Kliknte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je pátek 25. září 2020 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

V Česku se úspěch nechválí, na Slánsku je to podobné

Kliknutím zvětšit
Manažer roku 2009, ředitel společnosti Linet, Ing. Zbyněk Frolík. Foto Libor Pošta

řekl nám v rozhovoru pro naše listy Manažer roku 2009 v ČR, Ing. Zbyněk Frolík.

V roce 1990 založil společnost Linet. Když hned na počátku svého podnikatelského snažení tvrdil, že z rozvalin tehdejšího statku v Želevčicích u Slaného vystaví moderní továrnu na výrobu nemocničních lůžek, mnozí lidé jeho slovům nepřičítali příliš velkou váhu. Dnes ví, že se šeredně mýlili. Ing. Zbyněk Frolík je dnes jednou z nejuznávanějších podnikatelských celebrit v Česku, a ve svém oboru dosáhl met nejvyšších. Když se rozhodl, že funkci ředitele společnosti, kterou zastává 20 let, pomalu opustí, nedalo nám to a požádali ho o rozhovor pro naše listy.

 

- Jaké období bylo z Vašeho pohledu pro firmu, v jejíž čele stojíte od prvopočátku, nejvýznamnější, nejdůležitější, a Linet posunulo tam, kde ho můžeme vidět nyní?

Asi nejvýznamnějším momentem v historii Linetu bylo to, když jsme přišli v roce 2000 na trh s převratnými designovými a sofistikovanými produkty. V tomto roce jsme na trh uvedli řadu superintenzivních lůžek se špičkovým designem, který vytvářeli známí a uznávaní designéři. A protože tyto naše nové výrobky vzbudily nemalé emoce obchodníků v celém světě, začali jsme výrazněji exportovat i mimo evropský prostor. Dnes jsme jedním z největších světových dodavatelů zdravotnické lůžkové techniky.

- Byl jste vždy přesvědčen o tom, zda základní cíl, který jste si na počátku vytýčil, a mnozí k němu nahlíželi dost skepticky – postavit na téměř zelené louce fabriku světové úrovně, v jejíž útrobách bude vznikat špičková nemocniční technika, především nemocniční lůžka, dosáhnete?

Ano, my jsme od samého počátku věděli, čeho chceme dosáhnout, jak například mají vypadat naše výrobky, aby byly konkurenceschopné. Začátkem devadesátých let jsme ještě měli velkou výhodu oproti evropské konkurenci, a to v levné pracovní síle a podstatně nižších nákladech na vývoj nových výrobků. A navíc tehdy špičkové produkty konkurence nám ukazovaly cestu, kterou bychom se asi měli ubírat. Takže motivaci jsme měli značnou, přestože jsme věděli, že nás čeká nelehký úkol.

- Linetu a i Vám samotnému se dostalo několika významných ocenění. Kterého si považujete nejvíce?

Každé ocenění má ve své době nějakou významnou hodnotu. Když jsem byl zvolen Podnikatelem roku 2003 porotou, která bývá vždy složena z vítězů předchozích ročníků této soutěže, čili z lidí, kteří výsledky jednotlivých kandidátů porovnávají se svými vynikajícími výsledky, tak to pro mě mělo nesmírný význam, velkou hodnotu. Finalisty soutěže Manažer roku zase porota, složená z našich předních manažerů, posuzuje v jiném kontextu. Třeba letošní ocenění Manažer roku 2009 bylo uděleno hlavně za to, jak si firma určitého manažera vedla v době finanční krize. A Linet si vedl tak, jako kdyby žádná krize nebyla.

- Poté, co jste se stal Manažerem roku, se rapidně zvýšil zájem o Vaši osobu, a to prakticky ve všech médiích. Jak to vše zvládáte? Jak se s tím vyrovnáváte?

Zvládat to nemám zase až tak velký problém, protože stávající management Linetu firmu řídí v podstatě beze mě, a já se věnuji spíše controlingovým a vizionářským aktivitám, a vedle toho příležitostně přednáším na několika universitách, pracuji v Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace, jsem poradcem ministryně školství, členem Rady pro reformu terciálního vzdělávání, čili pro změnu vysokoškolského zákona, pracuji v České radě pro obchod a investice, jsem členem předsednictva Svazu průmyslu a dopravy ČR, a dalších institucí, a čeho si opravdu považuji, je mé členství v mezinárodní devítičlenné porotě Evropského patentového úřadu v Mnichově, do které jsem nominován jako jediný z regionu střední a východní Evropy. Takže naložil jsem si toho docela hodně, ale určitě toho nelituji. Jediné riziko spatřuji ve vyjadřování se k některým politickým souvislostem, zvláště v předvolebním období, vzhledem k k tomu, že náš byznys se odehrává v oblasti veřejných zakázek.

- Když jste sestavoval či různě obměňoval svůj manažerský tým, často jste se potýkal s problémem ne zrovna širokého výběru kvalitních lidí. Bylo je snazší „lovit v okolních vodách“ nebo si je vychovávat přímo v Linetu?

My máme zkušenost s oběma metodami. Celá řada dobrých manažerů tady začínala, stále tu jsou, i na těch nejvyšších pozicích, někteří k nám přišli z jiných firem, ať to bylo v 90. letech nebo zcela nedávno. Takže manažerskou strukturu měníme podle toho, jak naše firma roste a potřebuje nějaké nové dovednosti, či spíše zkušenosti kumulované z jiných podniků.

- Pro Slánsko, ale i pro mnohem širší region, je působnost tak významné a úspěšné firmy, jakou Linet bezesporu je, určitě velkým přínosem. Jak to doposud vnímali a oceňovali zástupci tohoto, ale i širšího regionu?

Málokdo z lidí si uvědomuje, že podnikání je zdrojem blahobytu všech. Nevím, kolik lidí si položilo otázku: „Co bychom dělali, kdyby podnikatelé – lidé, kteří riskují veškerý svůj osobní majetek, nebyli, neexistovali?“ Mám pocit, že v České republice se úspěch či nějaké relativní bohatství nenosí, nechválí.

- Nechválí se ani tady, na Slánsku?

Myslím si, že v tomto regionu je to podobné. Linet je jednou z nejúspěšnějších firem v České republice, Podnikatelů roku či Manažerů roku v naší republice také moc není. Ale mimo slánského starosty jsem nikde jinde nezaregistroval žádnou gratulaci, poděkování nebo vyjádření uspokojení nad tím, že odvádíme takovou práci.

- Od koho dalšího byste očekával uznání za to, co jste v Linetu dokázali?

Od koho dalšího bych měl něco podobného očekávat? Nejde o mě, ale obecně o úctu k podnikatelství. Kdekdo kritizuje, ale sám nic pro sebe a pro druhé na svou odpovědnost neudělá. Když Vám uvedu příklad z Charlotte, z USA, kde jsme otevřeli naši dceřinou společnost, rychle vše pochopíte. Na slavnostní otevření naší firmy, která měla 15 zaměstnanců, přišel primátor města velkého asi jako naše Praha, guvernér, senátor a šéf hospodářské komory. A celé dvě hodiny se tato akce nesla asi v tomto duchu: „Pane Frolík, my jsme Vám tak vděční, že jste u nás vytvořil 15 pracovních míst. Co všechno můžeme pro Vás udělat, abyste tady vytvořili další pracovní místa, eventuelně tu postavili továrnu, která by produkovala vaše špičkové Hi-tech výrobky?“ A za 14 dní mně klepal na dveře ve Slaném šéf hospodářské komory z Charlotte, který mě přišel seznámit s tamními investičními pobídkami, nabídkami levných pozemků a hal. Tomu se říká spontánní ocenění podnikatelství.

- Už jste si někdy spočítal, jakou finanční sumu odvedl Linet státu na všemožných daních, a to za celou dobu jeho působení?

To se asi přesně spočítat nedá. Ale jen letos dáme státu z různých odvodů asi 200 milionů Kč. Celkově bych to odhadoval na sumu kolem jedné miliardy korun. Myslím, že letos zaplatíme více jak 50% všech korporátních daní ve Slaném. A to zaměstnáváme cca 6% práceschopných obyvatel z regionu.

- Doslechl jsem se, že hodláte opustit klíčovou pozici v Linetu – post ředitele společnosti. Proč jste se tak rozhodl?

Když už tady 20 let – z nulového bodu až k nebeským výšinám, táhnu dost velkou káru…

- Už se Vám zdá hodně těžká?

To si nemyslím, ale chci dát příležitost lidem, kteří tu jsou od začátku a kteří jsou v nejlepších manažerských letech. Takže odpovědnost za řízení podniku předám jim a já zůstanu jednatelem společnosti, a budu se věnovat inovacím, podpoře našich dceřiných společností ve světě a komunikaci s konečným zákazníkem.

- Kdo tedy bude novým ředitelem společnosti Linet?

Výkonným ředitelem společnosti by se měl stát Ing. Tomáš Kolář.

- Jak vnímáte výsledky parlamentních voleb a co podle Vás přinesou Linetu a vůbec podnikatelskému sektoru?

Já si myslím, že parlamentní volby v Česku dopadly primárně správně, protože ukázaly určitou státotvornost voličů, kteří si řekli, že již nechtějí vulgární politiky, kteří, místo aby řešili reálné problémy ekonomiky, se hašteří a vzájemně se osočují v různých půtkách. Další důležitou věcí je uvědomění si toho, že v minulých patnácti, dvaceti letech jsme si tady, ale i v celé Evropě a USA, žili velmi dobře – na dluh! A takto se nedá žít věčně. Riziko, že spadneme do dluhové pasti, je obrovské, protože do budoucna – vzhledem k neúprosné demografické křivce, bude muset splácet naše dluhy mnohem méně lidí… Takže na základě výsledků voleb je pravděpodobné, že vznikne pravicová vláda s relativně silným mandátem, která může konečně uskutečnit důchodovou reformu, reformu zdravotnictví, vysokého školství, občanského zákoníku – to znamená věcí, které jsou nastaveny nepružně nebo špatně a je třeba je změnit. To ale pochopitelně povede ke škrtům, které budou i na straně vládních výdajů, což se projeví určitě i u nás, a to ve snížení odbytu našich produktů. A protože na razantní výdajové škrty se chystají i vlády v podstatě všech evropských zemí, zasáhne nás to poměrně citelně. Naštěstí je celá řada regionů, myslím světových, které se překotně rozvíjejí a kde se naše produkty velmi dobře prodávají, např. v Brazílii, Indii, Japonsku,USA, Číně, arabských státech, atd.

- Jak vidíte budoucnost Slaného s blížícími se komunálními volbami?

Z té budoucnosti mám tak trochu obavy. Slaný má zatím jednu obrovskou výhodu – velmi kvalitního člověka v čele. Říkám to s nejvyšší odpovědností, protože za dobu svého působení v Linetu jsem měl řadu možností jednat s mnoha starosty měst, jak v Čechách, tak i v zahraničí. A kdyby nám ho, nedej Bože, odveleli do vyšších politických míst, tak nevidím nikoho, kdo by ho mohl v tomto okamžiku, v této kvalitě nahradit. Takže si myslím, že by si pan starosta měl již vedle sebe vychovávat někoho, kdo bude ve Slaném symbolem kvalitního manažera a který by mu pomohl táhnout jeho břímě lépe, než to dělají jeho kolegové. A který by byl schopen, v případě, že Ivo Rubík již starostu dělat nebude, kvalitně řídit město, tak, jak to dělá stávající starosta.

 

Libor Pošta
29. 07. 2010, 16:26


Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Andrea
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

44.86%

Spíše ano
graf

17.37%

Spíše ne
graf

14.35%

V žádném případě
graf

23.42%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 1917
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát