Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je středa 24. července 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Inspekce podezírá ze znečištění vody bývalou městskou skládku

Kliknutím zvětšit
Tady to začalo. Na cisterně záhy odešlo technologické zařízení. Foto Sláva Pilík

V minulém vydání Slánských listů jsme přinesli informace o tom, že ve Slaném se zčistajasna v jedné studni objevila obrovsky agresivní voda, která se blíží svými hodnotami kyselině. Stalo se tak při prohlubování studny, která je slánského sportovního klubu Speedway - plochá dráha. Informace o vodě, kterou inspekce životního prostředí zakázala používat dokonce i k zálivce, způsobila pěkné pozdvižení.

Jak jsme slíbili, přinášíme dnes k případu další bližší informace a to jak od České inspekce životního prostředí Praha, tak rovněž ze slánské radnice. Česká inspekce životního prostředí odpověděla na naše otázky prostřednictvím Mgr. Jiří Hrušky pracovníka ČIZP - oddělení ochrany vod.

Mohl byste říci, jak daleko je šetření tohoto případu a zdali je pravda, že byla zjištěna ve studni poměrně agresivní voda - kyselosti pH 2,3 , případně jaká to byla přesně hodnota a jak nekvalitní to voda je?

Ve studni u ploché dráhy byla zjištěna enormní koroze technologické části čerpání podzemní vody. Proběhla schůzka na odboru životního prostředí MěÚ Slaný – 30.9.2008 a následně 20.11.2008. Z laboratorních rozborů vyplynulo, že kyselost těchto vod je značná – pH = 2,3. Obsahy arzénu činí 2,97 mg/l, obsah železa 1610 mg/l, sírany 5462 mg/l. Tato voda se dle rozhodnutí vodoprávního úřadu nesmí používat ani k zálivce!!!

Jak inspekce v tomto případě postupuje, kontrolují se studny v okolí, nebo se provádějí vzorky ze známých míst podpovrchových pramenů či pramenišť? Jaké můžete podat k případu informace o zdroji znečištění?

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) - oddělení ochrany vod jako potenciální zdroj znečištění podzemních vod považuje bývalou – dnes již zrekultivovanou skládku. Rekultivace skládky byla provedena za finanční podpory SFŽP (Státní fond životního prostředí - pozn. autora). V projektu byla stanovena povinnost provádět monitoring podzemních vod ve třech vrtech – dle schválené projektové dokumentace. ČIŽP při šetření dne 20.11.2008 zjistila, že tyto vrty nebyly realizovány! Z tohoto důvodu je připravována schůzka s pracovníky SFŽP. Na základě tohoto jednání bude městu Slaný uloženo opatření k nápravě spočívající ve vybudování monitorovacích vrtů v okolí bývalé skládky za účelem zjištění, zda kontaminované podzemní vody u ploché dráhy souvisí s možnou migrací znečištění průsakových vod ze skládky.

V případě, kdy bude (pokud již není), lokalizováno přesné místo výskytu znečištěné vody, či zdroje znečištění, jak se dále postupuje a jaké hrozí viníkům sankce?

V současnosti se pátrá. ČIŽP získává informace a podklady, zda dochází k ovlivnění podzemních vod migrací znečištění z bývalé skládky. Řešení problematiky bývalé skládky Slaný nikdy nebylo předmětem šetření oddělení ochrany vod ČIŽP Praha, jelikož nebyla přizvána. Při jednání 20.11.2008 byl přítomen zástupce Ministerstva životního prostředí ČR, kde byly poskytnuty informace o možnosti získání finančních prostředků z operačního programu SFŽP s tím, že Město Slaný se k obsahu protokolu vyjádřilo ve smyslu, že požádá o dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí v případě, že mu bude prokázáno, že nese vinu na kontaminaci podzemní vody v areálu ploché dráhy.

Existují obecně v některých případech například zákazy hloubení studen pod určitou hranici, pokud se ví například o nějakém ložisku závadné vody? V tomto případě se šlo do hloubky 22 metrů.

Vrty hlubší než 30 m podléhají povolení Báňského úřadu. Znečištění podzemních vod většinou nemůže být předem známo. Kvalita a vydatnost zdroje podzemní vody je posléze prokazována čerpací zkouškou. Pokud je v území zjištěna a doložena kontaminace podzemních vod - ČIŽP (pokud má informace o úmyslu provést vrt) informuje příslušný vodoprávní úřad, že povolení takového vodního díla není vhodné – a nemělo by ze strany vodoprávního úřadu být povoleno.

Jelikož pracovníci inspekce životního prostředí považují za možný zdroj znečištění podzemních vod, které se ukázalo ve studni u ploché dráhy, bývalou skládku v Netovické ulici, která je v majetku města, požádali jsme o odpovědi na některé otázky starostu města Ivo Rubíka, který byl u toho, když bylo nutno neřízenou skládku všeho možného na základě nařízení státu zrekultivovat.

O jakou skládku se v Netovické ulici jedná, co se tu a v jakém období skládkovalo a jak byla provedena její rekultivace?

Podle mých informací byla skládka založena téměř před 100 let. Po celou dobu se tam vyvážel nejen komunální, ale také nebezpečný odpad, například niklkadmiové odpady z tehdejší Baterie, tehdy firmy Palaba, rtuťové sloučeniny a odpady z nejrůznější průmyslových podniků. Po revoluci v roce 1989 se přitvrdilo co se týče ochrany životního prostředí a město bylo, a zcela oprávněně, nuceno skládku zavřít. Od té doby vyvážíme odpady do Rynholce. Skládka byla uzavřena asi do roku 1995, kdy začala její rekultivace.

Jakým způsobem se rekultivace prováděla a není možné, že by byla nyní po tolika letech zdrojem znečištění?

Tenkrát bylo hodně studií jak ten problém vyřešit, byl i návrh celou skládku odtěžit a odvézt na řízenou skládku, to ovšem nebylo vůbec možné z ekonomických důvodů. Jde o obrovskou horu odpadů. Nakonec vyhrála možnost odtěžit nebezpečné odpady z vrcholu skládky a zbytek zrekultivovat. Bylo odvezeno asi 350 aut těchto odpadů na řízenou skládku. Dalším problém je, že byla založena na geologickém zlomu, který je zhruba 200 metrů pod povrchem a problém byl také, že byla špatně svahována a docházelo k erozím. Náprava tedy byla v přeorganizování celé skládky, zmenšení spádu svahu a zajištění, aby se do ní nedostaly srážkové vody. Provedlo se tedy minerální utěsnění vrcholu i svahů. Nyní projde dešťová voda ornicí, na které je vyseta tráva a po minerálním těsnění je voda odvedena zcela mimo těleso skládky. Podle mého názoru se nemůže stát, aby se voda dostala do podloží.

Prý měly být tenkrát provedeny monitorovací vrty, což se nestalo?

Co se týče monitorovacích vrtů, to vám inspekce poskytla nepřesnou informaci. Vrty tam samozřejmě byly, dokonce v průběhu skládkování se obhospodařovaly, dělaly se z nich rozbory vod - a bylo to v pořádku. Při rekultivaci byly tyto vrty překryty zeminou. A nejen předtím, ale i v průběhu rekultivace sládky se monitorovací vrty musely provádět a rozbor z těch monitoringů byl nařízen. Protože všechny ukazatele byly v pořádku, nebyl už později důvod dělat vrty další. Rozbory vod v okolí se ale pravidelně jednou či dvakrát za dva roky provádějí a na starosti to má náš odbor správy majetku.

Pokud se prokáže, že z této městské rekultivované skládky skutečně unikají látky, které začínají znečišťovat okolí včetně podzemních vod, jaký bude dál postup města Slaného?

Za prvé si myslím, že to vůbec není možné, protože dešťové vody se prostě nemohou dostat dovnitř. Jsou tu navíc stanoveny takové povinnosti jakou sílu musí minerální těsnění mít. Dokonce osazení travou musí být stanoveným druhem travního semene. Je tu zákaz sázení stromů a keřů a případné náletové dřeviny se musí okamžitě odstranit. A jiný způsob proniknutí spodních vod do skládky není podle fyzikálních zákonů prakticky možný. Osobně si spíš myslím, že zdroj znečištění je nějakou lokální starou zátěží. Patrně právě při rozebírání tanků po 2. světové válce na ploše, kde později byl postaven plochodrážní stadion.

Rekultivace hory všelijakého odpadu v Netovické, která začala někdy v roce 1995, stála podle informací starosty Slaného asi 55 miliónů korun. Z toho 20 miliónů zaplatilo město, z poloviny formou výhodně poskytnutého úvěru. Zbytek hradil stát. Podle starosty města si inspekce životního prostředí spíše ulehčuje práci, když podezírá ze znečištění bývalou skládku města. Zatím nejsou k dispozici žádné další informace o případném výskytu takto závadné vody v jiné lokalitě. V blízkých Netovicích také sice nemají vhodnou pitnou vodu ve studních, ale to prý je vliv bývalé šachty. Jak vše dopadne, co konkrétního skutečně zjistí orgány ochrany životního prostředí, to budeme nadále sledovat.

Sláva Pilík
03. 02. 2009, 09:58


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Jakub
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.05%

Spíše ano
graf

17.76%

Spíše ne
graf

15.30%

V žádném případě
graf

23.89%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3131
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát