Klikněte zde
Dobrý den, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 20. července 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Z radnice odešel každý desátý, slánský úřad to přesto ani nepozná!

Kliknutím zvětšit
Slánský městský úřad k 31. lednu zeštíhlel, nikoli ale vlastním přičiněním. Foto Sláva Pilík

K poslednímu dnu měsíce ledna tohoto roku opustilo slánský městský úřad 19 zaměstnanců, z toho dle informací starosty 13 úředníků. Stalo se tak hlavně proto, že stát poskytl pro rok 2011 o více než 17 % nižší finanční injekci na výkon státní správy, kterou město Slaný musí povinně ze zákona vykonávat. Menší peníze za stejnou práci znamenají buď menší platy jednotlivým zaměstnancům, nebo propouštění tolika lidí, na kolik by úřadu nestačily mzdové prostředky.

Průměrný plat vedoucího odboru na slánském úřadu je kolem 28 tisíc korun, úředníka pak cca 20 tisíc. Jak jsme již informovali, Slaný se rozhodlo jít cestou propouštění. Úřad opustilo téměř dvacet lidí, tedy více než deset procent všech pracovníků. Jak informoval tajemník města Petr Kolačkovský, propouštění se dotklo prakticky všech odborů města, ale nejen úředníků, rovněž dalších zaměstnanců jako byli například řidič, uklízečka, správce a podobně. Podle názoru starosty města Ivo Rubíka se ale propuštění tolika lidí zatím nijak neprojevilo na chodu úřadu, i když, jak připustil, je na hodnocení tohoto zásahu ještě příliš brzy. Náš rozhovor týkající propouštění lidí z úřadu a jeho následků či dalších připravovaných opatření, se totiž odehrál pár týdnů před termínem odchodu posledních zaměstnanců, kterým byla v roce 2010 dána výpověď. Tím termínem byl 31. leden 2011.

Projevilo se toto masivní propouštění nějak na chodu úřadu města?

Myslím, že žádné výrazné problémy nepociťujeme, ale není to ještě vše hotové. Někteří lidé 31. ledna teprve odejdou, takže pak teprve praxe ukáže, jak to ovlivní práci úřadu. Jisté ale je, že pokud měla předtím například uklízečka na starosti jedno patro, tak nyní bude uklízet za stejné peníze patra dvě. Pro zkvalitnění efektivity práce jednotlivých pracovníků by nám mohly také pomoci projekty, které jsou na úřadu právě v této době nastartovány. Chceme zracionalizovat práci, odstranit duplicity a zefektivnit činnosti na jedné straně, nebo naopak personálně posílit jiné úseky.

To budete přijímat nové zaměstnance?

Je to možné, ale nebudeme je platit z vlastních zdrojů. Například na posílení úseku manažera rozvoje města budeme mít peníze z dotačního titulu na strategické plánování rozvoje města. Aktuální přetížení tohoto úseku souvisí hlavně s enormním úspěchem v oblasti získávání dotací hlavně z evropských fondů a tím také s nárůstem nutné administrativy. Období možností získat evropské dotace bude ale za pár let končit, takže posílení úseku manažera počítáme jen na určitou dobu a jen za ty peníze, které dostaneme z fondů Evropské Unie. Musíme tomuto oddělení pomoci, je tam řada byrokratických procesů, vyžaduje to velmi odbornou práci. Manažer města Milan Grohmann či Jitka Poláková by si díky přijetí další administrativní síly odlehčili od běžné administrativy a papírování a mohli se lépe věnovat odborným věcem.

Dobře, to je tedy otázka posílení jednoho z odborů a za peníze, které nejdou ze mzdových prostředků města. Při propuštění tak velkého počtu lidí, ke kterému dochází k 31. lednu, ale vyvstává otázka, zdali ve všech odborech města byli úředníci či další zaměstnanci dostatečně vytíženi a zdali město nemá v tomto ohledu ještě další rezervy. Jak to, že nebyl zas takový problém propustit 19 lidí?

Problém to sice je, ale vždy jsou nějaké další rezervy. A když někdo říká, že to nejde, to prostě v mé funkci neznám. Prostě to jde a někdo musí za chybějící zaměstnance jejich práci převzít. Zdali je možné ještě nějaké zaměstnance ušetřit, právě to nám ukáží nové projekty, které přináší systematické kontrolování mechanismů uvnitř úřadu. Mají za úkol odstranit například duplicitu prací a zároveň zajistit, aby konkrétní činnost v okamžiku, kdy ten který úředník nebude k dispozici, dokázal jiný dočasně zastoupit. Jednou z možností je, že v případě nepřítomnosti úředníka jeho agenda zůstane stát, ale druhou možností samozřejmě je, že se nám podaří najít takové řešení, aby jiný odborně stejně schopný za něj zástup mohl vzít.

Mluvíte o projektech zefektivnění úřadu jako takového. Takový projekt byl ale spuštěn už v roce 2006, ovšem úsporu lidí to nepřineslo. Nyní se stal řekněme „velký třesk“ a k propouštění jste byli donuceni okolnostmi kolem nedostatku mzdových prostředků. Proč už jste nezeštíhleli úřad před léty?

Tehdy šlo o měření činnosti, poměřování věcí a hledání způsobů, jak by se vše dalo zracionalizovat. Aby se tenkrát mohlo zjistit, zdali není úředníků či zaměstnanců příliš, to by bylo věcí personálního auditu. A ten tehdy prováděn nebyl a ani nyní v nových projektech nemá být prováděn. Projekty slouží ke zjištění kvality řízení úředníků. Ukáží, kde jsou skryté rezervy, jak je například využívána technika a tak podobně. Slouží také k lepšímu vzdělávání úředníků. Díky těmto projektům nemusíme na jejich povinné školení vydávat peníze z vlastního rozpočtu.

Nemáte pane starosto pocit, že těch téměř dvacet míst po nyní propuštěných bylo vlastně léta placeno zbytečně?

Vše je vývoj. A rezervy jistě jsou, ale nejen ve státním sektoru či municipalitách (obecních samosprávách), ale i v soukromém sektoru. To, co muselo nyní udělat město, tak to soukromé firmy udělaly už před rokem. A také nikdo nyní neřekne, že tehdy byly ty firmy přezaměstnané. Prostě musely reagovat na nějakou krizi. Nám jde nyní o to zařídit, aby úředník dokázal být kvalitnější a zastal více práce. Naše snahy neskončily. Nyní jsme udělali opatření řekněme kvantitativní. V nových projektech, na které máme dotace z evropských fondů (na projekt Otevřený úřad například 1,7 mil. korun - pozn. autora), se chceme zaměřit na kvalitativní stránku věci. Z ní samozřejmě mohou vyplynout i kvantitativní požadavky, ať již do plusu, či mínusu,“ připustil možné propouštění ale také přijímání zaměstnanců do budoucna starosta.

Rada města Slaného na začátku měsíce února projednávala nový organizační řád městského úřadu. Zdánlivě formální materiál o téměř 30 stranách stanovuje potřebu 162 zaměstnanců, z toho je 99 úředníků, 63 ostatních pracovníků. Vlivem propuštění téměř dvou desítek zaměstnanců nedošlo ke změně struktury úřadu či počtu odborů. Většina odborů má nyní méně lidí, kterým se, jak řekl starosta v našem rozhovoru, většinou navýšila práce.

Jaké další rezervy budou zmíněnými projekty v chodu slánského městského úřadu v budoucnu odhaleny, to je zatím nezodpovězená otázka. Starosta říká, že projekty slouží ke zkvalitnění chodu úřadu a rovněž k posílení schopnosti komunikace mezi jednotlivými odbory, aby se nemohlo stát to, co se skutečně občas stává, že lidově řečeno levá ruka neví, co dělá pravá. Pokud alespoň toto se zlepší, jistě to bude jak pro úřad, tak pro veřejnost jenom dobře.

Sláva Pilík
27. 02. 2011, 13:57


Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Vítězslav
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.08%

Spíše ano
graf

17.75%

Spíše ne
graf

15.29%

V žádném případě
graf

23.89%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3127
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát