Klikněte zde
Dobré ráno, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je neděle 21. července 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Rekonstrukce Vinařického ulice ve Slaném bude stát dalších deset miliónů

Kliknutím zvětšit
Takhle nějak by za dalších deset miliónů mohlo vypadat místo u hradeb na začátku Vinařického ulice ve Slaném. Reprofoto Sláva Pilík

Podle dodatku ke smlouvě s firmou provádějící rekonstrukci kanalizace a vodovodu včetně rekonstrukce mostku ve spodní části Vinařického ulice mají být tyto práce definitivně ukončeny a dílo předáno do 30. června tohoto roku. Tímto datem také má skončit dopravní uzávěra, kdy vozidla nemohla z ulice U Brodu nahoru na náměstí projíždět. Stejné datum je také nezazším možným termínem dokončení stavby, což je také podmínka proplacení schválené osmimiliónové dotace na tuto akci. Město Slaný na tomto místě již utratilo ze svého rozpočtu téměř 12 miliónů korun, ale chce dál na tomto místě pokračovat za dalších deset miliónů.

Právě s tímto požadavkem se městská rada rozhodla předstoupit v květnu před zastupitele města a požádat tak o dalších deset miliónů na pokračování realizace této části památkové zóny města. Jak se uvádí v materiálu, který byl zastupitelům předložen, rekonstrukce kanalizace a vodovodu ve Vinařického ulici se prodražila o 4,4 mil. korun a ty nyní také chybí. Nešlo totiž propojit velmi silně poškozenou kanalizaci pod ulicí U Brodu s nově pokládanou kanalizací, a muselo se tak přikročit k rekonstrukci stoky B důlním způsobem, což náklady na realizaci stavby velmi zvýšilo. Dalšími neočekávanými náklady bylo 800 tisíc na povinný archeologický dozor, který město muselo také zaplatit ze svého. S ohledem na zvýšení těchto nákladů se celý projekt nemohl realizovat do konečné fáze, kterou měla být rekonstrukce povrchů místní komunikace i chodníků a také rekonstrukce zbývající části mostku včetně stavby repliky bastionu, který má připomínat historický barbakán bývalé Pražské brány. Rovněž tak mělo být za tyto peníze provedeno nové veřejné osvětlení a osazen uliční mobiliář.

Jak uvedl manažer města Milan Grohman, který se zabývá získáváním dotačních peněz pro město z různých dotačních titulů, není možné při dokončení celého projektu využít například možnosti dotace na úpravu povrchů a chodníků této ulice, protože lednová výzva podmiňuje přidělení dotace úpravou povrchu v celé délce ulice. Město by tak muselo nejdříve provést na své náklady rekonstrukci kanalizační sítě také v horních dvou třetinách Vinařického ulice, což je velmi finančně náročné. Jako nejekonomičtější pro město vyhodnotilo jeho vedení zbývající část projektu dofinancovat z rozpočtu města.

V květnu tedy zastupitelstvo města schválilo celkovou částku 9,965 mil. korun, za kterou se zčásti dokončí původní projekt téměř v té podobě jak se původně předpokládalo a navíc bude možno provést další úpravy okolí mostku tak, jak předpokládá zmíněná studie revitalizace středu města v této lokalitě. Podle této studie dojde tedy k obnově mostku včetně vytvoření bastionu mezi hradbami a mostem, což má stát asi 2,5 milionu korun. Staticky narušený most bude definitivně demolován za cenu 1,13 mil. korun.

Při úpravě povrchu komunikací budou naznačena místa, kde pod povrchem probíhají základy Pražské brány a barbakánu tak, jak je archeologové při svých výzkumech zaměřili. To vše má stát 2,7 mil. korun a tato vizuální úprava povrchu odlišnou dlažbou má alespoň částečně připomenout historii, která byla při rekonstrukci spodní části Vinařického ulice na čas odhalena.

V rámci úpravy okolí mostku a stavby repliky bastionu má dojít k přemístění, restaurování a usazení sochy na bastion (275 tis. Kč), k rekonstrukci veřejného osvětlení včetně nasvícení mostku (405 tis.) a bude nutno přeložit zároveň vedení městského rozhlasu (85 tis.). Hrubé terénní úpravy prostoru pod mostem, sadové úpravy a také zásyp mostní konstrukce mají stát dalších 1,7 mil. korun.

Důležité jsou také práce, které nakonec nebudou vůbec vidět, protože jako většina dosud provedených jsou skryty pod zemí. Je totiž nutno vyplnit profily zrušených starých poškozených stok, aby v budoucnu nemohlo dojít k nežádoucímu propadu či poklesu podloží pod komunikací a chodníky. Tyto práce si vyžádají přes jeden milión korun.

Celkové náklady projektu Rekonstrukce historického jádra města - Vinařického ulice - I. etapa budou tedy zhruba 30 mil. Kč, což je méně než třetina nákladů, které jsou rozpočtovány na rekonstrukci celé Vinařického ulice. Přitom práce na spodní třetině byly dle všeho nejobtížnější, nejsložitější a také finančně nejnáročnější.

Jak uvedl starosta Ivo Rubík, město vzhledem k finančně náročné akci zatím ustoupilo od svých plánů realizovat také repliku vodního příkopu tak, jak o ní studie revitalizace původně hovoří. Zatím bude provedena jen zmíněná suchá úprava okolí tak, aby někdy v budoucnu mohlo být v místě vše dle původní studie dotvořeno.

Práce na okolí mostku by neměly znamenat další uzávěru Vinařického ulice, protože mohou být prováděny za provozu v ulici. Uzávěra by tedy měla skončit tak, jak je uvedeno v dodatku smlouvy - 30. června 2011.

Sláva Pilík
20. 06. 2011, 09:41


Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Magdaléna
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.08%

Spíše ano
graf

17.75%

Spíše ne
graf

15.29%

V žádném případě
graf

23.89%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3127
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát