Klikněte zde
Dobrý večer, vítáme Vás na našem zpravodajském serveru.
Dnes je čtvrtek 18. července 2024 Přesný čas: 00:00:00
Z okolí Slánska

Ivo Rubík: Smlouva na parkovací dům je platná a žádná škoda nevznikla!

Kliknutím zvětšit
Starosta Ivo Rubík odmítá kritiku parkovacího domu. Foto Sláva Pilík

V předcházejícím prázdninovém vydání Slánských listů jsme přinesli obsáhlou reportáž z jednání červnového zastupitelstva, konkrétně k vystoupení zastupitele Ladislava Pešky, který svými slovy zcela šokoval ostatní zastupitele. Ve své kritice průběhu příprav, výstavby a převzetí akce Parkovací dům Slaný totiž vůbec nešetřil na jednání nepřítomného starostu města Ivo Rubíka s tím, že při uvedené akci starosta porušil zákon a překročil své pravomoci.

Reakci na tuto kritiku slíbil starosta z osobních důvodů až později, dnes tedy přinášíme jeho vyjádření k nejzávažnějším předneseným výhradám.

Je pravda, že smlouva na realizaci parkovacího domu (PD), ani většina jejích dodatků nebyla projednána v zastupitelstvu ani radě města (až na dodatek č. 7 dodatečně shrnující všechny předcházející) a že tímto způsobem byla cena nekontrolovatelně navýšena?

Rada města dne 20. října 2010 projednala pod bodem ad 4 návrh na přidělení veřejné zakázky zhotoviteli stavby: „Výstavba parkovacího domu Slaný“ a přijala následující usnesení: „Rada města schválila jako ekonomicky nejvhodnější nabídku na stavbu „Výstavba parkovacího domu Slaný“ nabídku č. 1 od Sdružení uchazečů KOMA – Industry s. r. o., Hradišťská 34, 735 62 Český Těšín a PSJ, a. s., Jiráskova 3960, 586 04 Jihlava. (5 pro, 2 zdrž.). Smlouva o dílo byla součástí zadávací dokumentace a nabídky vybraného zhotovitele a tedy závazná, takže se již dále neprojednávala. Výběrové řízení bylo organizováno podle evropských i českých závazných předpisů. Přihlásily se dvě firmy.

Firma KOMA údajně dva měsíce na stavbě nepracovala v době, kdy byl prováděl archeologický průzkum a přitom za tuto dobu dostala zaplaceno jakési „odškodnění“ (výraz L. Pešky), což nebylo předmětem smlouvy. Je pravda, že tato částka byla 1,2 mil. korun?

Na stavbě měl proběhnout pouze archeologický dozor při terénních pracích. Při zahájení tohoto dozoru Archeologický ústav AV ČR změnil svůj názor a provedl celoplošný záchranný archeologický výzkum a to znamenalo zastavení stavby v délce 64 dnů. To nemohl nikdo předpokládat. Vícenáklady ve výši 1.186.456 Kč za přerušení prací z důvodu provádění archeologického výzkumu jsou zohledněny v Dodatku č. 3 ze dne 4. 4. 2012. Nejedná se o odškodnění, ale o úhradu nákladů za prostoje zhotovitele za dobu přerušení výstavby.

Podle kritiky došlo k porušení podmínek výběrového řízení tím, že roční splátky později byly vyšší, než bylo určeno právě v podmínkách a jak se můžete vyjádřit k tomu, že smlouva je od začátku neplatná, protože splátky jsou delší než 18 měsíců a takovou smlouvu musí schválit zastupitelstvo?

Dne 17. 6. 2009 zastupitelstvo města pod bodem ad 11 projednalo „Návrh na řešení nedostatku parkovacích míst v centru města vybudováním parkovacího domu a návrh na rozpočtové opatření č. 20/2009“, kde v návrhu bylo mimo jiné uvedeno, že v případě kladného stanoviska zastupitelstva by ve výběrových podmínkách veřejné zakázky byla na dodavateli technologie požadována platba rozložená do splátek. Zastupitelstvo města návrh odsouhlasilo. V podmínkách výběrového řízení a tím i ve smlouvě o dílo výše splátek nebyla určena, ale bylo určeno, že konkrétní částky a harmonogram splácení bude dořešen v rámci dodatku k této smlouvě o dílo v rámci konečného vyúčtování. Rozložení splátek do více let je pro rozpočet města výhodnější.

Dne 19. 12. 2012 zastupitelstvo města pod bodem ad 2 projednalo návrh rozpočtového výhledu města Slaného 2013-2017 a schválilo jej většinou hlasů (26 pro). V tomto schváleném rozpočtovém výhledu jsou i schválené splátky za zhotovení parkovacího domu ve výši 15 153 tis. Kč včetně DPH ročně až do roku 2017.

Přišlo město o smluvní pokutu (odhadem až 7 mil. Kč) tím, že stavbu mající závady převzalo jako bezvadnou?

Částka uvedená panem Peškou je úmyslně přehnaná, protože by byla poskytnuta pouze v případě, že by byl parkovací dům jako celek dostavěn s mnohaměsíčním zpožděním. Což nenastalo. Stavba byla předávána na čtyři etapy, odlučovač (4. 12. 2012), komunikace (7. 12. 2012), parkovací dům byl předán 16. 1. 2013 bez zjevných vad a nedodělků (kromě komerčních prostor, které byly vlivem budoucího nájemce předány až 19. 3. 2013). V době předání byl objekt funkční, nebyl ověřen plný provoz se zákazníky. Proto, aby mohli být vpuštěni do provozu zákazníci s vozidly, bylo nutné stavbu převzít a povolit zkušební provoz stavebním úřadem. Zkušební provoz, zejména technologie, měl ověřit plnou funkčnost parkovacího systému. Bohužel nezájem občanů jak při bezplatném režimu do 31. 3. 2013, tak i v režimu plateb do 30. 6. 2013 neověřil systém v plném zatížení, protože v objektu nezaparkovalo více než 30 vozidel během dne.

Jak byste se vyjádřil k tomu, že již nyní městu takto vznikla škoda 30 milionů korun a je třeba platby ohledně této „neplatné“ smlouvy zastavit.

Na základě již výše uvedeného jsem přesvědčen, že smlouva o dílo je platná a žádné škody ve výši 30 mil. Kč si nejsem vědom.

Jak vidíte budoucnost parkovacího domu ve Slaném a jaké kroky by mohlo či mělo udělat město k tomu, aby se kapacita parkovacího domu naplnila a ten tak skutečně odlehčil složité situaci v parkování vozidel poblíž centra a v centru města?

Nikdy nebylo vedením města řečeno, že si v konzervativně laděném Slaném lidé zvyknou na „novinku“ snadno a rychle. Snažili jsme se řešit daný prostor jako vhodnou zástavbu desítky let nevzhledné proluky. A to na místě, které by mělo být snadno dostupné obyvatelům i návštěvníkům středu města. Kvalita stavby a vzhled byla oceněna Národním památkovým ústavem jako vhodná alternativa zástavby historického jádra Slaného. Z hlediska využívání parkovacího domu se připravují návrhy, zejména úprava ceníku. Ten bude s největší pravděpodobností schválen radou města na jednání koncem srpna.

Sláva Pilík
25. 08. 2013, 11:20


Komentáře:

Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.

Dnes má svátek Čeněk
 
NAŠE ANKETA:
Jste pro obnovení tělesných trestů ve škole?

Určitě ano
graf

43.08%

Spíše ano
graf

17.75%

Spíše ne
graf

15.29%

V žádném případě
graf

23.89%

Celkový počet hlasujících čtenářů: 3127
+-
 
Zprávičky

Založení houbařského spolku

12. 10. 2017, 12:10

Betlémské světlo

12. 10. 2017, 12:08

Tak přece demolice nebude!

12. 10. 2017, 12:01

OtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaOtevřítOtevřítOtevřítReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
© Jiří Červenka - Gelton   |   Použití materiálů jen se souhlasem provozovatele a majitele webu.   |   Webdesing: Jakub Charvát