Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před sto lety - duben 1909

Spalování mrtvol v Rakousku zakázáno

Po léta domáhají se již různé spolky – mimo jiné i pražský – aby dovoleno bylo postaviti dle vzoru jiných zemí také v zemích rakouských krematoria a zavésti spalování mrtvol. Veškerá akce v tom směru narážela na odpor, zejména vysoké hierarchie. Nyní správní soud ve Vídni zaujal proti myšlénce pohřbívání ohněm stanovisko nepříznivé a zamítl rekurs vídeňské společnosti „Flamme“, proti nepříznivému vyřízení žádosti o koncesi na pohřbívání ohněm a to z těchto důvodů: „Rakouské zákonodárství nezná vůbec spalování mrtvol a mluví jen o pohřbívání, kterým rozumí se ukládání mrtvol pod zemí. Jelikož v jistých případech trestních pak nařizuje exhumaci, byla by tato při spalování ohněm znemožněna a tím opět ohrožena ustanovení o vykopávání mrtvoly v případech podezřelých. Jelikož pak zákon nezná žádných opatření při spalování mrtvol a mohl by touto cestou často zločin býti zatajen, nelze mluviti o mezeře v zákoně, nýbrž o úmyslném ignorování spalování mrtvol. Z těch důvodů dlužno potvrditi zákaz místodržitelstvím ve příčině stavby krematoria a koncesionálního spalování mrtvol.

Obecní zastupitelstvo ve Velvarech,

totiž to bývalé, a následkem podaného rekursu dosud v činnosti jsoucí, počíná na sklonku svého života hýbat se! Po celou dobu, v níž Kralupy pracovaly o rozdělení okresu velvarského kladlo klidně ruce v klín a utěšovalo se, že se tak nesmí a nemůže státi. Teprve teď, když se Velvarům docela přeložením soudu hrozí, vzmohlo se - a to jen zásluhou a prací opozice a mladých stran – na protest a pamětní spis jak proti rozdělení tak i přeložení soudu. Na tom papírovém protestu nesmí však býti dosti, neboť ten sám hrozící pohromu nezastaví a proto i osobního domlouvání a dohodování se nutno, aby zamýšlené a naprosté znehodnocení města Velvar minulo.

Defraudace

na důlu Laura u Rynholce, jejíž dosah nelze ještě konstatovati, dopustil se účetní Vladimír Kutzer. Obnos defraudovaných peněz jde do tisíců. Okolní řemeslnictvo a živnostnictvo bude touto zpronevěrou též značně poškozeno, neboť účetní Kutzer vedl skvělý dům, ovšem na útraty cizích. Nyní ovšem Kutzer zmizel.

Osvětlení města Velvar

jest hanebné. V zimě bylo vídati zcela po středověkém způsobu chodce s lucernami v rukou, protože na městské osvětlení nelze se spolehnouti. Je s podivením, že tamnější občané nepodali už nějaký rázný protest proti nemístnému šetření a nedbalosti prospěchu a užitku obce. Bylo by toho nejen v tomto, ale i v jiném ohledu silně třeba.

Národní ostuda!

Ve Svinařově pyšní se nad hokynářským krámkem tato tabulka: Anna Kokšová hokynářství Victualienhandlung. Kolik je asi ve Svinařově Němců? Co je to!?

Popel

Městská rada dala v pondělí vyvážet z gymnasia popel, nastřádaný za celou zimu. Dle obvyklého u nás zvyku byl tento popel dopoledne složen na náměstí (!!) a odpoledne nakládán na vůz a odvážen. Ostrý vítr z proschlého popelu uchvátil mnoho prachu a četné kusy papíru. Tímto prachem, v němž nacházejí se miliony bacilů a těmito papíry bylo celé náměstí pokryto, četné papíry zahnány byly aý do policejní strážnice. Litovati dlužno, že nepřišel k tomuto úžasnému prášení jarnímu také ten, jenž je nařídil a neužil si také trochu toho, čím oblažil všechny nás. Viděl by, jak je něco takového příjemné!

Utloukl se…

Ve středu zatkl v Klobukách četník Rudolfa Kolofernu, do Votic příslušného, pro potulku. Ježto zatčený jevil známky šílenství, byl dopraven do slanské okresní nemocnice. Správa nemocnice však odepřela jej přijmout, ježto prý není zařízena pro šílence a – ubožák propuštěn na svobodu. Propuštěný toulal se okolím, až zašel do Přelíce, kdež byl prudce zachvácen zuřivostí, až se utloukl. Přelíčtí nechtěli se k němu přiblížit, ježto se obávali, zda není zachvácen vzteklinou a tak musil chudák skončit za stodolou svůj bezútěšný nešťastný život… Mrtvola nešťastníkova bude pitvána.

Požár

V sobotu dne 24.dubna vznikl po 4.hodině odpolední požár ve stodole patřící paní Anně Lindové v Lunkově. Stodola shořela úplně a mimo jiných hospodářských strojů shořel také parní mlátící stroj a k němu patřící lokomobila. K ohni dostavily se hasičské sbory z Dolína, Hobšovic, Skur a Žižic, které se vzácnou obětavostí zúčastnily se velice platně hašení. Vzniklá škoda jest značná, jest však z větší části hražena pojištěním.

Biřmování ve Slaném

konalo se ve dnech 3.a 4.května 1909. Městská rada slanská rozhodla se k vyzvání páně děkanovu obecní domy vyzdobiti prapory a skutečně také tak učinila s obzvláštní pečlivostí. Vždyť i dekorovala praporem obecní hostinec „u zlatého lva“, kol něhož panu kardinálovi ani nenapadlo jeti. Měl býti ještě kvůli větší parádě a důslednosti ozdoben onen známý velký, žlutý dům pod horou, jenž jest tak na ráně jako výše jmenovaný hostinec. Majitelé domů nebyli městskou radou k dekoraci vyzváni, učinili tak však mnozí z dobré vůle a ještě více z přičinění místní katolické organizace.. Na radnici vyvěšen prapor již 43 (!!!) hodin před příjezdem arcibiskupovým, sídla veškerých úřadů jak státních tak též samosprávných a školy – vyjma chlapecké (na Komenského náměstí) všechny. C.k.privilegovaný sbor ostrostřelecký ovšem také svůj dům ozdobil a mimo toho měl čestnou stráž. Tak kdysi husitské Slaný přičiněním různých „pokrokových“ bratří a sester mělo o biřmování více praporů, nežli ono klerikální a vždy hraběti věrné Smečno…

Následování hodno

Jak se vypráví, dožadovali se svolavatelé klerikální schůze ku dni 2.května ve Velvarech tamnějšího děkana, aby převzal jaksi patronisaci schůze té. Děkan klidně však prý odpověděl, aby mu dali pokoj, že ve Velvarech jest nyní již dosti třenic, aby tudíž nepopuzovali ještě občanstvo proti sobě ve věcech náboženských. – Pravdou-li, pak Velvarům k takovému děkanu gratulujeme.

Ve Pcherách

provedeny byly domovní prohlídky u předáků národní strany sociální Č.Rösslera a Fr.Příplaty a organizace této strany c.k.okresním hejtmanstvím rozpuštěna.

Žebrota

Před léty byla na lidické faře, nejbohatší to tehdáž prebendě středních Čech, (z kolatury té zřízeny pak ještě farnosti: rapická, vřetovická a buštěhradská) tato výstražná tabulka: „Zde se žebrota a všeliké fechtování pod pokutou 2 zlatých zapovídá!“ Tento varovný nápis měl by se vyvěsiti v Slaném na místě hodně nápadném. Nevycházíme zde ze žebravých sbírek. Některý výbor chce se proslaviti, rád by se viděl vytisknut v novinách, dáma některá má nové šaty, chce se v nich ukázati: uspořádá se tedy sbírka za jakýmkoli účelem. A tito podnikatelé chodí dopoledne, když je v domácnosti a v kancelářích nejvíce práce, aby prý nevyrušovali a nezdržovali, a obyčejně hned po prvním, kdy sluhové, vybírající spolkové příspěvky, nepřestávají si podávati dvéře. Nejlépe vyjímají se fechtýři v aksamitu a v hedvábí… Občanstvo slanské má toho obtěžování dost, když je masopust, nebo hraje v městě kočující divadelní společnost. Městská rada upozornila již dvakrát zcela případně veřejnými vyhláškami na tento nešvar a varovala před ním, ale jsou jistí lidé, kteří nepřestanou dříve, dokud se jim neukáží dvéře…

Voda

Náš „milý a drahý“ vodovod se svými všemi čtyřmi vodojemy, nákladnými tisícovými opravami, přestavbami, doplňky a přístavbami, jak z desetileté zkušenosti vychází najevo, nestačí město s 10tisíci obyvateli zásobovati ve všech případech potřebnou vodou, zvláště, když nechaly se schválně na Hájích zřízené vodoteče zavaliti (hájovka byla nejlepší slánská voda) a nyní prý netovické prameny výkaly z jatek poškodily, ano i zcela zkazily. (Bylo by záhodno věc vyšetřiti a zjistiti.) Nejedná se tak o vodu pitnou, jako užitkovou, zvláště kdyby v městě vypukl požár, který jak známo, v Slaném hrozně řádívá. V městě je pramenů a vody nevyhnutelné domácnosti a živnostem sdostatek, je potřebí jen otevříti a obnoviti zrušená čerpadla, když selže vodovod, aby nebyla nouze o vodu a bylo jiné dosti po ruce. Nyní, po zřízení řádné kanalizace nebude ani voda tak špatná!

Osobní

Členem české sekce kuratoria moderní galerie království českého jmenován byl Jindřich hrabě Clam Martinic.

Těžké zranění

Dne 15.dubna střelil na Smečně v radnici na dvoře 18letý číšník Karel Malina po služce Anně Stárové z flobertky a služku těžce zranil u nadloktí pravé ruky. Pro tento delikt a pro nepovolené používání střelné zbraně byla na Karla Malinu podáno četnictvem trestní oznámení.

Z kruhů advokátních

Pan JUDr.Josef Novák, advokát a obhájce ve věcech trestních otevřel svou advokátní kancelář ve Slaném v Nádražní třídě a převzal kancelář Dra.Karla Horlivého.

Pro zábavu i pro poučení z předstoletých slánských čtrnáctideníků Svobodný občan a Světlo, v depozitu Památníku A.Dvořáka ve Zlonicích, vybral a připravil

Libor Dobner
03. 05. 2009, 15:07


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Počet hlasujících: 1. Čtenáři celkem udělili: 3 bodů. Průměrný počet bodů: 3

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát