Klikněte zde
Dobré ráno, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 20. července 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Starostové ze Slánska odhalili své záměry pro rok 2009

foto
Pavla Štrobachová, starostka Smečna. Foto Sláva Pilík

Přelom roku 2008 a 2009 je určitým bilancováním a také pohledem do budoucna. Veřejnost a samozřejmě i čtenáři Slánských listů se zcela jistě zajímají o to, co bylo, je a bude. V komunální politice se problémy týkají lidí bezprostředně, a proto jsme se zeptali čtyř hlavních představitelů větších obcí a měst na Slánsku na jejich pocity z roku 2008 a hlavně na to, co připravuje jejich úřad v letošním roce. Tři stejné otázky jsme položili starostce Velvar, Jitce Linhartové, starostce Pavle Štrobachové ze Smečna, Vladimíru Procházkovi z Klobuk a Rudolfu Čížkovi ze Zlonic.

Co jako hlavní představitel obce považujete za nejlepší počin v roce 2008?

Jitka Linhartová (město Velvary): V roce 2008 se nám podařilo získat dotaci na výstavbu vodovodu v našich místních částech Velká Bučina a Ješín. Stavbu jsme zahájili v září 2008, dokončení se předpokládá v průběhu roku 2009. Díky dotaci z Operačního programu životního prostředí jsme mohli zahájit další velkou investiční akci, a to zateplení mateřské školy. Podařilo se nám dokončit rekonstrukci krovu a střechy na nemovité kulturní památce, tzv. Panské hospodě, zrekonstruovat kapličku na Velké Bučině a památník padlým v 1. světové válce.

Pavla Štrobachová (město Smečno): Nejvíce si vážím toho, že žijeme v lokalitě bez životně ohrožujících událostí. Pro naše město je důležité, že nás v tomto roce nepostihla žádná živelná katastrofa. Uskutečnili jsme letos řadu akcí, ať už investičního charakteru či nikoliv, a vyzdvihnout jen jednu mi připadá nespravedlivé vůči těm ostatním. Nicméně určitě nejdůležitější akcí, která zasáhla do života všech Smečeňáků je již mnohokrát zmiňovaná rekonstrukce hlavní silnice přes město.

Vladimír Procházka (obec Klobuky): Jednoznačně je to dokončení územního plánu podle nového stavebního zákona. To obci umožní rozvoj a v konečné fázi i nárůst obyvatel, pokud nebude výstavba blokována dlouhodobým nevyrovnáváním majetku s církví. Dále jsou to hotové projekty na vodovod, čističku a kanalizaci pro místní části Kobylníky – Klobuky a na vodovod pro místní část Kokovice. Tento počin pro obec znamená, že má odpovídající podklady pro jednání o dotacích.

Rudolf Čížek (městys Zlonice): Jako nejlepší počin v roce 2008 vidím dostavbu rybníka „V Brůdku“ a přestavbu bývalé spořitelny na policejní stanici. Dále byla dostavěna cesta do Břešťan a ve spolupráci s občanským sdružením „A co děti“ vybudováno dětské hřiště za obchodním domem. Podali jsme žádost na dotaci projektu „Modernizace a rekonstrukce Základní školy ve Zlonicích“ a připravujeme dokumentaci pro dokončení kanalizace.

Co nového připravuje vaše obec pro své občany v letošním roce?

Jitka Linhartová: V roce 2009 dokončíme výše uvedené investiční akce započaté v roce 2008 (výstavbu vodovodu a zateplení MŠ). Zahájení dalších akcí závisí na přidělení, či nepřidělení dotací. Rádi bychom zahájili revitalizaci základní školy (celkové náklady 20 mil. Kč), zrekonstruovali a dostavěli areál bývalého kina a sokolovny (celkové náklady 79 mil. Kč) a vybudovali kanalizaci v Malovarské ulici a na Nových Uhách (celkové náklady 20 mil. Kč). Připravujeme stavbu dětského hřiště na Velké Bučině za 0,5 mil. Kč.

Pavla Štrobachová: Pro občany města i okolních obcí zprovozníme nové kulturně - informační centrum, včetně služeb přestěhované knihovny. Bude se nacházet v centru města na MěÚ Smečno a věříme, že si sem najdou cestu nejen současní čtenáři, ale i noví zájemci, včetně uživatelů veřejného internetu a systému EVA.

Vladimír Procházka: V roce 2009 bychom měli získat na budování vodovodu dotaci z Programu rozvoje venkova a na podzim začít v Kokovicích a možná i v Klobukách s investicí v rozsahu cca 70 milionů Kč. Předpokládáme, že bude ve výši 80% a zbytek, to je asi 14 milionů korun, budeme platit z rozpočtu obce po dobu asi deseti let. Tuto investici považuje zastupitelstvo za rozhodující pro čistotu vod a pro zdraví obyvatel.

Rudolf Čížek: Městys Zlonice má pro své občany na rok 2009 připraveno několik akcí, ale záleží na tom, jak budeme úspěšní při získávání dotací. Jde o dostavbu kanalizace ve Zlonicích, dále je to modernizace a rekonstrukce ZŠ, vybudování chodníku k zastávce autobusu u školy, vyčištění rybníka ve Vyšínku, opravy obecních domů, včetně pokračování výměny oken v zámku a dle finančních možností výměna oken v obecních bytech. Bude vypracována projektová dokumentace na vodovod pro obce Břešťany a Tmáň a projektová dokumentace na kanalizaci přidružených obcí (Vyšínek, Lisovice, Tmáň a Břešťany).

Jaké další výrazné investice chce město zvládnout, v jakých to bude asi částkách a jaký by měl být podíl obecního rozpočtu?

Jitka Linhartová: Podíl města závisí na druhu dotace – pohybuje se od 7,5 do 15 % u dotací z evropských fondů, 40 – 50 % u národních zdrojů.

Pavla Štrobachová: Plánujeme také zlepšit životní prostředí obyvatelů lokality V Uličkách, kde chceme nový povrch komunikace.Taktéž vybudujeme nový chodník v části náměstí. Nové střešní krytiny se dočkají obyvatelé domu čp. 180 a budova Hasičského domu. Na „hasičárnu“ žádáme o dotaci, ostatní investice bude plně hradit město ze svého rozpočtu. Jedná se o milionové částky. Dále se v příštím roce chceme zaměřit na přípravu projektu na úpravu a rekonstrukci Náměstí T.G.Masaryka v celém rozsahu. Vzhledem k tomu, že se ale jedná o velmi náročnou investiční akci, realizace bude rozložena na delší časové období.

Vladimír Procházka: Na jiné další akce, než které jsem již uvedl, nebudeme mít již prostředky, jelikož rozpočtové určení daní pro malé obce nám další rozvoj z vlastních prostředků neumožňuje. V to nepočítám opravu fasády a dlažby dvora v základní škole, kde předpokládáme dostat nějaké peníze z „poslaneckého medvěda“ (peníze, o které mohou přímo z rozpočtu požádat osobně poslanci parlamentu na individuální akce ve svém regionu – pozn. autora).

Rudolf Čížek: Chystáme se na dvě velké akce – jak už bylo psáno výše, jedná se o ZŠ, na kterou je požadovaná dotace ve výši 26 miliónů Kč, a dokončení kanalizace ve Zlonicích – výše dotace cca 56 mil. Kč. Naše účast u obou akcí bude vyčíslena až podle výše přidělených dotací.

Sláva Pilík
06. 01. 2009, 20:08


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Vítězslav
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.08%

Spíše ano
graf

17.75%

Spíše ne
graf

15.29%

V žádném případě
graf

23.89%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3127
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát