Klikněte zde
Dobré ráno, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je pátek 9. června 2023 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Přežije sport ve Slaném rok 2010?

Kliknutím zvětšit
Ladislav Peška: Město by mělo mít zájem více podpořit činnost klubů a oddílů. Foto Sláva Pilík

Na předminulém zasedání slánského městského zastupitelstva při projednávání návrhu na rozdělení finančních příspěvků na činnost a granty pro sportovní organizace v roce 2009 překvapil zastupitel Ladislav Peška plénum návrhem na usnesení, které se dotýkalo již rozpočtu roku 2010. Oslovil kolegy s tím, aby při projednávání budoucího rozpočtu rada města počítala s vyčleněním 1,5 % z celkových předpokládaných příjmů města právě na činnost a granty pro sportovní a zájmové organizace. Přestože návrh nebyl shledán k projednávanému bodu jako relevantní, hlasovalo se o něm, ale schválen nebyl.

Názorový nesoulad zastupitelů v oblasti rozdělování příspěvků zvláště na činnost sportovním organizacím je již dlouho znám. Podle slov Ladislava Pešky se opoziční zastupitelé, zvláště ti z KSČM a ČSSD, každoročně snaží, aby tyto příspěvky byly zvýšeny, jelikož podle nich je vyšší podpora zvláště mládežnického sportu potřebná a kritická situace v dosud zbývajících fungujících oddílech to vyžaduje. V reakci na další odmítnutí návrhu zvýšení podpory zaslal zastupitel Peška našim listům stať s názvem Přežije sport ve Slaném rok 2010? Co ho vedlo k této obavě, o tom přinášíme rozhovor.

Myslíte si, že obavy z přežití sportu ve Slaném jsou na místě?

V červnu 2009 projednávalo městské zastupitelstvo ve Slaném několik materiálů, které se sportovních a zájmových organizací bezprostředně dotýkaly. Mimo jiné zavedení fakturace za pronájem sportovních zařízení pro hokejový, basketbalový a fotbalový oddíl, žádost plochodrážníků o mimořádný příspěvek ve výši 100.000 Kč, který by jim umožnil dokončení alespoň letošní jarní části sezóny a také rozdělení dotací na jednotlivé sportovní oddíly a zájmová sdružení. Při této příležitosti upozornil L. Šmehlík (KSČM), že řada dalších sportovních oddílů má naprostý nedostatek financí na vlastní činnost a stojí před rozhodnutím, zda svoji činnost neukončit, či jinak výrazně neomezit.

Myslíte si, že město podporuje sport příliš málo?

V návaznosti na projednávané materiály jsem členům zastupitelstva předložil některá fakta a srovnání výše příspěvku na sportovní činnost ve Slaném a v jiných městech. Ve Slaném tento příspěvek činil v roce 2009 cca 1.400.000 Kč, tedy zhruba 0,6% z celkových příjmů města. Pro srovnání - například město Příbram vydává na podporu sportu každoročně pravidelně 2% příjmů. Naše partnerské město, slovenská Skalica, počtem obyvatel zcela srovnatelné se Slaným, dává na podporu sportu částku cca 100.000 Euro, tedy zhruba 2,8 mil. korun a navíc poskytuje prostory v městských sportovních zařízeních pro potřeby sportovních oddílů zcela zdarma.

Zastupitelstvo váš návrh neschválilo, panuje alespoň v některých názorech ohledně sportu mezi kolegy větší shoda?

Ano, určitě. Snad jsme již dospěli alespoň k jedné shodě, a to, že chceme především podporovat ty aktivity, které vedou ke sportu mládež. To, co říkají starosta a někteří další zastupitelé či radní, že převzali sportoviště, za nemalé peníze je město provozuje či že nová sportoviště město postavilo, je pochopitelně pravda. Ale důležité je, aby v provozuschopných zařízení měl kdo sportovat. Vezměte si příklad plaveckého bazénu, po kterém Slaný tak dlouho volalo. Existuje tu již řadu let, ale plavecký oddíl tu vůbec není. Tradiční lední hokej, co se týče činnosti mládežnických oddílů, také skomírá, plochá dráha nemá na činnost, kdysi tak úspěšný volejbalový klub už neexistuje. A totéž patrně čeká další kluby a oddíly.

Co vás opravňuje k tomuto názoru a co by se tedy mělo dělat, aby mládež ze sportovišť nevymizela?

Když už vkládáme velké prostředky do provozu sportovišť, je nutné podpořit také činnost v nich. Každému je jasná motivace mládeže, její smysl pro soutěživost, která je do sportovních oddílů táhne. Jenže činnost takového klubu či oddílu představuje obrovský kopec problémů. Vedou je zpravidla dobrovolní funkcionáři, kteří to dělají po své práci a většinou bez nároku na jakoukoli odměnu. Dalším problémem je, že pro dobrou činnost, kterou představuje také účast v nejrůznějších soutěžích, je potřeba dost peněz. Jako předseda komise pro sport ve Středočeském kraji vím, o čem mluvím. Na Kladensku to právě kvůli nedostatku financí mnohde vypadá zle. Vedení oddílu si prostě řekne, proč by mělo neustále rok od roku řešit neustálé finanční starosti s pěti oddíly ohledně základní výbavy, dopravy k soutěžím a dalších povinných plateb, když může mít jen oddíl dospělých, který zvládne. Takto již skončila řada sportovních aktivit, které v předchozích létech pro mládež ještě fungovaly.

Jakou úlohu by tedy mělo město v tomto problému hrát?

Osobně si myslím a je nás takových hodně, ovšem jak je vidět nikoliv tolik, abychom hlasování v zastupitelstva zvrátili, že je v zájmu budoucnosti města jako instituce podporovat tyto aktivity. Město samozřejmě nedodá potřebné funkcionáře, nedodá do oddílů děti, které by rády sportovaly a soutěžily, ale má možnost klubům a oddílům usnadnit jejich důležitou činnost. Jestliže příkladně dá na činnost tři tisíce asi se o skutečné podpoře hovořit nedá. Pokud to ale bude 30 tisíc korun u klubu, jehož náklady na činnost jsou 100 tisíc, už se dá hovořit o vydatné pomoci ve prospěch dobré věci.

Máte patrně představu, jaká by měla být podpora sportovních a zájmových organizací?

Na základě skutečností uvedených v odpovědi na předcházející otázku jsem navrhl, aby v rozpočtu na rok 2010 byla na podporu sportovních a zájmových organizací vyčleněna částka ve výši min. 1,5% z plánovaných příjmů města na daný kalendářní rok. Odhadem by to znamenalo zvýšení příspěvku z dosavadních cca 1,9 mil. Kč na 4,5 mil. Kč. Nebylo překvapením, že tento návrh ve svých vystoupeních odmítli jak starosta města RNDr. Ivo Rubík, tak i jeho zástupce ing. Bartoníček. Ani následné hlasování neskončilo jinak, než všechna předchozí.

Myslím si, že oblast sportu je mnohými zastupiteli ve slánském zastupitelstvu zbytečně chápána jako politikum a proto bývá návrh zpravidla převahou hlasů zástupců pravicových stran každoročně „smeten ze stolu“. Sport ale přece není politické téma. Neměl by být tématem soupeření mezi politickými stranami.

Myslíte si, že Slaný vydává prostředky na akce či věci, kam by peníze ani jít nemusely, a to právě může být příčinou, že do jiných oblastí už peníze nejsou?

Je řada věcí, které se ukáží během roku a vždy se najde v rozpočtu města milión, dva i více na jejich financování. S výjimkou občasných problémů s minusovým hospodařením VSH se ovšem pro oblast sportu nikdy peníze nenajdou. Na elementární činnost oddílů, i když jde o oddíly mládeže, se nikdy nic nepřidá. Tato oblast je pro vedení města zatím nulovou prioritou. Zatím, protože výsledný poměr posledního hlasování 12 pro a 13 se zdrželo hlasování, svědčí o tom, že naléhavost řešení problémů, do kterých se dostávají především z ekonomických důvodů některé sportovní oddíly a organizace ve Slaném, si postupně uvědomují i další zastupitelé. A tak chovám naději, že i pokud městská rada, která bude předkládat na konci roku návrh rozpočtu města na další rok, nezmění svůj nepříliš vstřícný postoj k slánskému sportu, i tak se ve slánském zastupitelstvu najde dostatek hlasů, které sport ve Slaném nenechají zcela na holičkách.

Sláva Pilík
17. 08. 2009, 11:30


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Počet hlasujících: 11. Čtenáři celkem udělili: 42 bodů. Průměrný počet bodů: 3.82

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Stanislava
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.32%

Spíše ano
graf

17.78%

Spíše ne
graf

15.22%

V žádném případě
graf

23.68%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 2779
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát