Klikněte zde
Dobrý den, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je neděle 21. července 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Někteří obyvatelé slánských DPS mají obavy z budoucnosti

Kliknutím zvětšit
Nová vedoucí všech pečovatelských služeb ve Slaném, Alena Zahrádková. Foto Sláva Pilík

Od začátku tohoto roku byla sloučena veškerá pečovatelská služba ve Slaném pod jednu organizační složku města s názvem Sociální služby Slaný. Skončila tak samostatná činnost Domu s pečovatelskou službou Na Sadech a Domu s pečovatelskou službou v Brožovského ulici, odkud byla prováděna také terénní pečovatelská služba. Po výběrovém řízení se stala novou vedoucí Sociálních služeb Slaný bývalá vedoucí odboru sociálních věcí Alena Zahrádková. Po jejím nástupu se začaly ve městě množit určité informační šumy, které naznačovaly, že mnoho klientů zvláště v DPS Na Sadech je nespokojeno se změnami, které nová vedoucí do organizace přinesla.

Několik lidí se obrátilo také na Slánské listy. Kritizovali fakt, že najednou došlo k jinému systému plateb, na který nejsou zvyklí, měli obavy s dalších změn a fakt, že s novým vedením organizace je nikdo neseznámil, nesli také poměrně těžce. Vzhledem k příliš ztrátovému hospodaření byly v minulém roce také propuštěny dvě zaměstnankyně DPS Na Sadech (SL informovaly) a informovali jsme také o tom, že do DPS je lehké vniknout. Došlo tu totiž k okradení jedné z obyvatelek. Na otázky lidí jsme se snažili najít odpověď právě u nové vedoucí Aleny Zahrádkové.

Do Domu s pečovatelskou službou Na Sadech se dá poměrně lehce proniknout. Před časem tu byla okradena jedna ze starších paní přímo ve svém bytu. Uvažujete o tom, že by pro lepší bezpečnost zde bydlících seniorů mohlo být zřízeno kamerové záznamové zařízení?

Do našeho domu lze normálně vejít. Naši obyvatelé bydlí v nájemních bytech ve vlastnictví města. Nemáme u nás zřízenou vrátnici, kde by se kontrolovalo, kdo do domu vchází. Všichni obyvatelé mají klíče od hlavního vchodu, který je za normálních okolností vždy uzavřen. Všichni obyvatelé mají rovněž v bytech domácí telefony, vědí, kdo je jde navštívit a měli by si pro své návštěvy k hlavnímu vchodu chodit. Rovněž upozorňujeme naše obyvatele na nutnost zamykat si vlastní byt. Nejsem informovaná o tom, zda město, jako vlastník domu, uvažuje o zřízení kamerového bodu v našem domě s pečovatelskou službou. Pokud by to bylo přání většiny obyvatel DPS, bylo by možné tento návrh předložit na jednání rady města.

Od vašeho únorového nástupu do funkce tu prý došlo k několika změnám, které lidé dost dobře nechápou, nejsou na ně zvyklí. Týkají se například plateb za telefon a úklid, které se nyní musí platit předem, což dosud nebylo. Je to pravda a proč jste k tomu přistoupili?

Změna není v ceně, ale v systému placení. Předchozí vedoucí Domu s pečovatelskou službou vybíral měsíčně poplatky jak za stálé platby spojené s užíváním bytu, tj. poplatky za úklid společných prostor, za pronájem telefonního přístroje a za skutečně provolané telefonické hovory, tak i poplatky za pečovatelské služby. Na rozdíl od pana Leitnera nejsem ve funkci vedoucí DPS Na Sadech, ale vedoucí celé pečovatelské služby ve Slaném. To znamená, že kromě našich klientů Na Sadech mám odpovědnost i za DPS v Brožovského, kde je sídlo i terénních pečovatelek pro celé město, včetně spádových obcí. Kapacita Pečovatelské služby Slaný je kolem 300 klientů.

Odpovídám za přípravu a plnění rozpočtu, zpracovávám žádosti na dotace a granty, bez kterých není možné zajištění financováni pečovatelské služby v našem městě. Kromě těchto věcí odpovídám i za dodržování standardů kvality sociálních služeb. Proto se snažím maximálně si zracionalizovat svou práci a zbavit se činností, které přímo nesouvisí s poskytováním sociálních služeb. Paušální poplatky za úklid a telefonní stanici jsme proto přestali vybírat měsíčně v hotovosti, ale naši obyvatelé je zaplatí na městském úřadě v jedné, případně ve dvou splátkách. Je to identický systém jako je placení poplatků za komunální odpad.

Senioři ale zpravidla nechtějí vydávat peníze na dlouhou dobu předem. Co se děje s takto vydanými financemi v případě, že plátce předčasně z našeho života odejde?

Plátce nemusí pouze předčasně odejít z našeho života, může se od nás například i odstěhovat. Je samozřejmé, že v takovém případě jsou všechny platby za služby vyúčtovány a případný rozdíl klientovi či pozůstalým vrátíme.

Podle některých obyvatelů DPS to prý ale není jediná změna. Prý připravujete také to, že klienti si už nebudou moci sami uklízet a prát prádlo a tyto služby budou muset odebírat od pečovatelské služby. Proč vznikla taková informace?

Nevím. Se změnou organizace pečovatelské služby ve městě jsme sjednotili i smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Při té příležitosti jsme společně s mojí zástupkyní Radkou Fricovou obešli všechny obyvatele v našem domě. Paní Fricová je odpovědná za zavádění a poskytování pečovatelské služby ve Slaném. Proto nás samozřejmě zajímalo, proč někteří naši obyvatelé nevyužívají žádné, námi nabízené pečovatelské služby. Zjistili jsme, že mnozí si uklízí i perou sami. Jak jsem uvedla již na začátku, naši obyvatelé bydlí v nájemních bytech ve vlastnictví města, mají uzavřené řádné nájemné smlouvy, proto není jejich povinností objednávat si pečovatelské služby. To, že část obyvatel nevyužívá pečovatelské služby, bylo ale hlavním důvodem, proč vedení města rozhodlo o snížení stavu pracovníků v našem zařízení o jednu pečovatelku a jednu pradlenu.

Mezi klienty DPS byla také určitá výhrada k tomu, že o uvedených změnách v systému plateb nebyli dostatečně informováni. Mohla byste se k tomu vyjádřit?

Samozřejmě, že jsme informovali všechny naše obyvatele. Každý obdržel osobně Předpis poplatků za poskytování služeb s instrukcí, jak ho zaplatit. Protože to mnohým klientům nebylo jasné, svolali jsme, ve spolupráci se samosprávou DPS, informativní schůzku, na které jsme jim ještě jednou všechno vysvětlili. Této schůzky se účastnil i pan místostarosta, Ing. Pavel Bartoníček. Někteří z našich obyvatel se přišli zeptat i osobně do mé kanceláře a rovněž jsem jim jejich dotazy zodpověděla.

Tolik tedy odpovědi na naše dotazy, které vyplynuly z otázek a výhrad, jež nám obyvatelé DPS sdělili. Od února má pečovatelská služba ve Slaném jiný název a oba DPS jinou vedoucí. Město, které nákladnou službu zdědilo po kraji, ji zdědilo svým způsobem dobrovolně, protože se mohlo také rozhodnout, že ji provozovat nebude. Díky dotacím od ministerstva práce a sociálních věcí (již přišlo 1,366 milionu korun) v letošním roce pravděpodobně sníží ztrátu o více než dva miliony, takže pro rozpočet města nebude zatížení „dépeeskou“ tak vysoké. Připravuje se také zvýšení částek za pronájmy bytů, ale, jak zní informace z městské rady, pouze tak, jako je zvyšováno regulované nájemné. Na druhé straně od začátku letošního roku byly stanoveny za poskytované služby maximální možné sazby dle vyhlášky.

Staří lidé – senioři, to nemají jistě lehké. Jak nám osobně řekla jedna z obyvatelek DPS Na Sadech, v případě vysokého zvýšení nájmu by patrně se svým důchodem nevystačila. A to si zatím stále dokáže sama uklidit a také vyprat.

Sláva Pilík
03. 06. 2008, 19:14


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Magdaléna
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.08%

Spíše ano
graf

17.75%

Spíše ne
graf

15.29%

V žádném případě
graf

23.89%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3127
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát