Klikněte zde
Dobrý den, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je neděle 21. července 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Schodkový rozpočet Slaného 2010 rozvoj prý neomezí

Kliknutím zvětšit
Zastupitelstvo Slaného při schvalování rozpočtu. Foto Sláva Pilík

Poslední jednání slánského zastupitelstva v roce 2009 mělo 21. prosince na programu téměř 20 bodů, z nichž jistě nejvýznamnější bylo projednávání rozpočtu na rok 2010 a také rozpočtového výhledu na roky 2011-2013. Kromě dalšího velmi důležitého materiálu, a to návrhu zadání Územního plánu Slaný, zastupitelé také schvalovali přijetí různých dotací do rozpočtu města, návrh na odměny členům komisí města a kromě jiného v rámci rozpočtu schválili také důležitý fakt, že i pro rok 2010 budou majitelé domů moci žádat o nenávratný příspěvek na jejich obnovu.

Rozpočet města Slaného na rok 2010 byl sestaven jako schodkový s deficitem mírně přes 36 milionů korun, což se stalo trnem v oku zvláště opozičním zastupitelům, přestože bylo vysvětleno, že schodek je kryt přebytkem hospodaření minulých let. Jak vysvětlil starosta Ivo Rubík, je sestavení deficitního rozpočtu záměrem města. Zapojením přebytku z hospodaření minulých let chce město právě v době sílící hospodářské krize pomoci místním firmám, které se mohou ucházet o městské zakázky a tak udržet své hospodaření bez nutnosti snižovat platy zaměstnanců či je dokonce propouštět. Město zároveň počítá s tím, že v sílící konkurenci při úbytku nejrůznějších investičních příležitostí, bude možné pomocí výběrových řízení poněkud snížit ceny za provedení díla. Jak informoval starosta města, celková částka investic na rok 2010 je ve výši přes 100 miliónů korun a obsahuje nejen nové investiční akce, ale také potřebné opravy a rekonstrukce. Rozpočet bude hospodařit na straně výdajů s částkou cca 268 mil. Kč, na straně příjmů se pak předpokládá 232 mil. Kč.

Jednou výhrad ze strany opozice bylo také upozornění na absenci rozpočtové položky na povinný strategický plán rozvoje města. Bylo vysvětleno, že v rámci dotací z IOP (integrovaný operační program) může město žádat o peníze až do výše 10 miliónů korun a chce tedy jít touto cestou nikoliv tak, aby zcela muselo vypracování plánu platit z vlastního rozpočtu. V souvislosti se schvalováním rozpočtu byla v jeho rámci schválena zastupitelstvem také dotace na nákup ochranných nafukovacích mantinelů pro Automotoklub Slaný - plochou dráhu. Po schválení rozpočtu za přístup zastupitelstva osobně poděkoval předseda klubu Petr Křikava s tím, že s ohledem na tuto pomoc cítí povinnost pokračovat ve své práci v klubu.

Opoziční zastupitelé navrhli několik změn v návrhu rozpočtu, které ovšem hlasováním nebyly přijaty. Jednalo se například o odstranění položky 523 tisíc korun na přípravné práce k realizaci parkovacího domu, dále o návrh zvýšit podporu činnosti sportovních a zájmových organizací na úroveň 1% rozpočtových výdajů, tedy o 400 tisíc korun. Dalším návrhem bylo vyřadit položku 400 tisíc na financování nového hřiště na minigolf v areálu VSH (víceúčelová sportovní hala) či návrh poskytnout krasobruslařskému klubu další příspěvek (kromě 30 % slevy od VSH) na pronájem ledu ve výši přes 200 tisíc (návrh byl nakonec navrhovatelem stažen). Důležitou položkou rozpočtu bylo také schválení Fondu obnovy domů, do kterého byla převedena částka 3,8 mil. korun jako zůstatek Fondu bydlení, který se již jako položka v rozpočtu neobjevuje. Fond obnovy domů na rok 2010 (v pořadí již potřetí za sebou) je tak připraven financovat příspěvky na rekonstrukce a opravy soukromých domů ve městě Slaném. Jak bylo konstatováno, je tento fond velmi úspěšný. Již je známa analýza z roku 2008, kdy byl fond zaveden poprvé. Ta ukazuje, že oproti 3,1 mil. korunám, které město poskytlo jako nenávratný příspěvek soukromým subjektů na tyto účely, byly díky tomu vynaloženy na obnovu domů další soukromé prostředky ve výši téměř 14 mil. Kč.

Rozpočet Slaného na rok 2010 byl nakonec schválen tak, jak byl navržen a doporučen finančním výborem a městskou radou a jeho podrobné znění je uvedeno na internetových stránkách města.

Jediným návrhem, který při hlasování zastupitelstva prošel, tak byl návrh na snížení odměn pro členy poradních komisí města. Namísto dosavadních 1000 korun za jedno jednání komise byla navržena a také většinou hlasů schválena částka poloviční - 500 korun.

Na jednání zastupitelstva byl také schválen rozpočet Vodohospodářského sdružení obcí slánské oblasti, jehož je Slaný členem. V rámci tohoto rozpočtu byly schváleny částky na práce při 1. a 2. etapě přivedení vodovodu do místní části Lotouš (SL již informovaly). Zájem o přivedení vodovodu do Lotouše vyjádřilo slánské zastupitelstvo již v březnu 2009, kdy projednalo veřejný příslib spolupráce na této akci.

Zastupitelstvo také schválilo dva nové přísedící u soudu, novou zřizovací listinu slánské nemocnice či protokol o kontrole činnosti městské policie.

Po předání květin a blahopřání k životnímu jubileu, které dne 25. prosince slavila zastupitelka Olga Judlová a též blahopřání panu Vladimíru Noskovi (85 let), následovala nepříliš široká diskuze a jednání zastupitelstva bylo s přáním příjemných svátků vánočních ukončeno.

Sláva Pilík
23. 12. 2009, 13:57


Hodnocení článku:


5 b. = skvělý  4 b. = dobrý  3 b. = ujde  2 b. = nic moc  1 b. = slabý

Počet hlasujících: 2. Čtenáři celkem udělili: 6 bodů. Průměrný počet bodů: 3

Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Magdaléna
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.08%

Spíše ano
graf

17.75%

Spíše ne
graf

15.29%

V žádném případě
graf

23.89%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3127
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát