Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je středa 24. července 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Ve Smečně byl slavnostně otevřen nový školní pavilon

Kliknutím zvětšit
Páska je přestřižena, vstupu do nových školních prostor již nic nebrání. Foto Libor Pošta

V pátek 28. srpna byla ve Smečně slavnostně otevřena přístavba moderního školního pavilonu, ve kterém se nachází nová kuchyně a jídelna, a také několik nových učeben po výuku žáků I. stupně ZŠ. Hned v úvodu slavností akce starostka města Pavla Štrobachová přivítala a představila všechny významné hosty, mezi jinými Věru Kovářovou, poslankyni Parlamentu ČR, radního Středočeského kraje Roberta Bezděka, ředitelku kanceláře Svazu měst a obcí ČR Radku Vladykovou, senátora Petra Holečka, úspěšnou starostku Mnichovic a kandidátku na hejtmanku Petru Peckovou, zástupce zhotovitelské firmy Metal Quatro a starosty okolních obcí, z kterých řada dětí do smečenské školy dojíždí.

K přítomným hostům pronesla starostka Smečna tato slova: „Jsem ráda, že jsme se tu dnes sešli v tak hojném počtu a že můžeme společně otevřít nový školní areál – největší investiční dílo v historii našeho města. Ocitáme se na místě, které bude ode dneška druhým domovem našich dětí. Do užívání jim předáváme krásnou a určitě zajímavou stavbu, plnou nejmodernějších technologií. Ty však získají smysl až tehdy, kdy se škola naplní dětmi, v kuchyni se bude vařit a budou spokojeni nejen děti a jejich rodiče, ale i učitelé a učitelky, paní kuchařky a všichni ostatní uživatelé těchto nových prostor.

Nic z toho však nevzniklo samo. Za vším jsou konkrétní lidé a obrovské množství práce, energie, času a financí. A proto mi dovolte, abych poděkovala zástupcům zhotovitelské firmy Metal Quatro, Milanu Gazdíkovi a Václavu Novákovi. Ač tato firma pochází z drsného severu, tak jejich zaměstnanci budou určitě dlouho vzpomínat na klimatické podmínky, které tuto stavbu provázely. Ne nadarmo ji nazvali „Na větrné hůrce“. Ani to však nebylo pro firmu velkou překážkou a vybudovala skvělé dílo. Odvedli opravdu dobrou práci, na kterou mohou být pyšní.

Na začátku každého projektu je nějaký nápad, nějaká vize, ale nestačí jen snít. Někdo vás musí vrátit do reality a dát vašim snům konkrétní podobu. A právě to učinil pan architekt Lukáš Čihák, který má největší zásluhu na tom, jak škola dnes vypadá. Ale bez jednoho člověka by se tato stavba určitě neobešla. Že bylo vše provedeno tak, jak má být, je zásluha technického dozoru stavby v čele s panem Karlem Horákem, který operativně řešil všechny problémy a hlídal každou proinvestovanou korunu. Velké poděkování patří rovněž ředitelce školy Lence Bechyňské, celému učitelskému sboru a dalším zaměstnancům školy, kteří trpělivě snášeli nepohodlí a strasti během stavby. Zásadní poděkování zaslouží zastupitelé města za to, že dali svůj souhlas s přípravou projektu a následně se stavbou samotnou.“

Poslankyně Parlamentu ČR Věra Kovářová, která se zasloužila o založení dotačního fondu Ministerstva financí ČR na podporu výstavby základních škol a má lví podíl na realizaci tohoto projektu, se k úspěšně zvládnutému projektu ve Smečně vyjádřila následovně: „Vzpomínám si, jak jsme se poprvé potkaly s paní starostkou, a mimo jiných věcí mně ukazovala i smečenskou školu. A já si říkala, že je to opravdu krásná venkovská škola, ale mělo to přece jen jeden háček – jejich škola již praskala ve švech. A to věděla i paní starostka, stejně jako to, že ji bude nutné rozšířit.

Když jsem získala poslanecký mandát, použila jsem materiály od řady starostů, kteří již také říkali, že jejich školy jsou na hraně své kapacity, či zanedlouho budou, a podařilo se mi s podporou právě těchto starostů ve sněmovně prosadit otevření dotačního titulu a školy ve Středočeském kraji se záhy začaly opravovat a rozšiřovat.

Paní starostka říká, že je to velké dílo, a já ji to musím potvrdit. Smečno sice nemá tolik obyvatel, ale když se podíváte, jak velkou a krásnou školu má, tak si myslím, že každý kluk či holka se bude chtít stát žákem této školy, každý, kdo ovládá učitelské řemeslo, zde bude chtít učit, a každý, kdo bude mít s touto školou cokoli společného, bude chtít v tomto městě také bydlet.“

O tom, jak se podařilo jeden z největších smečenských projektů v novodobé historii města zrealizovat, jak nyní vidí zahájení provozu v těchto nových školních prostorách a o dalších záležitostech kolem této nové a určitě krásné stavby, jsem po skončení oficiální části akce hovořil přímo se starostkou Smečna Pavlou Štrobachovou:

Když jste před nějakými pěti lety uvažovali o stavbě nového školního pavilonu, byli jste již od začátku rozhodnuti, že v této přístavbě vedle kuchyně a jídelny, což byl asi hlavní záměr, vzniknou i nové učebny?

Od počátku nám bylo jasné, že chceme mít ve Smečně ucelený, moderní školní areál, který bude zahrnovat nejen všechny třídy od první do deváté, ale i potřebné prostory a vybavení pro školní stravování a sportoviště. K tomuto cíli jsme postupovali po jednotlivých etapách, a nyní se dá říci, že jsme splnili všechno, co jsme slíbili smečenským dětem a občanům.

Stavební řízení a následné výběrové řízení na dodavatele stavby provázela řada komplikací. Jak probíhala samotná stavba?

Celá stavba, od prvního kopnutí do země po dokončení, trvala 18 měsíců. Doba stavby byla kratší, než samotné vyřizování povolení. I z toho je patrné, že díky výborně připravenému projektu žádné zádrhele nevznikly. Průběžně jsme řešili jenom drobné záležitosti, které nijak proces výstavby nenarušily.

Jaké finanční prostředky byly na tento projekt vynaloženy, a byl plánovaný rozpočet dodržen?

Celkem výdaje na stavbu včetně kompletního technologického vybavení kuchyně dosáhly výše 69 milionů korun. Na stavbu jsme získali dotace ve výši 53 milionů, 16 milionů doplatilo město ze svého rozpočtu, z ušetřených peněz v minulých letech.

Stavba byla dokončena před prázdninami. Co bylo na této budově a jejím vnitřním vybavení, včetně provozu nové kuchyně, ještě nutné před kolaudací doladit?

Nakoupili jsme pouze nový nábytek do jídelny a šatní skříňky po malé děti. Rovněž jsme pořídili drobný nábytek do tříd. Jinak vše ostatní bylo součástí dodávky stavby.

Jaký je nyní Váš pocit, když se díváte na již ucelený školní komplex s právě dokončeným školním pavilonem, který je jednou z nejhezčích staveb svého druhu?

Dobrá věc se podařila a hlavně ať z ní mají největší radost a užitek ti, jimž je určena. Vybudovali jsme ve Smečně areál, který je originální a jedinečný. Můžeme být na něj hrdi.

Nový školní pavilon byl bez problémů zkolaudován, ale jeho uvedení do provozu zřejmě zkomplikuje pandemie koronaviru, která opět nabírá na síle. Máte pro tento případ připraven nějaký „záložní“ plán na zahájení nového školního roku?

Školní rok zahájíme na nádvoří školy, za přítomnosti dětí a rodičů. Jediná změna proti předešlým zvyklostem je ta, že s prvňáčky už rodiče do tříd dále nepůjdou.

V jídelně bude moci najednou obědvat 85 dětí, takže školáci se budou muset stravovat etapově. Můžete tento způsob stavování ještě nějak přiblížit či upřesnit?

Jedná se o naprosto běžný způsob jako v jiných jídelnách, není potřeba dělat jiná organizační opatření. Vzhledem k tomu, že třídy končí různě, všechny děti se pohodlně najedí. Na pořádek a režim v jídelně bude dohlížet dozor.

A také se zde budou stravovat i ostatní zájemci z řad veřejnosti. Kolik by jich mohlo asi tak být a budou se stravovat s dětmi nebo pro ně bude platit jiný režim?

Vzhledem k tomu, že občané měli možnost chodit na obědy i do staré jídelny, není potřeba žádných razantních změn. Čas a praxe ukáží, co je potřeba upravit a věřím, že to nebude pro personál kuchyně žádný problém.

Výstavbou nového školního pavilonu, v němž se nalézají i čtyři učebny pro děti I. stupně ZŠ, vznikl ve Smečně již ucelený školní komplex pro děti od první do devátého ročníku. Takže předpokládám, že další investice do školního areálu ve Smečně již neplánujete.

Investice do školství nikdy nekončí, ale je pravda, že už se bude jednat o drobnější výdaje podle toho, co budeme drobně vylepšovat.

Komu byste za realizaci stavby, která je nyní chloubou Smečna, ráda poděkovala?

Kdybych chtěla všem jmenovitě poděkovat, byl by to dlouhý seznam. Takže doufám, že ten, kdo svoje jméno v tomto článku neuvidí, se na mě nebude zlobit. Velké generální DÍKY patří všem, kdo se o stavbu zasloužili, kdo s námi spolupracoval a podporoval nás. Byly i těžké okamžiky a právě z této lidské podpory jsme čerpali sílu. Děkuji.

Když se někomu, kdo zastává nějakou vrcholnou pozici, ať už se jedná o podnikatele či starostu města, podaří zrealizovat pěkný a hlavně prospěšný projekt, tak většinou mu to dodá sílu a energii, a začne přemýšlet o dalších, ještě větších projektech. Je to i Váš případ?

Nepřemýšlím o projektech podle jejich velikosti, ale podle potřeby a prospěšnosti pro občany a město Smečno. Znamená to, že průběžně realizujeme i menší projekty. Aktuálně jsme opravili místní komunikace, budujeme vodovodní přípojky, do provozu uvádíme další dětské a workoutové hřiště a čeká nás stavba intenzifikace ČOV. Na městečko naší velikosti je toho dost a důležité je, že všechny projekty máme finančně zajištěné a nemusíme je omezovat ani rušit.

Libor Pošta
03. 09. 2020, 20:30


Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Jakub
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.05%

Spíše ano
graf

17.76%

Spíše ne
graf

15.30%

V žádném případě
graf

23.89%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3131
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát