Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před 100 lety - duben 1908

Jsme ještě někde domovem?

Z německo českého území vyhazují českou řeč, ve Vídni zavírají vrata divadel českému umění před nosem a v Praze, v té „zlaté“ slovanské Praze, v naší „matičce“, vymetává místodržitel svým germánským koštětem naši mateřštinu z úředních kanceláří. Na říšské radě neprotokolují naše české řeči, z úředních kanceláří vyhazují češtinu i v zemích českých, důstojníkům zakazují styk s českou společností, věda česká má zakázáno hlavní město Moravy.

Za obou Auerspergů

nás stíhali a pronásledovali, vyslali na nás vojáky a své Kollery, konfiskovali nám noviny a žalářovali naše redaktory, ale neponižovali nás, neplili nám ve tvář a my sílili, rostli a ztvrdli v těchto bojích jako ocel v ohni.

Dnes

nás urážejí, odstrkují, kopají a vyhazují a my ztrácíme odvahu k odvetě, slábneme a jsme zmalátnělí a namlouváme si ještě, že naše politická moc roste, že máme vliv, že jsme u vládního kormidla.

Podpořte naše menšiny na českém severu!

Naše městská rada, známá svým vlastenectvím, převzala s nevšední ochotou protektorát na divadlo „Vlastenecké povinnosti“, které tuto neděli sehraje zde Sokol z Mostu. Tím dala dobrý příklad všem vlastenecky cítícím obyvatelům, aby konali svou svatou povinnost a hojnou účastí podpořili bratry Sokolíky z uzavřeného území. Předprodej se zvláštní ochotou převzal bratr Vokurka, obchodník, kde možno obdržeti dosud neprodané lístky. Jsme přesvědčeni, že vlastenecké obyvatelstvo naše přijme milé hosty s nadšením a že divadlo bude do posledního místa vyprodáno.

Také česká obchodní korespondence

V dnešní době všechny německé obchody přijímají a chtí pouze německou korespondenci od svých dodavatelů, ku svým pak zákazníkům chovají se vždy docela jinak. Pořádného českého korespondenta lze u německé firmy velice zřídka kdy nalézti. Některá firma sice koresponduje česky, ale jak --, je věru člověku líto, že se jeho jazyk tak hrozně hanobí. Přinášíme dnes malou ukázku takové „české“ korespondence jisté známé a veliké rumburské továrny, která má mezi Čechy velice četné zákazníky: Rumburk am… Paná Františka Wokurka Schlan. Vznešeným se dovolujú ptáty symil pich Vám mohl, některý moje Garnitury na bochlutý á vychlínuti boslatý. Dloho smýnim Váše cť.Ordry á radil bich jsem, jdibich zas Vám moch sloušit Váše cť.odbovjět všekám, á kreslym jsé Vámi poročetý.

Promoce

Pan PhC.Karel Schäferna, asistent zoologického ústavu české university, rodem z Nového Strašecí, byl dne 28.března 1908 na staroslavném vysokém učení Karlo-Ferdinandově veřejně za doktora filosofie povýšen.

Polévkový spolek v Slaném

Jelikož letos při veliké panující drahotě neobyčejné množství chudých dětí se hlásí o pokrm, bylo by žádoucno, aby dobrodincové a přátelé chudé mládeže tím více spolek podporovali v jeho humánních snahách.

Nové pohlednice

Dva nové, velice pěkné druhy pohlednic na Slaný vydalo právě papírnictví F.Kubeše ve Slaném. Na jedněch vidíme zdařilý pohled na Slaný, na druhých pak nachází se skvostná partie břízek z městských sadů na hájích.

Nový střižní a modní obchod

pro pány a dámy otevřel v Zlonicích na náměstí vedle radnice v č.30 pan Oldřich Benda. Bližší v inzertě.

Městské lázně v Slaném

budou dne 13.dubna 1908 otevřeny a obecenstvu k používání přístupny.

Přejeta automobilem

Jak dne 27.března oznamuje vídeňské „Zeit“ přejel automobil, v němž seděli hrabě Clam Martinic a hrabě Traun blíže Campodarsega v provincii padovské selku. Tato zůstala ihned na místě ležet jako mrtvola.

Dluhy Rakouska

Všeobecný státní dluh obnáší 5.267,609.931,--K a dluhy zemí na říšské radě zastoupených 4.559,461.952,-- K, tedy celkem 9.848,071.883,--K.

Germanisace v Slaném

Filiálka akciové strojírny dříve Breitfeld – Daněk a spol.v našem ryze českém městě stává se čím dále tím více poněmčovací stanicí, ba zvolna sice, ale důsledně nerozbornou tvrzí německou. Veškeré řízení, všechna práce v technických kancelářích, jako plány (rysy, výkresy) mají etikety, značky jen německé, obchodní knihy vedou se jen německy, tiskopisy, blankety vyplňují se jen německy, podání hotoví se jen německá. V posledním roce přibírají se síly výhradně německé a při tom je velmi „zajímavé“, že německé ty síly technické i komercielní, jichž je velká většina, mají platy nepoměrně větší, než čeští inženýři a čeští úředníci účetní a manipulační. Bylo by snad záhodno, aby slanští akcionáři, našinci, zvláště ti větší, jako ředitelstvo Občanské záložny, pan dr.Antonín Krecar, p.Václav Procházka atd.o příští valné hromadě (3.května t.r.) tyto zvláštní poměry, vlastně nepoměry, přivedli k řeči…

Zdražení piva

Z různých projevů pivovarských korporací vysvítá, že pivo bude co nejdříve zdraženo. Původně se prohlašovalo, že pivo bude zdraženou pouze o jednu korunu. Nyní se však proslýchá, že zdražení bude obnášeti dvě koruny. Přiznal to ústřední svaz rakouských spoků pivovarských v petici, kterou podal panské sněmovně a v které žádá o snížení daně pivní. Odvolává se na to, že v průmyslu pivovarském zaměstnáno jest 30.000 rodin a investováno víc než miliarda korun a že dnešní ceny piva nezabezpečují nikterak výnosnost výroby piva. Při tom se pivovary kojí bláhovou nadějí, že konzumenti si dají zdražení piva líbiti a že uznají důvody pivovary uváděné. V tom se ovšem klamou. Hlavně živnostenstvu našemu a dělnictvu nikterak nenapadá pivo platit dráže nežli dosud. Nemají na to dostatečných výdělků a jak nynější neutěšený stav ukazuje, bude jich míti ještě méně, ježto průmyslová konjunktura pozvolna klesá a ochabuje. Jisto však jest, že každý pokus o zdražení piva narazí na silný a nepřekonatelný odpor živnostenstva i dělnictva.

Čechova lípa v Lánech

Místní odbor Národní jednoty severočeské v Lánech uspořádal zajímavou slavnost v neděli dne 26.dubna. V polích na rozhraní obcí Lán a Vašírova slavnostně zasazena byla památná lípa pěvci Písní otroka, Svatopluku Čechovi. Příležitostnou, dojímavou řeč při sázení promluvil okresní starosta a člen odboru N.J.S., pan J.Bechner. V řeči své pěkně působil na srdce přítomných, hlavně dětí, a vybídl je, by vážili si a šetřili lípu jako památku na slavného českého básníka.

Jubilejní slavnost gymnázia v Slaném

Výbor slavnosti žádá snažně všechny ctěné rodiny v Slaném, které měly kdysi v době od roku 1858 na bytě nějaké studující zdejšího gymnázia, znají-li nynější stav i bydliště těchto bývalých svých chovanců, by o tom laskavě a pokud možno brzy zprávu podaly jednateli slavnosti. Zároveň opětuje žádost ku všem, kdož chovají nějakou fotografii skupiny nebo tableau bývalých žáků gymnázia, by o tom podali zprávu jednateli a k slavnosti ji pak zapůjčili. Zvláště hledanou a žádoucí je fotografie budovy gymnazijní před rokem 1878, dokud ještě tato byla jednopatrovou. Přípravné práce pokračují. Pozvání budou rozesílána ve 14 dnech. Ráz celé slavnosti bude reprezentační, aby sloužil ku cti našeho města. Banket v sokolovně vypraven bude velmi vkusně a obsáhle hoteliérem panem Pražákem…

Protimilitaristická demonstrace

Branci sociálně demokratičtí z Rozdělova přišli k odvodu v Kladně s rudým praporem. Kromě toho měli všichni na kabátech odznaky s hesly: „Ni muže, ni haléře militarismu!“ Četnictvo zabavilo prapor i odznaky a zjistilo jména všech demonstrantů.

Neštěstí

Dne 22.dubna utopil se v rybníčku v Žižicích dvouletý hoch Josef Zralý, syn dělníka. Hošík byl pod dozorem 4letého bratra Karla.

Krádež

Bohumil Procházka, 17 let starý člen menší herecké společnosti ukradl v Klobukách dne 23.dubna svému kolegovi Bedřich Srbeckému celou jeho šatnu a zmizel. Jak se zjistilo, ujel do Prahy, kdež byl v neděli 26.dubna zatčen.

Pro zábavu i pro poučení z předstoletých slánských čtrnáctideníků Svobodný občan a Světlo, v depozitu Památníku A.Dvořáka ve Zlonicích, vybral a připravil

Libor Dobner
08. 04. 2008, 19:32


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát