce. Dne 9.téhož měsíce však všichni adresáti ještě lístky neobdrželi. Podotýkáme, že je Přelíc od Slaného vzdálena celou jednu hodinu. Úžasná rychlost!

Neštěstí

Dne 22.března šla Marie Soukeníková, 56letá dělnice z Malé Kvíce, do tamní pískové skály vybrati si trochu bílého písku. Když pak již měla nůšku plnou, utrhl se balvan se skály, padl na ni a okamžitě ji usmrtil.

Zmrzl

Dne 19.března nalezen byl u Vinařic kolemjdoucí kramář Antonín Šibal z Vlkavy v silničním příkopě zmrzlý. Šibal vracel se den před tím od soudu ve Slaném a na zpáteční cestě zastavil se ve Třebichovicích v hostinci, kde ulovil si důkladnou opičku. V tomto stavu za tmy vydal se na další cestu a spadnuv do příkopu, usnul tam a přes to, že byly pouze 3 stupně mrazu, zmrzl.

Zajímavý přírodní úkaz

naskytl se slanskému obecenstvu dne 23.března asi o ¾ na 8 večer. Za úplně jasné oblohy a při teplotě 7,20R několikráte se zablýsklo a blýskání provázeno bylo temným, vzdáleným hřměním.Úkaz ten, jak se dovídáme, zpozorován byl ještě v jiných četných obcích našeho okresu a pověrčiví lidé mu připisují všeliký význam.

Pro zábavu i pro poučení z předstoletých slánských čtrnáctideníků Svobodný občan a Světlo, v depozitu Památníku A.Dvořáka ve Zlonicích, vybral a připravil

Libor Dobner
30. 03. 2009, 19:15


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Počet hlasujících: 1. Čtenáři celkem udělili: 5 bodů. Průměrný počet bodů: 5

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát