Klikněte zde
Dobré ráno, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 20. července 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Pavel Bartoníček své názory nemění

foto
Pavel Bartoníček.

Devět roků bylo jméno Ing. Pavla Bartoníčka spjato s vedením slánské radnice. Ve funkci místostarosty působil od komunálních voleb v roce 2002, kdy 1. prosince přišel na Městský úřad ve Slaném z Odboru evropské integrace Úřadu vlády ČR.

V červenci 2011 se rozhodl odejít ze své funkce a Slánské listy s ním tehdy zveřejnily obsáhlý rozhovor (najdete ho na adrese: www.slanskelisty.cz/sl/zpravodajstvi/180711prvni.php) na který nyní navazujeme.

Před třemi roky jste rezignoval na post prvního místostarosty – myslíte si stále, že to bylo správné rozhodnutí?

Když jsem rezignoval, patrně jsem tím překvapil mnohé z těch, kteří jsou zvyklí, že se politici – a to i komunální - drží svých funkcí do poslední možné chvíle. Vyrojily se i různé spekulace, že to není samo sebou a kdoví, co za tím vězí. Dokonce jsem zaslechl i absurdity typu, že jsem chtěl být starostou a když se Ivo Rubík vrátil do práce, rezignoval jsem právě proto. Po těch třech letech snad už všichni pochopili, že šlo o výhradně mé rozhodnutí, neovlivněné žádnou touhou po vyšším postu. A vývoj ve Slaném mi dal, domnívám se, zcela za pravdu. Musel bych obhajovat projekty, se kterými jsem nesouhlasil a byl bych některými zastupiteli či spolustraníky napadán za to, že si dovoluji mít na věc stále svůj vlastní názor a presentuji ho i veřejně. Tehdy jsem v rozhovoru s Vámi říkal, že za svou práci, kterou jsem v úřadu odvedl, se nemusím stydět a neprovází mě ani žádný skandál. A to platí nadále.

Patřil jste k odpůrcům parkovacího domu. Co si o něm myslíte dnes a jaká je podle Vás jeho budoucnost?

Právě parkovací dům byl jedním z projektů, se kterými jsem od počátku nesouhlasil a vývoj mi dal za pravdu. Podobné to bylo i v jiných případech – např. při prodeji polovičního podílu města v Technických službách. Prostě jsem měl na některé věci ve městě jiný názor, který se mnou však příliš zastupitelů nesdílelo. To platí částečně doposud.

Problematiku parkovacího domu vnímám ve třech rovinách. Tou první je, zda ho město takto koncipovaný potřebovalo, ale tuto otázku by měli zodpovědět ti zastupitelé, kteří pro jeho realizaci zvedli ruku. Já patřil do menšiny, která byla proti. Druhým aspektem je otázka platnosti smlouvy a následujících dodatků, z čehož vyplývá pokus o dohodu se stavebním konsorciem, případně soudní žaloba. A zde se mi zdá, jako kdyby byla snaha přesunout rozhodnutí až na nově zvolené zastupitelstvo, což se mi nelíbí. Třetí věcí je funkčnost parkovacího domu, který měl být automatický, splňovat určité parametry, včetně časů potřebných k zaparkování a vyparkování vozidel. Zkouška, provedená členy a příznivci sdružení Občané města Slaného, prokázala, že při větším množství vozidel, která chtějí zaparkovat a současně některá další odjet, hrozí totální dopravní kolaps v centru města. Přes toto vše ale parkovací dům stojí a snahy o jeho zbourání by ekonomiku města zatížily ještě více než současný provoz. Proto si myslím, že by měl být vyvinut enormní tlak na bezporuchový provoz a s ohledem na dosavadní zkušenosti domluvit jasné záruky. Dále pak dosáhnout slevy a snažit se dům nabízet k parkování spíše dlouhodobějšího charakteru.

Letos na podzim jste se rozhodl opět kandidovat do slánského zastupitelstva – po čtvrté?

Vážím si toho, že mě spoluobčané třikrát po sobě v komunálních volbách zvolili vysokým počtem hlasů a považuji si za čest, že mohu být zastupitelem v našem městě. Budu proto poctěn, jestliže mně a kandidátce, kde jsem na 3. místě, voliči opět dají důvěru.

Do zastupitelstva jste byl vždy zvolen za ODS, v jakých barvách budete kandidovat letos?

V letošních volbách, i když zůstávám členem ODS, jsem na kandidátce OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO, což je sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí Starostové a nezávislí (STAN).

Proč?

V posledních letech jsem se začal stále více ideově vzdalovat jak některým členům ODS, tak i ODS jako celku, protože jako pravičák nerad slibuji nesplnitelné a mám rád v zásadních věcech dlouhodobější výhled, než je jen čtyřleté volební období. Také jsem přestával rozumět některým krokům jak republikové, tak i slánské ODS. Pravice by např. neměla navrhovat vyvlastňování soukromého majetku či zvyšování daní, včetně daně z nemovitosti. Ale se zájmem sleduji kroky současného předsedy, profesora Fialy, který má upřímnou snahu o nastolení autentické pravicové politiky a ne o parodii na ni, kterou někteří rádoby pravicoví politici předváděli a předvádějí doposud.

V každé politické straně najdete jednotlivce, kteří neustále propagují tzv. stranickou linii, což znamená, že opakují cizí názory, které si upravují podle toho, co řekne vedení. A protože jim vlastní názory chybí, dráždí je, když někdo druhý své vlastní názory má a nestydí se je říkat veřejně. Stejný je syndrom Bratrstva kočičí pracky. Jestliže se něco nepovede, přece to nebudu obhajovat jen proto, že s tím přišel někdo z mého politického seskupení. Ale to znají ti přemýšlivější kolegové z ostatních politických stran zajisté také.

Zvažoval jsem dokonce, zda vůbec chci v těchto volbách kandidovat, protože boj s větrnými mlýny, kterým občas zasedání slánského zastupitelstva je, mě unavuje. Na rozdíl od některých jiných členů zastupitelstva, kteří si písemné materiály pročítají poprvé až při začátku jednání, si totiž většinu informací zjišťuji předem, což je časově velmi náročné. Částka 226,- Kč měsíčně, kterou jako zastupitelé dostáváme, nemotivuje k přílišné aktivitě. Jestli má ale někdo pocit, že činnost zastupitele zvýší jeho příjmy, pak by neměl kandidovat.

Když mě oslovili moji současní kolegové z OMS, byl jsem překvapen velkou shodou v jejich a mých názorech a proto jsem s kandidaturou souhlasil. A jsem potěšen, že je celá naše kandidátka velmi dobře postavená.

Ve Slaném se po úmrtí starosty Rubíka proslýchalo, že se vrátíte na radnici. Proč se tak nestalo?

Někteří zastupitelé – a to napříč politickým spektrem – mě po smrti Ivo Rubíka oslovovali, zda bych měl zájem o návrat do vedoucí funkce „na městě“ což jsem odmítl. Jednak proto, že mou ambicí nikdy nebylo stát se starostou města, ač mě z toho stále někdo podezíral. Jedná-li se o funkční tým, jsem mnohem raději týmovým hráčem. V případě, že se dobrá věc podaří, nevadí mi přenechat „slávu“ někomu jinému. Navíc jsem se v té době rozváděl s manželkou a měl již několik měsíců děti ve střídavé péči, což je časově natolik náročné, že to vylučuje plné nasazení ve vedení města. A ač si přeji, aby naše město vzkvétalo, tak výchova a štěstí vlastních dětí je u mě na prvním místě. To ale asi většina rodičů vnímá stejně, takže to není až tak překvapující vysvětlení.

V té souvislosti mi nedá nezeptat se na další fámu, kolující po Slaném, že důvodem rozchodu bylo, že jste si našel mladší dívku a manželku donutil odejít ...

Správně jste to označil za fámu, neboť opak je pravdou. Manželka se po necelých deseti letech manželství zahleděla do mladšího muže. I když on byl naprosto pasivní, manželka, dnes již bývalá, se rozhodla pro rozvod. Téměř 3 měsíce jsem se jí – s ohledem na naše malé děti – pokoušel vysvětlit, že problémy jsou v každém vztahu a řešení musíme hledat společně, ona však byla o rozvodu předem rozhodnuta. Proto jsem posléze rezignoval a ona následně odešla. V současnosti jsme rozvedení a máme střídavou péči u všech tří našich dětí.

Vraťme se však k záležitostem města. Jako místostarosta jste se výrazně angažoval v oblasti školství a kultury. Budete v tomto směru pokračovat?

V obou oblastech jsem se angažoval bez ohledu na to, zda jsem byl zastupitelem či místostarostou a nevidím důvod, proč by se to mělo v budoucnosti měnit. Jsem proto vděčný všem, kteří se mnou spolupracují. V současnosti jsem členem školské rady na 1. ZŠ Na Hájích a zde se snažím jednak napomoci zlepšení stavu školní budovy, který byl, dle mého soudu, donedávna velmi zanedbaný. A stále si myslím, že je zde, ve srovnání s ostatními dvěma základkami, co dohánět. Snažil jsem se také, aby slánské školy opět zavedly do výuky plavání, a to za částečné finanční podpory města, což by mohlo být realizováno od počátku tohoto školního roku.

V oblasti kultury jsem aktivní jednak v občanském sdružení Wotrubia, které organizuje především koncerty v kostele Svatého Jakuba Většího v Lidicích u Otrub – těch dosud proběhlo 73 – a 12 ročníků tradičního Kulturně sportovního odpoledne v Otrubech. Také musím zmínit i již 6 úspěšně zorganizovaných ročníků historické konference Slaný a Slánsko ve XX. století a spolu s tím i sborníkovou edici Historie Slánska ve XX. století, jejíž osmý svazek je připravován k vydání právě v těchto dnech. Všechny tyto časově náročné aktivity samozřejmě vykonávám bezplatně.

Jaké jsou podle Vás hlavní problémy města – co by se mělo udělat a co změnit?

V období před komunálními volbami se pravidelně objevuje velké množství osob, které zaručeně vědí, co vše se dělalo špatně a pokud zvolíte právě je, určitě se vše zlepší. Předpokládám však, že takovou odpověď ode mne nečekáte! V každém volebním období je prioritou vždy to, na čem se dohodne koalice, která město čtyři roky vede. Proto se může stát, že prioritou nemusí být žádná z věcí, které řeší největší problémy ve městě. Ukázkou může být právě zmíněný parkovací dům či současná debata o stavbě nové sportovní haly. Já osobně jsem pro minimum nových staveb a raději bych věnoval více financí na údržbu stávajícího majetku – chodníků, povrchů ulic a některých budov. A určitě bych také rád vyčlenil více peněz na údržbu zeleně, která je finančně poddimenzovaná. Chtěl bych, aby byli lidé potěšeni, že je město upravené a udržované a cítili radost, že bydlí právě ve Slaném. U množství nápadů, co by bylo třeba změnit a vylepšit, se totiž často nebere v úvahu finanční stránka nejen výstavby, ale i provozu. A rozpočet města není bezedný.

A jestli by už bylo třeba věnovat nějaké finance do nových investičních akcí, bylo by vhodné zaměřit se na Městské centrum Grand, resp. jeho nezrekonstruovanou část a tzv. Okresní dům. Ty budovy už stojí a bylo by vhodné vdechnout jim více života, než dosud a nenechat je dále chátrat. Je to odkaz našich předků, ke kterému se chováme značně macešsky. Tento názor ale není žádnou mojí předvolební novinkou, snažil jsem se v tomto směru již několikrát, ale vždy zvítězily jiné projekty – katastrální úřad, archiv, parkovací dům.

Myslíte si, že pro své nápady získáte „spojence“ – pokud ano, tak ze které strany resp. uskupení?

Bylo by to milé, protože jde o věci zcela apolitické a snad nikdo by nemohl oponovat snaze, aby bylo naše město pěknější. Ale předvolební sliby politických subjektů, kterých ve Slaném letos kandiduje 11, jsou jedna věc a kdo a s jakým počtem zastupitelů bude zvolen, je věc druhá. Takže o podpoře výše uvedených myšlenek v budoucím zastupitelstvu mohu zatím jen spekulovat.

S jakými nápady či myšlenkami se chcete prezentovat v novém zastupitelstvu (pokud budete zvolen) – respektive co chcete nabídnout svým voličům?

Víte, ono není nijak jednoduché každoročně připravit vyvážený rozpočet města, který by pamatoval na vše zásadní na celý rok a samozřejmě, že dlouhodobě jsou některé oblasti podfinancované a řeší se až před nějakým problémem vážnějšího rázu, který vyvstane. Infrastruktura města, veřejná zeleň, nemovitosti v majetku města, modernizace VSH – vše by si zasloužilo několikanásobně větší částky, než jsou každoročně alokovány. To ale není jen problém Slaného, to je problém většiny obcí, měst i krajů.

Někteří kandidáti mají pocit, že ve Slaném je málo kultury nebo že je málo podporovaný sport, jiní by chtěli azylový dům či další domov důchodců. Ale odkud chtějí na tyto myšlenky vzít finance už neříkají. To se mi příliš nelíbí, protože pak slibujete něco, co je těžko splnitelné. A navíc, spoustu aktivit by nemělo provozovat město, ale jiné subjekty. Osobně mám pocit, že kultury je ve městě naší velikosti dostatek a jestli nějaké zájmové skupině chybí kulturní vyžití, buď si je musí zorganizovat, nebo hledat jinde. Dokonce si myslím, že máme i zbytečné zdvojení v akcích typu městské slavnosti (dříve husitské či napoleonské) a rožnění uherského býka. To rožnění s hudbou mi přijde bližší. Určitě bych ale uvítal, kdyby město poněkud omezilo počet akcí, které jsou finančně náročné a ušetřené finance věnovalo těm sdružením, která pořádají akce typu Slánský okruh, Slánský valník, Slánské tančení, Slánské běhy, apod. Město je již podporuje, ale více financí by umožnilo více akcí, či rozšíření těch stávajících, jako třeba Hudba na náměstí.

Váš odchod z pozice místostarosty jsem bral i jako jakýsi Váš oddechový čas, kdy jste se chtěl začít věnovat i rekreačnímu objektu v Jizerských Horách. Jak tedy horská chata Lusitania v Desné prosperuje?

Chata je ve velmi pěkném prostředí na kraji lesa nad Desnou a nikdo z návštěvníků neodjíždí zklamán. V posledních dvou letech je chata přesto obsazena výrazně méně, což je obecný trend. Na horách je nyní vidět mnoho pensionů na prodej. Lusitania není naštěstí mým jediným zdrojem příjmů a tak mě k prodeji nic nenutí. Snažím se více financí věnovat propagaci a jsem rád, když se návštěvníci vrací opakovaně, jako například slánský klub Nordic walking.

Otázka na závěr: Proč by měli občané k volbám chodit? Změní se něco nebo je to jen výměna židlí na další čtyři roky?

Komunální volby považuji za nejdůležitější. Nejen, že bezprostředně ovlivní, kam bude Slaný a finance z jeho rozpočtu směřovat, ale většinu kandidátů můžete poznat osobně a udělat si vlastní názor na to, zda jen mluví, nebo i konají. Samozřejmě, že před volbami vzroste počet těch, kterým říkám mistři příslibů, kteří vycházejí z teze, že slibem nikoho nezarmoutí. Já bych si přál, aby lidé volili spíše ty kandidáty – a to napříč politickým spektrem – za kterými je vidět nějaká práce. Osoby snažící se hledat způsoby, jak věci řešit a ne ty, kteří umí bravurně zdůvodňovat proč to či ono nejde.

Jako vystudovaný politolog a městský zastupitel si stále přeji, aby se Slaňáci více zajímali o chod našeho města a navštěvovali ve větším počtu jednání zastupitelstva. Uvidíme, jestli se to po těchto volbách začne naplňovat.

Děkuji za rozhovor.

Vladimír Rogl
18. 08. 2014, 10:18


Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Vítězslav
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.08%

Spíše ano
graf

17.75%

Spíše ne
graf

15.29%

V žádném případě
graf

23.89%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3127
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát