Klikněte zde
Dobré ráno, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 20. července 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Skončí v Lotouši problémy s pitnou vodou již za rok?

Kliknutím zvětšit
Tuřanský vodojem má nahradit cisterny v Lotouši. Foto Sláva Pilík

V místní části Slaného, v Lotouši-Písku mají lidé i zde sídlící firmy už několik desetiletí problémy s pitnou vodou, protože tu chybí vodovod, studny jsou nedostatečné a kvalita vody nepříliš dobrá. Vodovod tu ale ani být nemohl. Od roku 1985 tu totiž trvá stavební uzávěra, která stavební práce tohoto typu vylučuje. Město Slaný tak do Lotouše-Písku pitnou vodu stále dováží, což ho stojí kolem 100 tisíc korun ročně. Letos se ale přece jen blýská na lepší časy. Vodovod by se měl co nejdříve začít stavět.

„Stavební uzávěru vyhlásila tenkrát ještě vláda ČSSR a toto omezení trvalo až do jara minulého roku,“ připomíná starosta Slaného Ivo Rubík hlavní překážku veškerých snah v této místní části. Po dlouhodobých snahách města tato překážka, která rozvoj obce zcela zakonzervovala a nedovolila ani budování vodovodu, konečně padla a město vstoupilo do jednání o zřízení vodovodu. Z jednání s vodohospodářskou společnosti Veolia Voda vyplynulo, že by se na investici do zavedení vodovodu mohlo podílet nejen Slaný pro svou místní část Lotouš-Písek, ale také blízké vesnice, které také vodovod nemají - Neprobylice a Kutrovice. Rovněž Tuřany, kde je vodojem, potřebují zavést vodovod do míst, kde se v obci rozvíjí masivně bytová výstavba

Bylo tedy rozhodnuto, že trasa vodovodu povede z Tuřan přes Byseň, která k Tuřanům patří a dále pak do Lotouše, Kutrovic a Neprobylic. Před rokem se začaly provádět finanční analýzy, řešit majetkové vztahy a projektová dokumentace. „V současné době se dokončuje řešení majetkoprávních vztahů a v průběhu měsíce března bude požádáno o územní rozhodnutí a stavební povolení,“ říká starosta Slaného s tím, že ještě v letošním roce bude další partner na výstavbě vodovodu a to Vodohospodářské sdružení obcí slánské oblasti (VSOSO) zpracovávat žádost o dotaci u státního dotačního programu.

Jak jsme byli informováni původně se počítalo, že výstavba vodovodu na uvedené trase se uskuteční etapově v průběhu několika let vzhledem k velké finanční náročnosti, která velmi dolehne hlavně na menší partnery, tedy obce, které nedisponují tak velkým rozpočtem jako město Slaný. Nyní se ale zdá, že by vodovod mohl být již za rok.

Počátkem února oslovili město Slaný zástupci tuřanské developerské firmy Logea, která v této obci připravuje velkou výstavbu rodinných domů s tím, že ve spojení s nejmenovanou norskou firmou by mělo dojít k investiční akci financované z tzv. Norských fondů EU na vybudování energetického centra v Tuřanech. To by pak dodávalo teplo nejen do současné obce, ale také nových domů, dále také do Libovice, Bysně případně Lotouše a snad i do Trpoměch. Jelikož možnost připojení k plynovodu je nejblíže právě na přípojném bodu v Lotouši, obrátila se tato firma na město Slaný s žádostí o spolupráci.

„Samozřejmě se logicky nabízí, že když už budou dělat rýhu pro plynovod, mohou zároveň provést vedle druhou rýhu, kde by se mohlo položit vodovodní potrubí a také teplovod, který by v budoucnu mohli využit také občané Lotouše,“ vysvětlil pro Slánské listy Ivo Rubík novou možnost spolupráce. Právě ve společném provedení zemních prací, které jsou při podobných investicích nejvíce nákladné, vidí město Slaný i zmíněné obce největší možnou úsporu. Pokud tedy vše půjde podle předpokladů, mohlo by se s pracemi začít ještě letos v říjnu a práce by se provedli díky této spolupráci za menší náklady a trvaly by jediný rok.

Aby ale bylo možno využít této příležitosti, potřebuje tuřanská firma od města Slaného veřejný příslib, že pokud se jejich záměr uskuteční, udělá slánské zastupitelstvo rozpočtové opatření a skutečně uvolní částku do výše čtyř miliónů korun, aby mohlo spolufinancovat společnou investici do vodovodu. Ostatní obce již takový slib svými zastupitelstvy odsouhlasily. Pokud by se ovšem společnou investici pro výstavbu vodovodu využít nepodařilo, zůstalo by Slaný i ostatní obce u původního řešení, tedy výstavby vodovodu etapovitě s termínem dokončení nejdříve v roce 2011.

Jak potvrdil starosta Slaného, není možné na prahu třetího tisíciletí uvažovat jen v ekonomických ukazatelích. Dovoz vody do Lotouše je pro Slaný samozřejmě méně finančně náročný než nákladná investice do vodovodu, jejíž návratnost je při současných nákladech za dovoz vody 45 let. V budoucnu se ale předpokládá, že konečně i tato místní část se bude rozvíjet. Nyní je tu jen 16 domů a žije tu pouze asi 40 obyvatel. Také z územního plánu ale vyplývá, že v této oblasti je možné provést další výstavbu asi 50 nových domů.

A kolik by to všechno mělo stát? Existují dva posudky finanční náročnosti projektu vodovodu. Podle toho vyššího z nich by se na investici ve výši 11,649 miliónů korun podílelo VSOSO částkou 1,3 miliónu, Slaný maximálně 4,5 miliónu, Kutrovice a Neprobylice asi po miliónu a zbývající část tuřanská firma Logea.

Pro malé obce je to jistě velký zásah do jejich rozpočtů i za předpokladu, že na tuto investici mohou získat dotaci až do výše 50 % nákladů. Ve světle faktu, že kvalita pitné vody se ve studních zhoršuje a vinou poklesu spodních vod také trpí vydatnost těchto zdrojů se ovšem nutnost vodovodu ukazuje jako velmi podstatná.

Veřejný příslib Slaného s případným uvolněním čtyř miliónů pro vodovod do Lotouše projednávalo slánské zastupitelstvo 11. března, tedy po uzávěrce tohoto vydání Slánských listů.

Sláva Pilík
22. 03. 2009, 16:28


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Vítězslav
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.08%

Spíše ano
graf

17.75%

Spíše ne
graf

15.29%

V žádném případě
graf

23.89%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3127
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát