Klikněte zde
Dobré ráno, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je neděle 21. července 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Zůstane rybník v Kokovicích plný bahna?

Kliknutím zvětšit
Na místě bývalého stavidla vznikne výkonný požerák. Foto Sláva Pilík

Podivná rekonstrukce rybníka probíhá v Kokovících, pomyslel by si člověk, když by delší dobu pozoroval práce, které se tu již měsíc odehrávají a při nichž se vyváží z rybníka v Kokovicích bahno. Právě to bylo důvodem, proč jsme před dvěma lety v září 2007 napsali článek, který upozorňoval, že z historie krásná, plodná a životodárná vodní plocha je natolik zanesena bahnem, že to až vystupuje z vody. Tehdy bylo totální zanesení rybníka také příčinou masivního úhynu vzácných škeblí rybničních (Anodonta cygnea). Před měsícem se objevily u rybníka speciální bagry a začaly práce, při nichž se u hráze vybíralo bahno. Lidé už se začali těšit, že bude rybník čistý, situace je ale rozporuplná - většina bahna totiž v rybníku zůstane.

Proč vlastně? „Nemají na to peníze,“ lakonicky na náš dotaz poznamenal starosta Klobuk, pod které Kokovice patří, Vladimír Procházka s tím, že tato akce vlastně jde mimo jeho úřad. To proto, že rybník není ve vlastnictví obce, ale církve, která jej ale ještě nedostala majetkově zpět a úředně jej tak spravuje Pozemkový fond ČR.

Jak jsme zjistili, ten je také investorem rekonstrukce rybníka. Ovšem, jak jsme zjistili přímo na místě, rekonstrukce se týká pouze hráze vodního díla, která byla v neutěšeném stavu a tím byla ohrožena kvalita silnice, která vede po jejím vrchu. K tomu, aby se specializované firmy pustily do prací, vedla tedy stížnost správy silnic na to, že vlivem vody, která prosakuje náspem případně se již při menších povodních přelévá přes vozovku komunikace trpí. Pozemkový fond vyhradil podle neověřených informací částku jen na novou výstavbu hráze zhruba ve výši 4 až 5 milionů korun. V rámci těchto prací se tedy vybírá bahno blízko hráze, připravuje se pojezdová cesta na dně, aby se mohlo s technikou k tělesu náspu k provádění betonáže. Hráz bude zhotovena z žuly a staré stavidlo nahrazeno novým, které bude mít díky tvaru podkovy mnohem delší přepadovou délku (kolem 20 metrů). To proto, aby například při povodni stačily masy vody přetékat do vypouštěcího požeráku a nehnaly se přes silnici. Nakonec právě při povodních byly tímto způsobem vytopeny domy poblíž rybníka. V souvislosti s opravou hráze, kterému předcházelo vypuštění celého rybníka, se hovořilo také o tom, že zcela zahynou vzácné škeble rybniční, které ještě po katastrofě z roku 2007 ve vodě zůstaly. Jak se ale ukázalo, před dvěma lety byly skutečně natolik zdecimovány malou hladinou vody při tehdejších velkých vedrech, že nyní našli ochránci přírody, kteří je přišli sbírat, jen několik desítek jedinců. Dozvěděli jsme se ale také, že případ úhynu ryb či právě škeblí rybničních řešila na místě také Česká inspekce životního prostředí. Slánským listům se podařilo získat informaci k případu přímo od vedoucího příslušného odboru ČIŽP Ing. Karla Kerouše: „ČIŽP Praha obdržela několik nezávislých podnětů na velký úhyn ryb po vypuštění rybníku v Kokovicích. Terénním šetřením bylo potvrzeno, že rybník byl skutečně vypuštěn, nebyl potvrzen nepřiměřeně vysoký úhyn ryb, nicméně šetření bylo provedeno až několik dní po vypuštění vody a tato skutečnost mohla být proto zkreslená. Kromě ryb v zastoupení dominantní ploticí obecnou, byl zjištěn výskyt vodních mlžů s výrazným poměrem škeblí rodu Anodonta a Unio, z nichž některé druhy podléhají zákonné ochraně. Případ je zatím v šetření jak po věcné, tak i formální (zákonné) stránce a konečné výsledky budou známy v průběhu měsíce listopadu,“ odpověděl na otázku SL Karel Kerouš.

Co se rovněž ukázalo po vypuštění rybníka v plné nahotě, to byl fakt, že bahna není v rybníku metr či metr a půl, ale například u hráze je ve výšce čtyř metrů. Na vytěžení obrovské hmoty bahna by prý nestačilo ani deset miliónů korun. Ty totiž Pozemkový fond nemá k dispozici. Pomoci by údajně mohla dotace ministerstva zemědělství, které na tyto případy poskytuje peníze až do výše 70 procent celkových nákladů. O tuto dotaci ale nikdo nepožádal. To proto, že rybník nemá nájemce či majitele, který by žádost učinil. Právě proto, že je Pozemkového fondu tedy vlastně zase státu, právě proto, že nejsou vyřízeny církevní restituce, takže není znám majitel, požádat vlastně nikdo nemůže. A tak jediné, co alespoň částečně odbahnění rybníka v Kokovicích pomůže je pomoc obecního úřadu Klobuky. Ten totiž povolil vozit bahno necelých dvě stě metrů dál do míst bývalého nyní již zrušeného rybníčku. Tím ušetřil na dopravě nemalé peníze investorovi a ty mohou být použity právě na odtěžení většího množství nánosů z rybníka.

Ironií celé rekonstrukce je ale to, že krásná žulová hráz včetně moderního a s konstrukční invencí vymyšleného přepadu, na jejíž přípravě a realizaci pracuje deset lidí od rána do tmy, bude rámovat rybník, který zůstane plný bahna. Přesto, že nynější práce investuje stejný subjekt, který spravuje rybník celý. I když možná jen dočasně. Možná! Státu je tento, dalo by se říct „kocourkovský příklad“ řešení problému , na rozdíl od lidí, asi fuk. Stejně jako již neexistujícím škeblím rybničním, které tu již totiž živé nenajdete.

Rybník by ale žít měl a lidem, kteří jej spravují, by jeho osud jedno být neměl. Pod zůstavším bahnitým nánosem a „kocourkovským pohledem státu bude ale patrně dál jen živořit.

Sláva Pilík
19. 11. 2009, 11:19


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Počet hlasujících: 1. Čtenáři celkem udělili: 5 bodů. Průměrný počet bodů: 5

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Magdaléna
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.08%

Spíše ano
graf

17.75%

Spíše ne
graf

15.29%

V žádném případě
graf

23.89%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3127
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát