Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 25. května 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Na Slánsku před 100 lety - květen 1908

Němčení,

které vládne v českých zemích, máme již dosti. Zatím co snaží se úřady v krajích většinou německých vytlačiti jazyk český z veškerého jednání, dějí se vlivem vyšších německých úředníků pokusy, aby jazyk většiny obyvatelstva našich zemí byl i v krajích českých udržován v stálém područí. Sjezd strany státoprávně pokrokové protestuje důrazně proti tomuto jednání i proti tomu, aby na nejvyšší úřednická místa v zemích českých byli dosazováni naši nepřátelé a žádá, bychom za české peníze měli také úředníky českého jazyka a srdce. Na svém zásadním stanovisku, že český jazyk jako jazyk národa, jenž český stát utvořil, má plná práva v celé české vlasti, v každém jejím území, každém okrese, každé obci, neochvějně trváme.

Prušácká firma Odol

zaplavuje naše české země spoustami svých výrobků. K nim dává návody „české“. Ale jaké české! Čech si myslí, že to zajisté je kaferština nebo řeč podobná. Stůjž zde ukázka návodu k užívání: K vyhlachování úst Odolem. Vyhovujíce cetnym praním dali jsme zhotoviti prirucnou sklinku vyhradne k vyplachovaní úst, jok vedlejsi vyobrazení ukazuje. Touto vyplachovael sklenici Odol se zamezi, aby sklenice k toiletnim účelum nezaměnila se ze sklenicemi na vodu a tyto po Odolu nevoněly. Sklenice je k dostani všude, kde prodává se Odol za 25 hal. Czech. Jest na českých konsumentech Odolu, by tyto výrobky s podobnými návody odmítali.

První květen ve Slaném

oslavili sociální demokraté pořádanou veřejnou schůzí v hotelu „u bílého beránka“, na níž pan Míčka z Kročehlav mluvil o starobním a invalidním pojištění. Když pak začal mluvit o militarismu, rozpustil po opětovném napomenutí vládní zástupce, místodržitelský koncipista pan Vaněk, schůzi. Na to nastala veliká bouře protestů, která se ještě stupňovala na ulici. Mnoho hlučících osob doprovázelo pana koncipistu Vaňka až k okresnímu hejtmanství, kde uspořádána hlučná demonstrace.

Osobní

Ministr kultu a vyučování jmenoval pp.Josefa Šmída, úředníka cukrovaru ve Zvoleněvsi, Jana Felcmanna, řiditele cukrovaru na Smíchově a dra.Zdenka Wirtha, adjunkta umělecko průmyslového muzea v Praze, konservátory c.k.ústřední komise pro vyzkoumání a zachování uměleckých a historických památek.

V Řemeslnické besedě v Slaném

přednášel dne 3.května pan profesor P.Hrubý o dějinách českého řemeslnictva. V pěkné, vyhraněné přednášce nastínil řečník dobu předhistorickou, díle pak vznik a rozkvět řemesel za doby Přemyslovců a Lucemburků až k době husitské. Celou pak přednáškou, jejíž propracovanost zasluhuje největšího ocenění a uznání, hleděl řečník k dějinám řemeslnictva města Slaného. Těšíme se již nyní na slíbenou druhou část dějin řemeslnictva po době husitské. Přednáška pana profesora Hrubého byla vyslechnuta s nevšední pozorností a hlubokým zájmem přítomných. Po přednášce střídala se deklamační čísla pp.Bohumila a Oldřicha Vacka s hudebními čísly kvarteta páně Čermákova…

Monografie městečka Mšece

Ferdinand Velc, profesor v Sarajevě a výtečný znalec našeho kraje po stránce kulturně historické a autor díla Soupis památek historických a uměleckých politického okresu slanského, vydal v těchto dnech svým nákladem důkladnou monografii Mšece. Po Slaném, Velvarech a Zlonicích – kterážto města již svoje monografie mají, - přichází na řadu Mšec. Největší obce našeho hejtmanství, Smečno – které bude roku 1915 slaviti bude 400 leté povýšení na městečko, - Kralupy, Vrané a jiné postrádají svých dějin. Myslíme, že čeká na pana Velce ještě veliká práce, jejímž výsledkem bude zajisté vydání dalších monografií aspoň těchto nejdůležitějších obcí Slanska.

Amazonky

M.Černá a J.Kojzarová z Kladna jsou věru udatné ženy. V pondělí dne 4.května po 9 hodině večerní společně přepadly zrovna před budovou četnické strážnice ženu horníka A.Turkovou. Zuřivě do ní mlátily rukama a nějakým tupým nástrojem, až Turková krví zborcena klesla k zemi, kdež zůstala drahnou dobu ve mdlobách ležet. Tato pak celou věc udala četnictvu. Příčinou, že ji přepadly, jsou časté hádky. Zatím ponechána byla Turková v domácím ošetření.

Mrtvý muž

Jakýsi Voříšek z Řisut, bývalý lesní adjunkt, nalezen byl dne 28.dubna blíže plovárny ve Slaném. Patrně byl raněn mrtvicí.

Proti počeštění Vídně!

To bylo heslo, kterým odůvodňovali němečtí nacionálové svoje vystoupení proti pohostinským hrám Národního divadla ve Vídni. – Nejednalo se tu o nějaké „počeštění“, avšak je samozřejmo, že se od představení očekávala mimo jiné také jakási morální podpora českého živlu dolnorakouského. Byla-li tato podpora morální – nikterak nebezpečná druhé národnosti dolnorakouské – tímto způspbem znemožněna, měla by býti prostým a samozřejmým následkem zvýšená podpora českého školství vídeňského. Toto zajisté je velmi důležitým činitelem v otázce zachování nemalé části českého národa rodnému jazyku a bylo-li přece alespoň částečně zbudováno přes odpor mocných, budiž heslem všech dobrých Čechů: Pomoc českým školám vádeňským dosud stávajícím (2 obecné, 2 opatrovny a 6 škol jazykových) a případně umožnění zřízení škol nových. Příspěvky posílají se spolku „Komenský“ Vídeň, Margaretenstrasse 100…

Tábor lidu proti pivovarskému kartelu

konal se za hojné účasti obecenstva dne 10.května ve Velvarech…

Nové obecní představenstvo

ve spojených obcích Trpoměchy, Otruby, Lidice sestává se z pp.starosty Jos.V.Hampeise, prvního radního Ant.Navrátila a druhého radního Jana Černého.

Jubilejní slavnost slanského gymnasia

V těchto dnech počne se s rozesíláním pozvání ku slavnosti i sjezdu. Při úsilovném pátrání nebylo přece možno zjistiti adresy všech bývalých žáků ústavu. Výbor žádá proto tímto, aby každý pán dosud nepozvaný si pozvání reklamoval. Bude mu ihned zasláno. – Ve zdejších hotelích budou pro hosty upraveny noclehy jednotlivé i hromadné. Také v sále Občanské záložny bude s laskavým svolením řiditelstva upravena společná ložnice. – Výbor žádá vážené rodiny občanstva zdejšího, aby mu během 14 dnů oznámily své nabídky, mohou-li a chtějí-li ve své rodině ubytovati na 1 nebo 2 noci některého hosta a za jaká´ých podmínek a ponechávají-li výboru, aby jim hosta sám ustanovil, neb přejí-li si některého určitého hosta, o němž předpokládají, že se k slavnosti dostaví. – Zvláštního vyznamenání dostalo se slavnosti tím, že slovutný spisovatel, profesor Vrchlický, slíbil napsati k slavnostnímu představení proslov, přijal čestné členství výboru a k slavnosti jako bývalý žák též se dostaví. – Pro dekoraci budov bude v obecním dvoře (hostinec U lva) připravena dostatečná zásoba chvojí. Každý majitel domu bude moci zdarma vzíti tolik, kolik ho bude pro ozdobu svého domu potřebovati. Zaplatí si jen mírný poplatek zahradníkovi za práci upletení girland od metru, podle toho, kolik metrů jich bude potřebovati, dá-li si je u téhož upraviti. – Z budov budou zvláště významně dekorovány budova gymnasia a sokolovna. Před nádražím a na křížovatce „u bílého beránka“ postaveny budou slavobrány…

Sady slanské

uvedeny jsou již do úplného pořádku. Cestičky posypány čistým pískem, stromoví okleštěno a vše stojí v plném květu. V parku před okresní nemocnicí vyjímá se to zvláště pěkně. Litovati však dlužno jedné věci: nachází se tam mnoho stromů a keřů dosti vzácných a velice zajímavých. Vždy v dřívějších létech bývaly na těchto keřích a stromech upevněny tabulky s jejich jmény. Letošního roku posud se tak nestalo a je jak v zájmu všeho obecenstva, tak hlavně mládeže studující, by stromy ty opatřeny byly patřičnými tabulkami. Doufejme, že se tak vbrzku stane!

Nové pohlednice

Známé papírnictví F.Kubešovo vydalo svým nákladem nový druh pohlednic s pohledem na náměstíé slanské, zdobené dívčími hlavičkami. K jubilejním slavnostem zdejšího gymnasia chysté několik nových druhů slánských dopisnic, jež jistě vhod přijdou všem, kdož na jmenovaných slavnostech vzpomenou svých přátel a známých zasláním pěkných pohledů na naše město.

Automobil přejel dítě

V sobotu 9.května stalo se politování hodné neštěstí v Hnidousích. Služebním huťským automobilem zachycena byla 4 léta tará dceruška horníka, Marie Vlasákova. Dítě bylo povaleno a při tom utrpělo povážlivé zranění. Inženýr, jenž v automobilu seděl, postaral se rychle o lékaře a ten poskytl dítěti první pomoci.

Pro zábavu i pro poučení z předstoletých slánských čtrnáctideníků Svobodný občan a Světlo, v depozitu Památníku A.Dvořáka ve Zlonicích, vybral a připravil

Libor Dobner
06. 05. 2008, 19:35


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Filip
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.25%

Spíše ano
graf

17.61%

Spíše ne
graf

15.26%

V žádném případě
graf

23.87%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3066
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát