Klikněte zde
Dobré odpoledne, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je čtvrtek 2. února 2023 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

V Linetu se hospodářské krize nebojí

foto
Na veletrhu MEDICA nezůstal Linet nic dlužen své pověsti. Fotoarchiv společnosti Linet

Linet, přední světový výrobce zdravotnické techniky, si v roce 2008 upevnil své výsadní postavení ne evropském kontinentu. I přes stále posilující korunu a pomalu se plížící světovou finanční krizi finanční výnosy společnosti stále rostly, a to o 18 %, a s největší pravděpodobností porostou i v letošním „krizovém“ roce. Jestliže v obchodním roce 2007/8 dosáhla společnost obchodního obratu 1,98 miliardy Kč, v tomto obchodním roce se dá předpokládat významné pokoření dvoumiliardové cifry.

Přestože výše uvedené ekonomické výsledky firmy z posledních let mohou vzbuzovat nemalý optimismus, očekávané prohloubení světové finanční krize v letošním roce dopadne i na Linet. Lze ale očekávat, že následky krize nebudou tak fatální, jako u řady finančně ne zrovna silných společností. Navíc pozici Linetu určitě posiluje fakt, že neprodukuje „klasické“ spotřební zboží, jehož nákup je mnohdy zbytečný, na rozdíl od zdravotní péče, kterou lidé v civilizované společnosti musí mít zajištěnou.

V současné době Linet zaměstnává 550 lidí a do budoucna se v Želevčicích počítá s nárůstem produkce, nikoliv však zaměstnanců. Totiž bez určitého „zeštíhlení“ firmy a potažmo vyšší produktivity výroby nemůže být v budoucnu úspěšná žádná firma. Ani Linet.

Výrobky Linetu, především elektricky polohovatelná lůžka, v mnoha ohledech převyšují produkci konkurenčních společností, což se logicky promítá v úspěšném obchodním tažení po všech kontinentech. Začátkem minulého roku uspěl Linet na Středním východě, konkrétně v Saudské Arábii, kam bylo do 19ti nemocnic dodáno 1020 lůžek Eleganza de luxe v hodnotě desítek milionů Kč. Další obří zakázku získal Linet ve Španělsku, kde jsou jeho zájmy hájeny společností Desan Flex. Téměř 1500 elektricky polohovatelných lůžek v hodnotě 32 mil. Kč dodal Linet na jihozápad Evropy zhruba v polovině minulého roku. Ke konci roku 2008 vyhrála dceřiná společnost Linet Sweden AB největší tendr ve Švédsku na dodávku nemocničních lůžek. Neméně úspěšný byl Linet i v tuzemsku. Přímo unikátní zakázku získal v Ostravě – do Městské nemocnice Ostrava dodal téměř 700 el. polohovatelných lůžek vyšší kategorie v hodnotě více než 36 mil. Kč.

I na poli prestižních ocenění nezůstal Linet v roce 2008 nic dlužen své pověsti. Stal se sedmou nejvíce obdivovanou firmou v Česku, v soutěži, ve které byly zúčastněné firmy hodnoceny z pohledu zaměstnanosti a přínosu pro region, byl vyhlášen Firmou kraje 2008. Výstavba nové výrobní haly, do které společnost investuje téměř 400 mil. Kč přinesla Linetu ocenění v rámci osmého ročníku soutěže Investor roku. V soutěži, kterou každoročně vyhlašuje CzechInvest společně se sdružením pro zahraniční investice AFI, obsadil Linet 3. místo v oboru zpracovatelský průmysl. V žebříčku top 10 nejúspěšnějších značek, vzniklých po roce 1989, se stal sedmou nejúspěšnější značkou.

Samozřejmě, že Linet v roce 2008 nemohl chybět na jubilejním 40. ročníku nejprestižnějšího zdravotnického veletrhu MEDICA. Na to, jak se Linet spolu se svým německým partnerem Wissner – Bosserhof prezentoval na letošním ročníku tohoto veletrhu, ale i na další otázky, většinou spojené s nastávající hospodářskou krizí, jsem se ptal přímo ředitele společnosti Linet, Ing. Zbyňka Frolíka, hned po návratu z německého Düsseldorfu:  

- Jak Linet uspěl na veletrhu medicínské techniky v Düsseldorfu a jaké je nyní jeho postavení v Evropě a ve světě?

LINET se této největší světové výstavy zdravotnické techniky zúčastnil podesáté. Z původních 45m2 se výstavní plocha blíží 300 m2 a ukázalo se, že to opět nestačí. Na stánku, který mezi desítkami konkurentů z celého světa patřil k největším, jsme přivítali stovky potenciálních i stálých zákazníků. Letos jsme si i připadali jako internacionální a globálně působící firma. Na stánku provázeli své zákazníky obchodníci našich dceřiných společností z Itálie, Španělska, Francie, Velké Británie, Švédska či sesterských společností z Německa, Belgie a Nizozemska. Výstavy se účastnili i naši distributoři z více jak 60 zemí všech kontinentů. Potvrdil se fakt, že LINET je v současné době, a to s nemalým náskokem, největším výrobcem lůžkové zdravotnické techniky v Evropě a je třetí ve světovém měřítku. LINET vystavoval i řadu novinek. Novou, již třetí generaci hi-tech lůžek Eleganza. Aktivní antidekubitální matraci z vlastní vývojové dílny anglické dceřiné společnosti LINETu – PSPT, pro léčení nejtěžších stavů proleženin, novou řadu designových lůžek střední třídy pro německy mluvící trhy - ALTURA Hotel, a novou řadu pacientských převozových křesel.

- Stalo se již tradicí, že LINET se v Düsseldorfu blýskne nějakou novinkou. Bylo tomu tak i v listopadu minulého roku?

I letos LINET přišel s novinkou, která upoutala velkou pozornost. Jedná se o multimediální komunikační systém „pacient-sestra-lékař-rodina-LINET“, umístěným na lůžku, který nabízí pacientu prostřednictvím velkého dotykem ovládaného displeje s web kamerou komunikovat s rodinou prostřednictvím Skype. Pacient ale může také sledovat TV, poslouchat rádio, vybírat ze světové nabídky filmů, může z něj po webu telefonovat, vzdělávat se v souvislosti s nemocemi, na které se léčí, nebo třeba může hrát hry. Dále je snímán stav pacienta a pobyt na lůžku a zobrazován na velkém LCD panelu na sesterně, spolu s ostatními pacienty. Lékař si také může prostřednictvím své karty otevřít přímo u pacienta jeho veškerou dostupnou dokumentaci. Systém je natolik inteligentní, že dovede snímat pohybovou aktivitu na lůžku, snímat důležité fyzikální i biologické hodnoty a automaticky je uchovávat či vyhodnocovat. Umí ale i kontinuálně diagnostikovat sám sebe i lůžko a jeho funkční moduly, a přes internet tyto údaje poskytovat výrobci či servisnímu centru pro účely preventivní či akutní údržby. LINET se tak posouvá z pozice výrobce lůžek do pozice dodavatele komplexních řešení a poskytovatele služeb. Systém vzbudil opravdu mimořádný zájem a potvrdil bezkonkurenčního inovačního ducha LINETu v oboru.

Na výstavě MEDICA v Dusseldorfu jsme také z několika kandidátů vybrali našeho nového generálního ředitele pro obchodní operace na dálném východě (Čína, J. Korea, Vietnam, Malajsie, Filipíny, Austrálie…) ze Singapuru. Řídit tyto operace však bude z naší kanceláře v Pekingu, posléze ze Šanghaje.

- Jak vidíte budoucnost Linetu v souvislosti s finanční krizí, která by se měla v tomto roce ještě prohloubit? Myslíte si, že nestabilita na finančních trzích se nějakým způsobem dotkne i vašich zaměstnanců?

LINET je z finančního hlediska silná společnost, která na rozdíl od většiny konkurentů nemá žádné bankovní dluhy. Ani výstava neukázala bezprostřední ohrožení prodeje našich produktů. Platí, že mimo zdravotnickou péči je pro lidstvo vše ostatní zbytné. Nicméně je jisté, že příští rok vlády řady zemí dají do výstavby či rekonstrukcí méně peněz, a tak se očekává stagnace či mírný pokles objednávek. Z této situace by měl LINET pozitivně těžit, protože má vyšší konkurenceschopnost, než jeho, hlavně evropská konkurence. LINET také uplatňuje sofistikovaný systém pojištění kursů na řadu let dopředu, a tak se nestabilita finančních trhů či velká fluktuace kurzu české koruny až tak zásadně do jeho ekonomiky nepromítá. Myslím, že kmenoví zaměstnanci mají nadále v LINETu jistotu zaměstnání s další perspektivou růstu.   

- Kdy by se mělo začít vyrábět v nové hale Linetu a co spuštění nové výrobní linky bude pro firmu znamenat?

Nová výrobní hala (12 500 m2) představuje potenciální zdvojnásobení produkce LINETu, kterého samozřejmě nedosáhneme okamžitě, ale postupně během příštích deseti let. Již nyní uspokojujeme našimi produkty na 20% evropského trhu. Z tohoto důvodu budou technologie dokupovány a zprovozňovány postupně tak, jak budou přibývat objednávky. Dnes pracuje v Želevčicích 560 kmenových zaměstnanců a více jak 100 zapůjčených. Cílový stav je cca 1100 zaměstnanců v poměru 85% kmenových a 15% dočasných pro vykrývání odbytových špiček. Společnost LINET je nejrychleji rostoucí společností v oboru na světě a to má i svá negativa. Například bojujeme s udržením kvality, resp. s jejím trvalým zvyšováním. Je to dáno i množstvím nových zaměstnanců a náročností práce, kterou musí zvládnout. Nicméně odměna za práci (průměr 28.000,- Kč) patří k nejvyšším v regionu a zaměstnanci mají jistotu, že nedopadnou jako naši skláři či dodavatelé automobilového průmyslu. Hmotné statky jsou věci zbytné, ale nemocnice se budou zavírat, až se vyčerpá všechno bohatství světa.

- Vašim zaměstnancům poskytujete velmi slušné zázemí a řadu zaměstnaneckých výhod. Hodláte je ještě nějakým způsobem v příštím roce rozšířit?

Ano, to je pravda. Většina z nich se již pro naše zaměstnance stala samozřejmostí a nepovažují to za nic mimořádného. A tak hledáme stále nové benefity. Je jich hodně a je lepší se zeptat přímo naší HR manažerky.

Děkuji za rozhovor.  

Na doporučení ředitele Linetu jsem posléze navštívil personální ředitelku společnosti, Ing. Vladimíru Michnovou, a položil jí následující otázky:

- O Linetu je známo, že své kmenové zaměstnance podporuje řadou benefitů. Jak se „staráte“ o své budoucí zaměstnance?

Linet je dlouhodobě otevřený spolupráci se školami a institucemi, se kterými můžeme rozvinout profesní a vzdělanostní úroveň regionu. Několik let u nás probíhá odborný výcvik žáků ISŠ Slaný, spolupracujeme se studenty technických VŠ na konkrétních zadáních a vybraným studentům nabízíme možnost zpracování odborných a diplomových prací. Samozřejmě, že i my, jako všichni zaměstnavatelé v oblasti průmyslu, pociťujeme extrémní nedostatek řemeslníků a odborníků technických oborů. Proto podporujeme již základní školy v obecné informovanosti žáků, rodičů a pedagogů o možnostech uplatnění absolventů středních technických škol, které je v současné době velmi perspektivní, a má na co navazovat i v tradicích českého hospodářství.

- Vytvořili jste nějaký konkrétní projekt, či program?

Ano, ráda zmínila konkrétní projekt, se kterým právě v současné době začínáme. S – program, do kterého jsou zapojeny technické střední školy ze Slaného, Kladna a Stochova, je podporován strukturálním fondem EU a pro slánský region je určitě zajímavý. Vybraní žáci výše uvedených škol u nás vykonávají odborný výcvik, za výhodných podmínek jak finančních tak nefinančních. V rámci motivačního systému navrženého speciálně pro ně mají možnost svým výkonem, studiem a docházkou ovlivnit výši svojí odměny a navíc využívají některých benefitů jako zaměstnanci Linetu (např. mají zdarma pracovní oblečení, zvýhodněné závodní stravování, příspěvky na pracovní pomůcky, aj.). Pravidelný dozor na pracovišti, který zajišťují zkušení zaměstnanci, tak zajišťuje kvalitní zapracování žáků na jednotlivých pracovištích. Pro ostatní studenty, školy nabízíme možnost exkurzí. Po ukončení odborného výcviku nabízíme samozřejmě i úspěšným absolventům škol pracovní uplatnění v naší společnosti. Tímto způsobem si chceme vychovávat budoucí zaměstnance a pro každého zaměstnavatele je toto ideální cesta. Abych byla konkrétní, v loňském školním roce u nás končili odborný výcvik 3 žáci, z nichž všichni pracují v naší společnosti na různých pozicích a mají možnost dále se profesně rozvíjet. Pevně věříme, že tak budeme postupně zvyšovat úroveň technických oborů v českém školství a podpoříme tak i zájem o jejich studium alespoň v naší oblasti.

- Zaslechl jsem, že se snažíte o to, aby přímo v Linetu vznikla tzv. firemní školka. Co si od ní slibujete?

Projekt firemní mateřské školky, která bude přímo v objektu naší společnosti, připravujeme proto, že někteří naši zaměstnanci jsou částečně omezeni výchovou dětí, a tak nemají ty nejlepší podmínky k jejich pracovnímu výkonu.

- Jak jste postupovali a v jaké fázi je tento projekt v současné době?

Nejprve jsme zjišťovali, jaké jsou možnosti v okolí, jak fungují jiná školská zařízení. Možnosti jsou velmi omezené a po prvotním zjištění zájmu o tuto službu z řad našich zaměstnanců jsme se rozhodli firemní školku zrealizovat sami. Časový plán je v tuto chvíli odvislý od otevření areálu nové výrobní haly a samozřejmě na legislativních požadavcích, jejichž splnění je pro zřizující společnosti velmi náročné. Firemní mateřská školka bude určena výhradně pro zaměstnance společnosti Linet, a bude nabízet péči o dítě v celodenním režimu. Touto službou dáváme na vědomí zaměstnancům, že nám záleží na jejich pracovních podmínkách a v rámci našich možností je budeme nadále zlepšovat. Máme již mnoho maminek, které se vracejí velmi brzy po mateřské dovolené, ale nemohou se plně a dle jejich představ zapojit do pracovního procesu. Přestože jsme otevřeni této spolupráci a rodičům na mateřské či rodičovské dovolené ji umožňujeme, někdy nás náročnost pozice a potřeba pracovníka být na pracovišti omezuje. Navíc i pro rodinný život je důležité, aby se rodič během péče o malé dítě dostal do kontaktu s kolegy a mohl se brzy zařadit zpět do pracovního procesu třeba i v upraveném režimu. Věříme tedy, že firemní mateřská školka přinese komfort v benefitech, které můžeme zaměstnancům nabídnout a samozřejmě nám zvýší i kvalitu jejich odvedené práce.

Libor Pošta
20. 01. 2009, 16:25

Dnes má svátek Blažej
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.17%

Spíše ano
graf

17.86%

Spíše ne
graf

15.37%

V žádném případě
graf

23.60%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 2687
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát