Klikněte zde
Dobré ráno, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je sobota 20. července 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Křeslo se třáslo se mnou již více než rok, řekl nám bývalý starosta Slaného Ing. Pavel Zálom

Kliknutím zvětšit
Pavel Zálom asi měsíc před svým odvoláním. Foto Libor Pošta

Dne 7. března byl na 18. zasedání slánského zastupitelstva tajným hlasováním odvolán starosta města Ing. Pavel Zálom. Několik dní po tomto aktu jsem jej požádal o rozhovor:

- Vaše pozice v čele města nebyla až tak pevná. Od jaké doby jste se cítil, řekněme, v ohrožení?

O „převolení“ starosty začali někteří koaliční zastupitelé jednat již v prosinci 2014, poté, co jsem  nechal vypsat výběrové řízení na zajištění právních služeb pro MěÚ. Přesně jsem otřesy dle škály Richterovy stupnice neměřil, ale od podzimu 2015 jsem zaznamenal silnější a četnější otřesy.

- Na jakém základě se vaše starostovské křeslo otřásalo?

Jednoduše jsem měl na některé kauzy odlišný názor, než zbytek koalice. Především, mě zklamal přístup pana místostarosty Zlámala ke kauze parkovací dům.

- V čem konkrétně?

Jednak nezajistil zpracování znaleckého posudku k parkovacímu domu, k čemuž se zavázal, a také mě zarazilo nestandardní chování jak jeho, tak i radního Pešky, kteří se bez vědomí mého a Rady sešli separátně s jednatelem společnosti KOMA Industry. O liknavém postupu pana místostarosty, ve věci získání znaleckého posudku a nestandardních schůzkách, jsem písemně informoval Radu města.

Výtky, které jsem učinil za podobně liknavý přístup v kauze Technické služby Slaný, moji pozici také nijak neposílily.

- O co šlo v této kauze?

Jde o dvě věci. Jednak jde o řešení situace vzniklé po ztrátě majority v TS Slaný, kterou město ztratilo již před léty. Z tohoto důvodu má nyní město povinnost dodavatele služeb, které pro něj stále vykonávají výhradně TS Slaný, řádně vysoutěžit. Jedná se například o svoz odpadu, údržbu zeleně, zimní úklid komunikací, etc. Logicky tak začaly přicházet dotazy, dle zákona 106, od různých právních kanceláří, kde zjišťovali nastavení smluvních vztahů na služby, které pro nás TS Slaný zajišťují. Za celý rok jsme se v této záležitosti nikam nepohnuli – jednání v této věci vedl pan místostarosta Zlámal. Vše se honilo až na konci roku. Město se tak může dostat do vážných problémů, protože z právního hlediska je nějaký čas na to, aby se daný subjekt s věcí seznámil, a posléze přijal opatření. Z mého pohledu nám tento čas již utekl. Takže mám obavu, že z pohledu správních orgánů, jako je třeba Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, bychom již byli mimo jejich toleranci.

Druhým úkolem bylo, odsouhlasení plateb, ze strany města, technickým službám za údržbu zeleně. Po ročním snažení se naši vyjednavači dopracovali k tomu, že vytvořili tabulku v Excelu, kde jsou uvedené sporné faktury…

- Vy jste byl ale odvolán kvůli jiné kauze, a to, že jste chtěl svým způsobem prověřit předčasné ukončení nájemní smlouvy s Vodárnami Kladno, či na jakém základě má město vodárnám platit 10,7 mil. Kč. Měl jste na tento Váš postup mandát rady, zastupitelů?

Starosta nese ze zákona zvýšenou odpovědnost za to, že zastupitelé rozhodují na základě pravých pravdivých a úplných podkladů. Přičemž důkazní povinnost, že vyčerpal všechny možnosti na získání takovýchto podkladů, při případném prošetřování, nese starosta. Proto jsem ve smyslu metodických pokynů učinil dotaz, na odborný dozorový orgán Ministerstva vnitra, odbor veřejné zprávy, dozoru a kontroly, který odpověděl mně osobně, jak mám postupovat v případě uvedených pochybností, aby nebyly poškozeny zájmy města a zároveň se vyloučilo případné spáchání trestného činu.

Několik odborníků mně shodně sdělilo, že z principu je nelogické, aby se město dopředu zavazovalo zaplatit  jakousi nepřesně vyčíslenou „škodu“, která ještě nevznikla, která možná ani nevznikne, a pokud vznikne, pak jistě ne ve výši 10,7 mil Kč.

- Jste si vědom toho, že na základě znaleckého posudku se částka, kterou má město platit Vodárnám, může klidně navýšit?

Ano, to se teoreticky může stát, ale výše případné platby bude stanovena na základě právního titulu.

Tato výše, dle mého názoru, měla být známá již při jednáních, abychom se mohli kvalifikovaně rozhodnout. Nyní by již vedení města tuto částku, alespoň dodatečně, mělo znát, neboť pan místostarosta Zlámal dostal na Radě města 25. 11. 2015 úkol znalecký posudek zajistit do 31. 3. 2016.

- Kdy se vůbec s Vodárnami Kladno začalo jednat?

Bylo to v červnu 2015, a na rozdíl od jiných kauz, kde byla uplatňována spíše zdržovací taktika, šlo vše velmi rychle. Údajně se spěchalo na to, aby se stihla podat žádost o dotaci.

Děkuji za rozhovor.Libor Pošta
25. 04. 2016, 19:30


Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Vítězslav
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.08%

Spíše ano
graf

17.75%

Spíše ne
graf

15.29%

V žádném případě
graf

23.89%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3127
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát