Klikněte zde
Dobré ráno, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je neděle 21. července 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Zavinil smrt desetitisíců ryb pražský majitel z Pálečku?

foto
Obrovské jámy u každého z rybníků pohltily metráky ryb.

Na začátku června došlo na Zlonicku k jedné z největších katastrof v oblasti životního prostředí, kterou odborníci v oblasti Slánska nezaznamenali od devadesátých let. Během jediné osudové noci z druhého na třetího června se tu ve Zlonickém potoce a v přilehlých rybnících či rybničních nádržích udusilo desetitisíce ryb. Škody se blíží milionům korun a trestný čin ohrožení životního prostředí vyšetřuje policie. Horší je ale to, že podle našich informací za vše může zbytečná bezohlednost člověka, který chtěl pravděpodobně ušetři pár tisícovek za odvoz odpadu a neoprávněně jej vypustil, hlavně starou melasu, do Zlonického potoka. Bylo zjištěno, že zdroj znečištění se nalézá v objektu, který je majetkem pana F. z Prahy – Rudné, a že k vypouštění melasy docházelo již dříve, ovšem v malém množství. Nyní došlo k masivnímu ovlivnění kyslíku ve vodě během noci, kdy všichni spali a rybáři či majitelé rybníků neměli šanci zareagovat.

Na podrobné informace k případu, který jsme se dozvěděli od lidí ve Zlonicích, jsme se byli ptát na Úřadu městyse Zlonice, a to Ludvíka Haismana. Ten je nejen rybář, ale také má na úřadu na starosti správu majetku.

Můžete nám přiblížit tuto katastrofu a její příčiny?

V našem případě nejde jen o dílčí narušení životního prostředí, jak to někdy vidíme v televizi, kdy při podobných nešvarech uhynou stovky ryb v nějakém potoce. Tady to šlo do tisíců kusů a do metráků hmotnosti. Jde o totální devastaci životního prostředí ve Zlonickém potoce. Byl zničen veškerý život na úseku z Pálečku až ke Křovicím, a dokonce až v Budihosticích hlásili před týdnem, že jim tam umírají v potoce úhoři a líni. Přitom úhoř a kapr jsou otužilé ryby, které snesou kdeco. Když k tomu došlo, šli jsme proti proudu potoka a zjistili, že příčina je v bývalém zlonickém statku, v objektu č. 22, který vlastní jeden pán z Prahy. Víc k tomu nechci říkat, protože věc je právě ve stadiu vyšetřování. Nad tímto objektem už ale byla voda v potoce čistá.

Jako rybář jistě ve svých 56 letech pamatujete mnohé, dá se tato katastrofa k něčemu přirovnat?

Ne, osobně jsem se s podobným totálním úhynem všeho živého, a v takové míře, ještě nesetkal. Následky jsme okamžitě s našimi lidmi z úřadu a s rybáři likvidovali. Museli jsme jak u nového rybníka V Brůdku, tak u rybochovné nádrže, která je také napájena vodou ze Zlonického potoka, vybagrovat velké jámy a metráky ryb tam pohřbít. Ve vodách nezbylo vůbec nic, je to velké neštěstí.

Místní rybáři, jichž je pan Haisman statutárním zástupcem, tedy Místní organizace ČRS ve Šlapánicích, přišli téměř o 13 tisíc kusů ryb v rybochovné stanici, což znamená škodu včetně vypočítaného přírůstku ve výši 250 tisíc korun. Zahynuli kapři, amuři, štiky, úhoři a také líni. Pan Haisman si už 17. května všiml při své procházce kolem potoka, že je tam voda hnědá a vytváří místy pěnu. Totéž se tu stalo i 18. května a znovu o víkendu 24. a 25. května. Na místě tehdy zasahovali také slánští hasiči (SL informovaly), ale zjistili, že nejde o velký zásah do životního prostředí a ani nedošlo k žádnému úhynu ryb, a tak se lidé upokojili. V té chvíli jistě netušili, co se stane o dalším víkendu. Podle toho, co řekli do mikrofonu Slánských listů lidé, kteří znají místní prostředí, došlo k dalšímu, ale tentokrát k obrovskému vypuštění melasy z šedesátikubíkové cisterny, která je v majetku pana F. z Prahy – Rudné, v objektu č. 22 v Pálečku. Všichni, s kým jsme mluvili, uváděli jako podezřelého ze zničení životního prostředí právě jeho. V pátek 20. června, kdy jsme zjišťovali okolnosti případu, jsme ho ale v Pálečku nenašli.

K další škodě došlo v nedávno otevřeném, nově vybudovaném rybníku V Brůdku ve Zlonicích. Přísná pravidla Agentury pro ochranu životního prostředí tu povolila jen určitou skladbu ryb, aby nezatěžovala nové prostředí rybníka. Majitel, městys Zlonice, trpělivě poslechl a obsádka rybníka měla požadované parametry. Bylo tu tedy nasazeno 3500 línů, 1000 candátů a k tomu tu žilo téměř sto mřenek mramorovaných, tedy ryby, která je v červené knize a je chráněná v celé Evropské Unii. Bylo tu také pár úhořů a sumců, i tisíc kusů plevelných hrouzků. Vše to bylo marné. V pondělí v noci přitekla přivaděčem rybníka hustá melasová zkáza a bylo po všem. Melasa podle odborníků odkysličila vody a bylo hotovo – ryby se udusily. První škoda činí, jen co se týče částky za obsádku, 45 tisíc. „Je to katastrofa, zničili celou naši práci. Jsem jen zvědavý, jak to bude vyšetřeno a zda viník bude pohnán před soud a škody zaplatí,“ řekl pro Slánské listy starosta Zlonic Rudolf Čížek. Městys Zlonice bude samozřejmě také nárokovat další škody, které vzniknou následnými opatřeními k vyčištění rybníka i potoka.

Prvním, koho melasa, která zcela odkysličila vodu na dlouhém úseku a v nádržích, zasáhla, byl rybník ve Strádonicích. O ten se starají dva vlastníci, a jednoho z nich, Milana Slavíka, jsme se také zeptali na podrobnosti a škody. „V našem rybníku došlo k totální devastaci všeho živého, tedy i toho, čím se ryby živí. Škodu jsme zatím spočítali na 230 tisíc jen na rybí obsádce. V případě ale, že se na základě výsledků rozborů vzorků vody bude muset asanovat přítokový přivaděč a vlastní rybník, může se jednat o škody dosahující až 1,5 milionu. Co je ale nejhorší, měli jsme v rybníce vzácné ryby. Mnohé byly i více než deset let staré. Kvůli atraktivnosti našich podzimních výlovů jsme koupili před lety také japonského KOI kapra. Tyto ryby obohatily naše známé výlovy, lidé při takové společenské události totiž rádi vidí velké, letité a atraktivní exempláře. Ty se pak navrací vodě a je krásné každý rok sledovat, jak dál prospívají,“ řekl již poměrně klidně Milan Slavík. Podle jeho informací například generační ryba, tedy ta, která má určité genetické znaky a je pro chov velmi potřebná, může dosáhnout ceny i deset tisíc korun za kus. Ve strádonickém rybníku byly ale také stovky ryb více než tříkilových, dva tisíce kaprů, úhoři, štiky, líni a také červená forma lína, což je právě tolik ceněná generační ryba.

O všechny ryby přišel i pan Reš ve svém rybníce, který je vzdálen několik kilometrů po proudu – ve Skůrách. Lidé bydlící na břehu si v ten inkriminovaný den ničeho hned nevšimli. Až poté, co přijela policie a hasiči, zjišťovali, co se děje. Paní Snovíková nám řekla, že se hlavně báli o svou studnu, protože nejdřív mysleli, že je kontaminována spodní voda. Ryby začaly zapáchat v okolí po dvou dnech. Často totiž postupně vyplavou ode dna a teprve poté je nutné pokračovat ve sběru podběráky, odvážet pryč a likvidovat v hlubokých jamách. Pan Haisman se se svými lidmi věnoval této smutné práci celý týden - od úterý 3. června až do neděle. Poblíž bývalého koupaliště jsou ještě nyní vidět stopy po hluboce vybagrované jámě o délce čtyři metry, šířce 1,4 metru a dvoumetrové hloubce, ve které skončily nadějné tisícovky nevinných živočichů, které bezohlednost jedince zcela zničila.

Slánské listy znají jméno podezřelého, který podle všeho nenápadně upouštěl z cisterny melasu do čistých vod Zlonického potoka, ale s ohledem na probíhající vyšetřování není možné celé jméno uvést. Podle všeho pan F. nejdříve vypouštěl odpady po malých dávkách a když se nic nedělo, tak „přitlačil“. Podle svědků se vždy v případě zjištění divného zabarvení potoka vymlouval na technickou závadu. Ale copak je technickou závadou stále udávaná jedna a tatáž chyba ve vypouštěcím kohoutu, když byl předtím již opraven. Jak říká Milan Slavík, pochopil by ještě, kdyby k vypouštění došlo ve dne. To mohou na tuto zlou věc lidé aspoň nějak reagovat, ale k masivnímu vypuštění hektolitrů melasy do potoka a rybníků došlo v noci. A tak se stalo, že ani na okysličování vody silným čerpadlem, půjčeným od hasičů, ryby vůbec nereagovaly. „Myslím, že ráno už měly tak zdevastované žábry, že když jsme celé odpoledne okysličovali, už se nedokázaly orientovat směrem k okysličené vodě, uvedl Milan Slavík.

A co bude dál, jak bude případ dál pokračovat? O vyjádření jsme také požádali vedoucí odboru životního prostředí ve Slaném. „Otázka je, zda ke znečištění došlo jen uniklou melasou. Závěr expertizy se teprve dělá, pak se svolá znovu inspekce životního prostředí, zástupci Povodí Vltavy a další zúčastnění. Takovou havárii v životním prostředí já osobně také nepamatuju,“ řekla pro Slánské listy Helena Mohylová.

„Jak nám potvrdil pan Haisman, bude trvat nejméně tři měsíce až půl roku, než se při běžném průtoku potoka nečistoty a kontamináty odplaví a potok, a také rybníky, vyčistí. Mohou také pomoci velké deště, tím by se vše mohlo urychlit. Jasné je ale, že letošní násada je celá pryč a navíc už se ani nedá sehnat ke koupi nová. Ve Strádonicích na to budou reagovat pravděpodobně vypuštěním rybníka a provedením nejnutnějších oprav. Letošní známý strádonický výlov se konat samozřejmě nebude, rybník bude napuštěn až na jaře a rybáři novou násadou začnou svou mnohaletou práci od začátku. Jen kvůli tomu, že někdo chtěl ušetřit pár tisíc za odvezení odpadu specializovanou firmou k likvidaci. Místo toho zlikvidoval desetileté úsilí, veškerý život a přivodil starosti desítkám lidí a nyní samozřejmě také sobě.

Případ Zlonického potoka, o kterém policie zatím nepodává téměř žádné informace a šetří jej jako trestný čin ohrožení životního prostředí, budeme dále sledovat.

Sláva Pilík
01. 07. 2008, 20:29


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Článek ještě nebyl hodnocen

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Magdaléna
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.08%

Spíše ano
graf

17.75%

Spíše ne
graf

15.29%

V žádném případě
graf

23.89%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3127
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát