Klikněte zde
Dobrý den, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je čtvrtek 25. července 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Ve zlonickém pivovaru se již v příštím roce začne vařit pivo

foto
Ondřej Vrkoč: „Po sedmdesáti letech se bude z toho pivovarského komína opět linout pára.“

Dne 28. září bylo na dvoře zlonického pivovaru hodně živo. Noví majitelé tohoto pivovaru, představitelé společnosti Revival of the Titanic s.r.o. a provozovatelé pivovaru Panaczech v Dolních Měcholupech, se rozhodli, že v tento den širokou veřejnost nejen pohostí a pobaví na dvoře zlonického pivovaru, ale návštěvníky pozvou i na prohlídku mnohdy tajemných prostor starých pivovarských budov, a rovněž je seznámí se svými smělými plány.

Den otevřených dveří v areálu zlonického pivovaru začal v 10 hodin, a v tu dobu byl pivovarský dvůr již notně zaplněn lidmi, kteří byli zvědavi jak na plány nových majitelů pivovaru, tak i na to, co se stále skrývá za zdmi opravu velmi starého pivovaru. A tak u vchodu do bývalé a věřme i budoucí sladovny se vytvořila poměrně dlouhá fronta, která se i přesto, že každou hodinu se z ní oddělil nemalý houf zvědavců na prohlídku starého pivovaru, stále natahovala. A mezi ty první zvědavce jsem se zařadil i já, a mohl jsem tak poprvé vstoupit do útrob pivovaru, jehož historie sahá až do 16. století. Po této prohlídce jsem si řekl, že prostory starého pivovaru jsou opravdu moc pěkné a zaslouží si, aby byly zrekonstruovány, či uvedeny do původní krásy, že jsou v relativně dobrém stavu, přestože v pivovaru se dlouhých 70 let nevařilo pivo, a že se v nich stále skrývají velmi zajímavé součásti staré technologie zlonického pivovaru, které by se měly určitě zachovat.

Základní informace o tom, co se bude v nejen v následujících měsících odehrávat v areálu zlonického pivovaru, jsem získal od Ondřeje Vrkoče, jednatele společnosti Revival of the Titanic, s.r.o. a spolumajitele pivovaru Panaczech:

- V dolních Měcholupech vaříte pivo v pronajatých prostorách, a to, že jste si našli své nové „útočiště“ zde, ve starém zlonickém pivovaru, svědčí o tom, že jste chtěli mít svůj vlastní pivovar, ať již na zelené louce, či v prostorách nějakého starého, „zapomenutého“ pivovaru. Nakonec se k Vaší libosti naplnila ta druhá varianta, a Vy mně určitě prozradíte, jak jste k tomuto pivovaru vůbec přišli.

Já jsem staré pivovary „prolézal“ již dávno před tím, než jsme byli v podstatě nuceni vybudovat si náš vlastní pivovar, a snil jsem vždy o tom, že kdyby se zadařilo, tak bychom ho zařídili v prostorách nějakého pěkného, starého pivovaru a vybavili ho tou nejnovější technologií. To by byl pro mé srdce a asi i pro srdce každého správného pivovarníka vrchol blaženosti.

A jak jsme objevili zlonický pivovar? V Dolních Měcholupech jsme se přestěhovali do nových hal a poté, co se nám podařilo uzavřít zajímavé obchodní kontrakty, jsme zjistili, že tyto haly jsou kapacitně nedostačující. Ale i kdybychom tento problém nějak vyřešili, tak majitelé těchto hal se postavili na hlavu a nechtěli nám je prodat. Takže jsme se rozhodli, že buď postavíme nový pivovar na zelené louce, nebo zkusíme najít nějaký pěkný, starý a „opuštěný“ pivovar, čímž jsem byl pověřen já, a dostal jsem na to 14 dní.

- Jak pátrání po takovém pivovaru probíhalo?

Za těch 14 dní jsem se mi takový pivovar vypátrat nepodařilo, a tak náš společník, pan Karel Kotek, který celý projekt financuje, mně dal jasně a nekompromisně najevo, že se již musíme někam posunout. Buď ke stavbě nového pivovaru, nebo k revitalizaci starého pivovarského areálu. Já jsem se té druhé varanty nechtěl vzdát, a tak jsem v úplně posledních hodinách začal doslova létat po internetu, a hledal takový pivovar pod všemožnými odkazy. Stále jsem nemohl nic najít – všechno bylo buď prodané nebo téměř rozpadlé, či to vlastnil někdo, kdo to nechtěl prodat, a já jsem to už téměř vzdával, když jsem asi ve dvě hodiny ráno zničehonic „narazil“ na zlonický pivovar, o kterém jsem prakticky nic nevěděl a nikdy před tímto „nálezem“ jsem o něm nenašel jedinou písemnou zmínku.

- Takže jste asi už nezalehl...

Na spánek jsem v ten okamžik neměl nejmenší pomyšlení a hned jsem si areál zlonického pivovaru vyhledal v mapách. Když se mi na monitoru zjevil celý areál starého zlonického pivovaru, tak jsem si řekl: „To je přesně to, co chceme, po čem toužíme.“ Následně jsem si vyhledal všechny potřebné kontakty, a hned ráno jsem volal správci majetku městyse Zlonice, panu Piskačovi. A pak už šlo všechno ráz naráz, a povedlo se. A to jak ke spokojenosti naší, tak i, věřím, ke spokojenosti vedení městyse.

- Když budete chtít tomuto pivovaru navrátit téměř původní podobu, tak to asi nebude vůbec jednoduché, a bude to asi i finančně náročné...

To bezpochyby, a již po dokončení první etapy rekonstrukce tohoto pivovaru, která zahrnuje rekonstrukci budovy varny, včetně jejího komína, zprovoznění sklepů a původních spilek, obnovíme provoz zlonického pivovaru, což nás vyjde asi na 80 mil. Kč. Ve druhé etapě rekonstrukce bychom tento pivovar „oblékli“ do nového pláště a provedli zde další záchranné práce, ve třetí etapě chceme zprovoznit sladovnu, což je ale běh po dlouhé trati.

- Po více než 70 letech se zde bude zase vařit pivo. Kdy bude to první?

První várku piva chceme mít v dubnu příštího roku.

- Starý zlonický pivovar měl v době své největší slávy roční výstav 20 tisíc hl piva. Jaký výstav bude mít zlonický Panaczech?

My plánujeme to, že budeme vařit cca 150 tisíc litrů piva měsíčně, takže budeme mít výstav asi jako pivovary v Kácově nebo Úněticích.

- Při prohlídce rozsáhlých prostor starého pivovaru jsem „objevil“ zajímavé komponenty původní pivovarské technologie, a z mého pohledu jde o velmi zajímavé muzejní exponáty...

Přesně tak. A proto je chceme zakonzervovat a časem zde vybudovat pivovarské muzeum. Zdejší bohatá historie pivovarnictví a určitý genius loci, který tady ve Zlonicích panuje, si takové muzeum určitě zaslouží. Myslím si, že bychom ho mohli umístit do horního patra sladovny, nebo do staré budovy, ve které se natáčel film Želary.

- Uvažujete i o pivovarské restauraci?

Ano, chceme zde otevřít i restauraci a pivnici, a mít zde nějaký pěkný sál pro konání zimních akcí. Ten by se měl nacházet na místě původních štoků, kde se dříve chladilo pivo, a je to velká dřevěná budova v čele pivovarského dvora.

- Pro úspěšný rozvoj jakékoliv firmy je nesmírně důležité, jak na ni pohlíží vedení města, či obce, a jaké jí vytváří podmínky. Jak to vidíte tady, ve Zlonicích?

Příklady, které Vám sdělím, asi mluví za vše. Když nám představitelé Zlonic předávali zlonický pivovar, tak veškeré prostory byly doslova v nádherném stavu, vše bylo perfektně vyklizené a zametené. Ale městys se o tento starý pivovar dobře staral i dlouhé roky předtím, a zvláště pan místostarosta Imbr má velkou zásluhu na tom, že pivovar stále stojí a je v tak dobrém stavu.

A když jsme se s představiteli městyse bavili o tom, zda by pivovar odprodali, tak jsme si hned uvědomili, že k pivovaru mají silný vztah a chtějí ho předat jen do rukou takových lidí, kteří mu dokáží vdechnout nový život. O to víc si vážíme jejich důvěry.

A na úplný konec Vám prozradím to, co mě úplně dostalo. Když jsme včera vše chystali na dnešní akci, tak jsem vyšel ven, na náměstí, a opravdu jsem zíral. Půlka Zlonic byla na nohou, jezdily zde různé traktůrky, lidé tu hrabali, zametali, uklízeli. Na mě to udělalo ohromný dojem a hned jsem si řekl: „Tak tady jsem doma.“

Když jsem dokončil rozhovor s Ondřejem Vrkočem, všiml jsem si, že nádvoří zlonického pivovaru se zahustilo dalšími návštěvníky, mezi nimiž jsem zahlédl samotného starostu Zlonic Martina Kratochvíla, kterému jsem hned položil několik otázek:

- Vidím, že se chystáte na prohlídku vnitřních prostor starého pivovaru. Už jste tam někdy byl?

Ano, skoro všechny prostory starého pivovaru jsem prošel už před touto prohlídkou. Vynechal jsem snad jen půdní prostory nad budoucí varnou.

- Kdy se tak stalo?

Abych věděl, jaký má městys majetek a v jakém je stavu, tak jsem do prostor starého pivovaru vstoupil hned, co jsem se stal starostou.

- Jak nahlížíte na projekt nových majitelů pivovaru?

Já bych řekl, že je to nádherné bláznovství.

- Když se to nádherné bláznovství podaří novým majitelům zrealizovat, co to přinese Zlonicím?

Já si myslím, že Zlonice to hodně zvedne a významně to přispěje k jejich úspěšnému rozvoji. Přinese to další pracovní příležitosti, opraví se pěkné, architektonicky zajímavé budovy v tomto areálu a určitě dojde i k nárůstu turismu, obohacení kulturního života atd. Prostě paráda.

- Jak probíhá komunikace s představiteli společnosti, která se pustila do náročné revitalizace starého pivovaru?

Z mého pohledu výborně. Když se s panem Vrkočem, či s panem Jilemnickým na něčem dohodneme, tak je to pro ně svaté, a prakticky hned to udělají. A já věřím, že takto to bude i nadále.

Při prohlídce „útrob“ starého pivovaru jsem se dal do řeči s výborným, ale, bohužel, již bývalým fotografem ze Slaného, Pavlem Vychodilem. Ten mně prozradil, mimo jiné, i důvod své účasti na této akci: „Dnes jsem sem přišel proto, že o tomto pivovaru něco vím, znám jeho historii, ale uvnitř jsem nikdy nebyl. Takže jsem uvítal tuto příležitost, a rozhodl jsem se vážit sem cestu.

Pokud snaha nových majitelů pivovaru bude korunována úspěchem, a provoz pivovaru se obnoví, tak to bude opravdu nádhera. Jedním z předpokladů pro to, aby se sem výroba piva po sedmdesáti letech vrátila, je řekněme použitelnost starých pivovarských budov. A ty jsou z mého pohledu ve velmi dobrém stavu.“

Na pivovarském dvoře jsem dal slovo panu Miloši Bártů ze Zlonic: „To, že se zúčastním dnešní akce, jsem měl v plánu, a protože je krásné počasí a volný den, tak jsem neviděl jediný důvod sem nejít. Z tohoto projektu jsem skutečně nadšený, moc se mi líbí, a doufám, že novým majitelům pivovaru se zde bude dařit.“

Mezi mnoha návštěvníky jsem u pivního stánku pivovaru Panaczech zastihl i místostarostu Zlonic Zdeňka Imbra, kterého jsem se zeptal nejen na to, jak hodnotí dnešní akci: „Je to opravdu moc pěkná akce, a podívejte se, kolik je tady lidí. Takže určitě úspěch a já věřím, že stejně úspěšné budou i další aktivity nových majitelů zlonického pivovaru. To, že se zde bude po sedmdesáti letech zase vařit pivo, v což už nikdo ze zdejších lidí nedoufal, bude pro Zlonice jistě velmi přínosné. Ať již z pohledu proměny nevzhledného areálu v centru městyse ve výstavní čtvrť Zlonic, zvýšení turistického ruchu, nových pracovních míst atd.“

Libor Pošta
10. 10. 2023, 11:23


Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Anna
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.05%

Spíše ano
graf

17.76%

Spíše ne
graf

15.30%

V žádném případě
graf

23.89%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3131
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát