Kliknte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je pátek 25. září 2020 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Nový výrobní závod Linetu bude vybaven nejmodernějšími technologiemi

Kliknutím zvětšit
Za skly administrativního centra společnosti se již odehrávají podstatné personální změny v řídícím managementu společnosti a pochopitelně dochází i k jeho posilování. Foto Libor Pošta.

Společnost LINET, přední světový výrobce nemocničních lůžek, zahájila svůj největší investiční projekt – výstavbu nové výrobní haly v Želevčicích u Slaného, do které hodlá investovat téměř 400 milionů korun! Proč se vedení společnosti rozhodlo k tak rozsáhlé investici, která umožní rozšíření výrobní kapacity ze 45 tisíc na 80 tisíc lůžek ročně? Proč se v Linetu rozhodli, že přibližně dvě třetiny této plánované investice, což činí cca čtvrt miliardy Kč, vloží do pořízení nejnovějších výrobních technologií, a celý výrobní proces výrazně zautomatizují a zrobotizují?

Linet totiž v posledních pěti letech zažívá nevídaný boom. Jeho obchodní obrat roste meziročně téměř o pětinu, a od roku 2003/04 vzrostl o 86 %, na 1,6 mld. Kč. Na výrobce zdravotnické techniky, měřeno v celém evropském prostoru, určitě úctyhodný „kousek“. Linet se stal nejúspěšnějším evropským výrobcem zdravotnické techniky, a to hlavně díky tomu, že masivně investuje do výzkumu a vývoje, sází na nejmodernější technologie a velmi pečlivě sleduje trendy v jednotlivých zemích EU. A právě na tom, že Linet se dokáže velmi rychle a obratně přizpůsobit určitým specifickým pravidlům, zvyklostem, anomáliím v jednotlivých státech a že své produkty umí dodat v rekordně krátké době, je založeno největší kouzlo Linetu. Ředitel společnosti, Ing. Zbyněk Frolík, k tomu dodává: „Protože naše výrobky plynou převážně na trhy EU, nikoliv do USA - jednotného hospodářského prostoru, kde téměř ve všech státech platí stejná pravidla a stejné zvyklosti, musíme být velmi operativní. V EU má každá země svá pravidla, své anomálie a své tradiční výrobce, kteří do svých produktů implantují svá technická specifika, aby se v řadě detailů zásadně odlišovali od jiných výrobců. Mají totiž jistotu, že v zadáních jednotlivých veřejných soutěží budou tyto zásadní technické odlišnosti přesně definovány, a to jako k.o. kritérium. Takže když se někdo ,cizí‘ nepřizpůsobí takovýmto zvyklostem, nemá nejmenší šanci projít sítem tamní veřejné zakázky. A to i přesto, že nabídne velmi dobrou cenu. Neobstojí totiž v technické specifikaci.“

Ve většině vyspělých zemí EU, kam Linet v největší míře vyváží, jejich zdravotnické resorty razí trend snižování počtu nemocničních lůžek, což staví Linet, a i další výrobce této techniky, do poměrně těžké pozice. Ale protože tento nepříznivý trend je doprovázen i snahou o zkvalitnění zdravotnické péče, což je možné jen s lůžky, které toho „umí“ opravdu hodně, Linet má všude, kde prahnou po nejmodernějším nemocničním zařízení a vybavení, otevřené dveře dokořán. Jeho špičkové výrobky jsou stále žádanější, a to zdaleka neplatí jen o západní Evropě. Vysoká užitná hodnota výrobků Linetu je stále více po chuti vládám a potažmo vedení jednotlivých zdravotnických zařízení na Středním východě a i na americkém kontinentu, především v Latinské Americe. Uspokojit takovouto poptávku a vyhovět všem specifickým požadavkům jednotlivých trhů je možné jen za cenu dalších obrovských investic do výrobních prostor a nových výrobních technologií.

Pro Linet, ale i pro každého výrobce, jež se snaží své produkty realizovat převážně v EU, by bylo ideální vyvinout vysoce modulární produkt, který by vyhověl požadavkům na všech světových trzích a jehož výroba by byla zároveň levná, efektivní. To je ale prakticky nemožné, takže v Linetu chtějí po výstavbě nové výrobní haly vyrábět nemocniční lůžka již v devíti výrobních řadách a v cca 1500 designových či technických modifikacích! K tomu je ale potřeba ohromné množství výrobních komponentů, kolem 10 tisíc, jejichž rozložení či naskladnění ve výrobním procesu je velmi problematické. Z toho je patrné, že Linet půjde cestou štíhlé výroby, která vyžaduje jen minimální skladové zásoby a je určitě nejefektivnější. Jinými slovy, Linet hodlá nemocniční lůžka vyrábět proudovou metodou, podobně jako automobily. 

Při úvahách, kam umístit nový výrobní moderní provoz, bylo ve hře několik variant – od výstavby nového závodu v zahraničí až po přístavbu další výrobní haly v Želevčicích. Nakonec zvítězila ta poslední, umožňující zavedení úplně nových výrobních postupů, a která zvětší stávající výrobní prostory z 15ti na 25 tisíc m2. Výstavba nové výrobní haly přímo v Želevčicích navíc umožní lepší, efektivnější nasazení pracovních sil a přinese i další efekt, o kterém se zmínil Ing. Zbyněk Frolík: „Nový moderní provoz, v němž budou uplatněny nejnovější technologické postupy, je také výborným marketingovým nástrojem. Jak naši potencionální zákazníci, tak i lidé, ovlivňující jakýmkoliv způsobem chod zdravotnického resortu, se určitě rádi podívají na to, jak přímo ve výrobní hale, vybavené nejmodernějšími technologiemi, vznikají špičková nemocniční lůžka.“

Před výstavbou nové haly bylo nutné přemístit neuvěřitelných 65 tisíc m3 zeminy, jelikož nová výrobní hala bude prakticky vklíněna do přilehlého svahu. V současné době se dokončují zemní práce a průběh stavebního řízení nasvědčuje tomu, že stavba by mohla být zahájena koncem dubna. Nová výrobní hala, jejíž zkušební provoz by měl být zahájen již v listopadu letošního roku, téměř zdvojnásobí výrobní kapacitu. Z montážních linek v nových výrobních prostorách by měla vycházet lůžka Eleganza, Smart, Latera, Image a také sloupové zdvihové jednotky, které byly vyvinuty v Linetu a dnes jsou již neodmyslitelnou součástí každého nemocničního lůžka pro intenzivní péči, a to od jakéhokoliv světového výrobce… V prostorách stávající haly, uvedené do provozu v roce 2003, se budou i nadále vyrábět lůžka Terno, Multicare a také výrobky, jež vyžadují atypickou úpravu dle specifických požadavků zákazníka.

Nový závod bude se stávajícím provozem propojen páteřní komunikací o šíři 4,5 m, přičemž příčka mezi starou a novou halou bude za provozu demontována. Vedle nejnovějších technologií bude nová hala unikátní také v tom, že v ní bude instalován speciální dopravník, který umožní rychlé spojení mezi jednotlivými provozy – svařovnou, lakovnou a montáží, čímž budou odstraněny jakékoliv proluky ve výrobě. Podle manažera pro reingeneering, Ing. Luďka Šofra, bude zavedení nejnovějších technologií, včetně umístění dopravníku „power and free“ znamenat zvýšení produktivity práce minimálně o 20 %. Luděk Šofr nám dále prozradil, že v současné době probíhá tzv. dynamická simulace výrobních procesů do roku 2013: „Díky ní zjistíme, kolik nových strojů, lidí a výrobní plochy budeme potřebovat, a konkrétní výsledky budeme znát již koncem března.“ 

Přístup do výrobního areálu firmy by měl být řešen novou příjezdovou komunikací, která by měla vést nad obcí, a v místě odbočky na Otruby, nad Želevčicemi, by měla ústit na hlavní silnici. Kromě lepšího, jednoduššího přístupu kamionů ke skladům s hotovými výrobky by tato komunikace měla splňovat parametry i jakéhosi obchvatu západní části obce, která je nadměrně zatěžována kamionovou dopravou.

Přestože v Linetu se po dostavbě nové výrobní haly zvýší výrobní kapacita téměř na dvojnásobek, potřeba nových pracovních sil tomu určitě nebude přímo úměrná. Ředitel marketingu, Ing. Tomáš Kolář, to vysvětlil následovně: „Nárůst počtu zaměstnanců firmy, především v dělnických profesích, nebude nijak dramatický, protože se zaměříme hlavně na efektivní využití stávajících pracovních sil. Větší navýšení počtu zaměstnanců lze spíše očekávat v obchodních a technických profesích.“ K výrazným obměnám a posílení již dnes dochází v řídícím managementu firmy, neboť zásadní rozšíření výroby s sebou přinese i jiné, náročnější pojetí manažerské práce.

Práci v nové výrobní hale najde v počáteční fázi cca 60 zaměstnanců převážně dělnických profesí, jejichž nalezení v regionu, který trpí značnou kumulací strojírenských firem, může být proto velmi problematické. Tomáš Kolář ale skepsi v tomto směru vůbec nepodléhá: „Věřím, že kvalitní personální politikou, nadstandardními zaměstnaneckými výhodami a dalším zlepšením zázemí pro zaměstnance se nám podaří najít potřebný počet pracovníků a motivovat je.“  

Protože větší část investičního rozpočtu bude plynout do nákupu nových moderních technologií, Linet se bude snažit pro tento projekt získat podporu státu prostřednictvím agentury CzechInvest. Přestože o konkrétní výši podpory není prozatím nic známo, v Linetu se již ví, že želevčická společnost si projekt bude financovat převážně z vlastních zdrojů. Linet si to může určitě dovolit…

Libor Pošta
25. 03. 2008, 12:26

Dnes má svátek Andrea
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

44.86%

Spíše ano
graf

17.37%

Spíše ne
graf

14.35%

V žádném případě
graf

23.42%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 1917
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát